Крос-Докинг

Крос-Докинг

Крос-докинг от бЕРС

Крос-докинг практиката представлява разтоварване на стоки или суровини от едно превозно средство и моменталното им прехвърляне на друго, за да поемат към нова дестинация. За целта фирмите използват логистични центрове като пресечни точки, в които се извършва товаро-разтоварната дейност и пренасочването. Този модел е изключително подходящ за компании, които търгуват чрез платформи като Amazon, Emag и други. Моделът намира най-широко приложение за компании, които се занимават с международна търговия, тъй като позволява да оптимизирате разходите и времето за доставка до различни държави.

Качествена консолидация на пратки

Консолидацията на пратки означава тяхното приемане и съхранение в очакване на следващата доставка, с която да бъдат обединени и транспортирани заедно. бЕРС извършва тази услуга самостоятелно или като част от крос-докинг дейностите, които предлага. Ние ще осигурим подходящи складови площи, в които ще съхраняваме Вашите товари при условията, които изрично сте упоменали за тях. Можем също така да организираме целия логистичен процес по вземането на товарите от една точка, доставянето им до терен за временно съхранение и изпращането към следващото звено по веригата.

Асистенция за маркетплейс платформи

Както споменахме крос-докинг е приложим подход при работа с маркетплейс платформи, сред които са Amazon, Ebay, Etsy и други. Ние можем да Ви съдействаме с всеки един аспект на успешното развитие на такъв тип бизнес и в частност да спомогнем за ефективната дистрибуция на стоки. Експертите на бЕРС притежават значителен опит в тази област и могат да синхронизират, проследят, организират и управляват пратките, които да достигнат своята дестинация по най-бързия начин, за да удовлетворят клиентите Ви.

Оптимизация на ресурси

Крос-докинг услугите на бЕРС имат за цел да Ви помогнат да оптимизирате фирмените ресурси, сред които пространство, заетост и време. В действителност всеки от тези аспекти има пряка връзка с бюджета, който отделяте за логистика. Когато нямате собствено пространство за складиране на практиките, спестявате сериозни разходи като намалите времето, което стоката Ви прекарва на дадено място. Съответно в този случай целта Ви е тя да е в движение, защото транспортът е задължителен разход. Това от своя страна се отразява положително на времето за доставка, тъй като вместо товарът да е в изчакване, той достига по-бързо до точката на окончателно разтоварване и съответно потребителите го получават по-скоро.

Подобна практика е отлично решение за drop-shipping модела, при който усвоявате даден продукт, след като крайният Ви потребител го е поръчал. При този вариант въобще нямате складово пространство, тъй като стоките преминават директно от производителя или предходния собственик до Вашите потребители. Drop-shipping практиката елиминира нуждата да предвидите място за междинно съхранение и често налага да потърсите групажни услуги. Групажните услуги, които също можем да извършим, Ви позволяват да обедините няколко пратки, за да запълните товарния капацитет на цял камион и той да потегли.

Предимствата на крос-докинга

Предимствата на крос-докинг модела са многобройни, но най-важните са:

  • Осезаема оптимизация на веригата на доставките;
  • Намаляване или елиминиране на разходите за помещения за складиране;
  • Намаляване на разходите за обслужване на складовете;
  • Висока гъвкавост и практики, съобразени с изискванията на фирмата.

Свържете се с нас, за да научите повече за нашите услуги в областта на крос-докинг. Ние притежаваме инфраструктурата, уменията и опита да управляваме Вашите товари по възможно най-ефективния начин.Крос - Докинг за вашия бизнес с помощта на бЕРС

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.