УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАРА

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАРА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ – УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАРА

Ротация на стоката, статус и контрол на партиди.

Нашата складова система и оперативни процедури ни позволяват стоката да се обработква съгласно различни клиентски изисквания, включително и принцип на “първо влязло, първо излязло” (F.I.F.O.). Ние може да етикираме Вашите стоки по статус и нашите строги мерки при прием на стоката ни позволяват да обработим поръчки, съгласно изисквания за по партида и срок на годност. Използвайки осигурен достъп от разстояние, клиентите ни могат да проверяват в реално време своята наличност отвсякъде по света.

Ежедневна проверка за наличности.

Нашият отдаден екип от ревизори изпълняват циклична програма за преброяване, осигурявайки наличностите по складова локация да се валидират на регулярна база. Това дава възможност да имате допълнителна сигурност, че докладът за баланса на стоката в края на всеки работен ден е точен, същевременно максимизира наличността.

Инвентаризация.

От годишни инвентаризации до случайни проверки – ние можем да отговорим на повечето изисквания. В присъствие на представител на клиента ние демонстрираме отговорен процес при инвентаризация, пълно, всеобхватно и прозрачно преброяване, резултатите, от които, се оформят в удобен формат.

Нулева толерантност.

Като част от нашата интегирана система за качество ISO 9001:2015 и IFS Logistics нашия екип осигурява всички “критични точки” да се одитират от мениджърския екип на регулярна база. Този одит включва инцидентни проверки на свършена работа като коректност на изпълнение на заявки, качество на продуктите и др., като поддържа високо-качествено разбиране на целия ни екип.

 Управление на инвентара и ротация на стоката с логистична компания бЕРС

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.