УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪРНАТА СТОКА

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪРНАТА СТОКА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ – УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪРНАТА СТОКА

бЕРС обработва Вашата върната стока бързо и ефективно. Възползвайте се от нашите оптимизирани процеси за обслужване на върнати стоки от Ваши клиенти.

Дефинирайте своите условия за връщане на стока и бЕРС ще направи останалото: клиентите ще може да регистрират своите връщания през портала на бЕРС, да уточняват дата и време за взимане, както и да свалят етикет за връщане.

С този подход върната стока се обработка без времеемка комуникация между клиенти и Вашия екип. При пристигане в бЕРС, върнатата стока се инсектира и обслужва, съгласно изискванията. Където е необходимо ние подменяме опаковката и преместваме стоката обратно в склада.

В зависимост от върнатите стоки според локации, Вие може да помислите да направите локални хъбове за връщане. По този начин ще може да контролирате и намалите разходите за транспорт на връната стока от Вашия (международен) бизнес.

 Управление на върната стока с помощта на логистична компания бЕРС

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.