ХОРАТА

ХОРАТА

ХОРАТА

Управление на човешките ресурси – опит в привличането, наемането и изграждането на професионалисти в България


Ние, екипът от служители в bERS, сме най-големият актив на компанията. Това е право и отговорност ежедневно да поддържаме високо качество на цялостния продукт, който предлагам, тъй като в сферата на услугите директната връзка между мотивацията на служителите и качеството на работа е ключов елемент за успеха на организацията. Успешното прилагане на процесите в компанията гарантира ефективността на управлението на логистика.


опитен логистичен екип бЕРС

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ОФЕРТА