Консолидиране на Товари

Консолидиране на Товари

Групажен транспорт

bERS предлага отлични условия за изпращане на пратки и ефективна консолидация на Вашите бизнес решения. Намалете броя на излишните движения по маршрути, ненужни процеси и задачи. С помощта на услугата групажен транспорт (LTL), имате възможността да извършите изпращане на няколко пратки наведнъж. За целта, ние обединяваме няколко заявки в една голяма пратка, която стига до своите крайни получатели на време. Спестете допълнителни разходи, като направите еднократно плащане за извършена услуга.

Консолидирането на товари е надежден транспортен метод, без забавяния и с редица ползи за бизнеса. Тази възможност позволява да се обединят в един курс много и различни пратки, които предстои да изминат един и същи маршрут. По този начин се улеснява процеса на доставка, като същевременно се изпълняват голям брой поръчки едновременно. Всичко, от което имате нужда е да зададете крайна дестинация, а ние ще се погрижим да спазим зададените срокове за изпълнение.

Консолидиране на товари

Групажният транспорт на товари (LTL – “Less than Truck Load”) е популярен метод по сухопътен и морски маршрут, предпочитан от големите компании с добре развити организационни процеси. Подходът е предпочитан, тъй като консолидирането повишава производителността на фирмата и спестява разходи. Като краен резултат имаме щастливи и доволни клиенти, които са получили очакваната от тях стока в предварително зададения срок.

Как става?
Нашите екипи ще преразгледат транспортния план на партньорите ни и ще оптимизират максимално изпълнението на логистиката. От тук нататък следва Вашите пратки да бъдат комбинирани с други, които пътуват към същия дистрибуционен център, магазин или регион. След това се подготвя един цял голям товар, наричан още “Full Truck Load” (FTL) – пълно запълване на пространството в превозното средство. Финалната стъпка е отправяне по маршрута и сигурна доставка по указаните дестинации. Доверете се на опита и спестете време и пари.

Какви са ползите?
Една от главните ползи е, че Вашите групажни пратки ще бъдат обслужени на изгодни цени, тъй като разходите по “голямата пратка” се разпределят между отделните клиенти за съответния крус. Освен това, нашите високотехнологични софтуери за проследяване на на транспорта позволяват да проследявате товарите си постоянно. Разполагайте с пълна информация за местонахождението на пратките си във всеки един момент, наблюдавайте прогреса на заявките и хронологията на времето от момента на подаване до пристигане до краен получател. За нас е важно да бъдем прозрачни за нашите действия, за да имате ясна представа как се извършват транспортните услуги, които предоставяме.

Групажни товари

Консолидацията на товари е предпоставка за постигане на по-добри бизнес резултати. Нашите екипи се грижат за цялостната организация около транспорта, както и същинското извозване. Предлагаме сигурни места за съхранение, отлична система за подредба на товарите, надежден превоз от опитни шофьори и доставка до крайната дестинация. Не се притеснявайте, ако имате малки по обем или размер товари, които трябва да стигнат далеч. Чрез метода на консолидация си осигурявате добри цени и отлични условия за транспорт. Доверете се на сигурния метод “групажен транспорт”, изпълнен от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на логистиката.

Използването на единна система за групажни товари от доставчици, ритейлъри и логистични оператори позволява на нашите екипи да подобряват качеството на обслужване. По този начин бЕРС оптимизира взимането на заявки, повишава навременните доставки и намалява разходите за управление. С програми в цялата страна и взаимоотношения с многобройни ритейлъри, моделът на сътрудничество произвежда измерими ползи и създава устойчиви добри практики.служител на бЕРС следи за изпълнението на групажен транспорт

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.