РЕГУЛИРАНО

РЕГУЛИРАНО


СКЛАДИРАНЕ – РЕГУЛИРАНО

Съхранение на Вашите стоки в складовете на бЕРС, съгласно различни регулаторни рамки.

бЕРС предоставя складови продстранства, спазвайки аквивни регистрации в Българска агенция по безопасност на храните, както и в Изпълнителната агенция по лекарства за сърханение на лекарства и медицински изделия.

 

Регулирани складови пространства бЕРС

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.