Подкрепа за онлайн търговия

Подкрепа за онлайн търговия

ПОДКРЕПА ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ

С цел управление на множеството предизвикатества при продажба на стоки в интернет, бЕРС е разработила многообхватен пакет от услуги за елетронна търговия. В сътрудничество с нашите клиенти, ние избираме и адаптираме услугите и модулуте, от които има нужда

В нашата съвременна дигитална среда, бизнес моделите и търговските канали се менят по-бързо от всякога. С цел да се конкурират успешно и да отговарят на очакванията на клиентите, компаниите трябва да продават своите продукти и услуги в онлайн платформи.

Ние разработваме цялостни решения за онлайн търговия, включвайки всичко от концепция и имплентация на Вашия онлайн магазин до програмиране на нагодени функции и plugins. бЕРС Ви дава достъп до изпробвани и тествани процеси, които Ви дават възможност да проследявате всички плащания и да изпращате стоките към Вашите клиенти в уговореното време. Вашите клиенти могат да получат от професионална подкрепа при всички техни запитвания за поръчки. Вие също така може да се възползвате от ефикасни проедури за отмяна на поръчки и връщане на стока.Подкрепа за онлайн търговия от логистична компания бЕРССВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ОФЕРТА