ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ

По-малък риск – логистика като оперативен, а не капиталов (инвестиционен) разход


Постигането на оптимална цена става чрез разпределяне на разходите за операции между отделните клиенти. Ако обемът на предлагани услуги от една фирма към даден клиент намалее и няма други, които да го компенсират, следва една постоянна загуба, защото разходите за база, оборудване, персонал, софтуер и др. са постоянни. Постоянните разходи са рискът, който търговските фирми поемат, когато организират сами своите логистични дейности и дистрибуция.

Прехвърляйки логистичната дейност към специализирани 3PL оператори, търговците превръщат тези свои постоянни разходи в променливи, тъй като плащат само за реално използвано място и за реално свършена работа и могат да третират логистиката като оперативен разход, вместо като капиталов (инвестиционен) разход. Така клиентът може да продължи да контролира инвестициите в своите основни бизнес дейности, където възвращаемостта е най-висока и същевременно да има гъвкавостта да организира нужното ниво на логистичните услуги според текущото търсене на неговата стока.


Оптимизация на разходите с бЕРС

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ОФЕРТА