ЗА бЕРС

Умни решения при управление на логистика

От създаването си през 2005 г. bERS Logistics предоставя високо-качествеен 3PL аутсорсинг на интегрирани логистични услуги

Партньори в бизнеса

Ние работим тясно с някои от водещите вносители на бързо-оборотни стоки, супермаркет вериги, дистрибутори, организации от публичния (държавен) сектор, както и фармацевтични компании. Днес ние продължаваме да разширяваме нашата мрежа посредством професионални, гъвкави и нагодени към клиента интегрирани логистични услуги.

Екип от професионалисти

Нашият екип е от хора с над 10 години опит в международната и местната логистична индустрия. Познанията на местния пазар и международното know-how в съчетание с иновативен подход към установени местни практики са в основата на изградената ни широка мрежа от клиенти и партньори.

Разумни разходи

Ние се стараем да предоставяме нашите услуги на разумни цени, до колкото е възможно, предоставяйки възможност малки и големи компании в Европа да заявяват нашите логистични услуги.

Логистични ресурси

Компанията оперира складови пространства, регулирани от Изпълнителната агенция по лекарства и Българската агенция по безопасност на храните, с модерна инфраструктура и автопарк от собствени и наети транспортни средства.

проекта

души

години

услуги

bERS Eкип и Кариери


bERS EКИП


Николай Николов
Директор Бизнес планиране и развитие

nikolai.nikolov@bers.bg
+359 882 662 750

Иван Шопов
Изпълнителен директор

ivan.shopov@bers.bg
+359 878 610 294

Владимир Белчев
Директор Финанси

vladimir.belchev@bers.bg
+359 888 528 824

Найден Митев
Мениджър Логистични операции

naiden.mitev@bers.bg
+359 878 610 297

Димитринка Андреева
Мениджър Транспорт

dimitrinka.andreeva@bers.bg
+359 879 811 806

Ромео Пузантов
Мениджър Качество

romeo.puzantov@bers.bg
+359 882 662 746

Камелия Вълева
Обслужване на клиенти – Старши координатор

kamelia.valeva@bers.bg
+359 888 02 88 44

Иво Христов
Мениджър Складови операции Казичене

Ivo.hristov@bers.bg
+359 882 662 748

Цветан Свиленов
Мениджър Складови операции Мусачево

tsvetan.svilenov@bers.bg
+359 879 508 564

bERS КАРИЕРИ

Тук е твоето място
?
info@bers.bg
0 700 900 29
JOBS.BGHR


bERS ЦЯЛОСТНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА:


ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ

Онлайн търговията набира скорост във всеки бизнес сектор и за да може да оперирате успешна e-commerce компания, на Вас Ви трябва не само удобен за потребителя онлайн магазин и добра онлайн маргетинг стратегия, но и също така необходимите логистични ресурси за операциите на Вашия бизнес.

ФАРМА и ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Ние разбираме отговорността и предизвикателствата, пред които се изправят фирмите опериращи с живото-поддържащи и живото-спасяващи продукти в сравнение с типичната среда на веригата от доставки.

ХРАНИ И НАПИТКИ

От 2005 година насам компании за производство и търговия с храни и напитки се доверяват на нас при предоставянето на логистични услуги в регистрирани от БАБХ складове.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОДУКТИ

Ние работим с най-големите производители на бързообортни стоки в света и следваме IFS Logistics стандарти, така че разбираме всяка фаза от Вашата верига от доставки. Ако Вашата мисия е да развивате, маркетирате и продавате най-добрите възможни продукти, то нашата е да изпълняваме всички останали дейности.