КОНСОЛИДАНЕ НА ТОВАРИ

КОНСОЛИДАНЕ НА ТОВАРИ

ИЗПРАЩАНЕ НА ПРАТКИ – КОНСОЛИДАЦИЯ

Консолидацията води до ползи и оптимизация на разходи.

Консолидираща практика на бЕРС е есенцията на производителността и колаборацията във веригата от доставки. Работейки тясно с водещи ритейлъри и търговци, ние комбинираме Вашите групажни практи с други, които пътуват към същия дистрибуционен център, магазин или регион в един цял товар (FTL). Вие получавате цени като за цял товар за Вашите групажни пратки, ритейлърът проследява една пратка и всички се осблужват на високо ниво.

Използвайки нашата напреднала технологична платформа, Вие може да наблюдавате прогреса на всяка една заявка, от времето, в което я подадете, докато тя се достави. Когато доставчикът, ритейлърът и логистичният оператор използват една система, бЕРС oптимизира взимането на заявки, повишава навременните доставки и намалява разходите за управление.

С програми в цялата страна и взаимоотношения с много ритейлъри, моделът на сътрудничество произвежда измерими ползи и създава устойчиви добри практики.

 служител на бЕРС следи за изпълнението на групажен транспорт

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.