Складиране

Складиране

СКЛАДИРАНЕ

Променящата се среда на Вашия бизнес изисква да имате гъвкави решения за складиране

бЕРС предоставя нагодени и динамични складови капацитети, съгласно Вашите изисквания за темературен-контрол и регулации, както и промени в обема от стока за съхранение. Нашите гъвкави модели на услуги за складиране с плащане за каквото използвате са разходно-ефективна алтернатива в сравнение с високи фиксирани разходи за персонал и дългосрочни наеми.Складиране и съхранение на стоки в Складова база бЕРС

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ОФЕРТА