ПРИХОДНО СЧЕТОВОДСТВО

ПРИХОДНО СЧЕТОВОДСТВО

ПОДКРЕПА ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ – ПРИХОДНО СЧЕТОВОДСТВО

бЕРС Ви предлага цялостно решение за продажби към крайни клиенти като всичко от клиентски заявки до детайлно осчетоводяване се изпълнява от нас.

При поискване ние следим приходните сметки във Вашия онлайн магазин. Електронно генерирани отчетности, както и транзакционни доклади от различни методи на разплащане се обработват автоматично и перата се отчисляват към съответните фактури и кредитни известия. В допълнение бЕРС предлага и високо-ефективна система за напомняне на изостанали плащания. Вместо да хабите време и ресурси при проследяване на закъснели плащания, Вие може да назначите бЕРС да прави това, тъй като имаме всички процедури и ресурси на място.

При интерес, бЕРС може да играе роля и на препродавач. Ние оставаме в сянка и изпълняваме всички задължения в договорите за продажба – от обработка на поръчки и издаване на фактури до балансиране на приходни плащания и ДДС декларации. Тези ангажименти се уточняват онлйан към крайните купувачи в общите условия и са принтирани на фактурите. Всички транзакции, обаче, се изпълняват под Вашата търговска марка. Брандът бЕРС не се показва, затова няма и риск от нежелан трансфер на марка.

 Приходно счетоводство за вашия бизнес от бЕРС

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.