ИНТЕРФЕЙСИ

ИНТЕРФЕЙСИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ – ИНТЕРФЕЙСИ

С цел автоматизиран обмен на данни в реално време между Вашия онлайн магазин или вътрешната Ви система (ERP) и тази на бЕРС, ние използваме доказани и тествани електронни формати, които гарантират прозрачност, бърза обработка на Вашите доставки, както и малко грешки.

Изключителна гървкавост, когато става въпрос за процеси и системи, е основната сила на бЕРС. Нашият опитен IT екип разпознава Вашите изисквания за интерфейси, дефинира нужните спецификации и ги имплементира по ефикасен начин.

За обмен на данни ние предпочитаме Webservices. Алтернативно, може да обработим xml, csv и други формати. При обмен на данни с Вашата система, бЕРС използва съвременeн API интерфейс като стандарт. Това значи, че Вашия IT отдел е отговорен за имплементацията от Ваша страна. Този подход има преимуществата, че системните промени при Вас може да се случат бързо, като Вие имате контрол над Вашия интерфейс, за да може да правите нужните промени, съгласно Вашите нужди.

 Автоматизиран обмен на данни с екипът на бЕРС

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.