УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАРА

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАРА

Управление на инвентар за Вашия бизнес

Ние ще се погрижим съвестно и ефективно за Вашия склад, като следваме всичките Ви изисквания. Предлагаме надеждна услуга по управление на инвентар, при която обработваме стоката съгласно препоръките, които клиентите ни дават. Ще спазваме стриктно системата, която Вие задавате, тъй като Вие най-добре познавате потребностите на бизнеса си и особеностите на продуктите, с които търгувате. Можем да се придържаме към един от принципите FIFO (First-In, First-Out), LIFO (Last-In, First-Out) и FEFO (First-Expired, First-Out) съобразно Вашите предпочитания и характеристиките на складираната стока.

Складова система за управление на инвентар

Ние от бЕРС разполагаме със складова система и сме въвели оперативните процедури, които ни позволяват да работим бързо и предотвратяват грешки. Ние не просто ще съхраняваме продуктите, а ще се грижим за тях съвестно. Ще ги етикираме по статус и винаги ще ги обработваме според партидата и срока на годност. Ангажиментът ни започва от момента на прием, така че сме добре подготвени и винаги сме наясно какви са състоянието, наличността и оставащата годност на всичко, което съхраняваме.

Инвентаризация и внезапни проверки

Ние работим при пълна прозрачност и можем да Ви помогнем да се уверите в състоянието на продуктите, за да бъдете напълно спокойни, като предоставяме професионално управление на инвентар. Ние можем да организираме различни по вид проверки, от годишни инвентаризации до случайни проверки, които ще демонстрират дали изискванията Ви се спазват и дали наличностите в склада отговарят на отчетите. В присъствие на представител на клиента ние демонстрираме отговорен процес при инвентаризация, пълно, всеобхватно и прозрачно преброяване. Резултатите ще бъдат оформени и представени в удобен за Вас формат, за да можете детайлно да се запознаете с цялата налична информация.

Следене на наличности

Нашите услуги за управление на инвентар поставят огромен фокус върху следенето на наличности. Тъй като държим и Вие да сте уверени в процесите, нашата система осигурява отдалечен достъп, при който клиентите могат в реално време да извършват справки за наличностите, без значение в коя точка на света се намирате. Ние от своя страна провеждаме ежедневни проверки за наличност, защото приемаме това като основен ангажимент.
Имаме също така екип от ревизори, които изпълняват циклична програма за преброяване, като валидират наличностите по складова локация на регулярна база. Това дава както на Вас, така и на нас допълнителна сигурност, че докладът за баланса на стоката в края на всеки работен ден е точен и изряден.

Контрол на партиди и статус

Ние работим съвестно и безкомпромисно по всяка една точка от управлението на инвентар. Извършваме ротация на стоката, задаваме и следим по статус, контролираме партидите. Не позволяваме пропуски, тъй като знаем, че това повлиява бизнеса Ви, а нашата задача е да го подпомогнем.

Като част от интегрираната ни система за качество ISO 9001:2015 и IFS Logistics нашият екип осигурява възможност мениджърският екип да одитира всички критични точки регулярно. Този одит включва инцидентни проверки на свършена работа като коректност на изпълнение на заявки, качество на продуктите и др.

Свържете се с нас, за да научите повече за услугите ни за управление на инвентар и да разберете какви са практическите ползи от съвместната ни работа.Управление на инвентара и ротация на стоката с логистична компания бЕРС

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.