УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪРНАТА СТОКА

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪРНАТА СТОКА

Управление на върната стока за Вашия бизнес

bERS е надежден партньор за Вашия бизнес, който ефективно ще се справи с дейността по управление на върната стока. Светът на съвременната търговия е интригуващ, предизвикателен и най-вече динамичен. Това е свързано не само концептуално с новите тенденции, но и чисто прагматично с някои дейности, които доскоро оставаха пренебрегнати или сведени до минимум. Сред тях е увеличеният обем на пратките, които се връщат в складовете по редица причини, сред които са все по-гъвкавите политики на търговците.

Ние с лекота ще се справим с управлението на върната стока, тъй като боравим ефективно с документация, поддържаме изрядна отчетност за наличности и работим бързо и отговорно. Знаем, че всяка една продажба е важна, но понякога се налага да приемете продуктите обратно. В този момент ще Ви помогнем, като поддържаме информационен баланс и на практика дадем на клиентите Ви надеждно и ефективно решение. Вярваме, че този процес дава стойност както на Вас, така и на Вашите потребители, така че се стараем да го оптимизираме, с което помагаме на компанията Ви.

Управление на рекламации

Рекламациите също влизат в нашето портфолио с услуги. Ние подхождаме отговорно както към Вас, така и към клиентите, така че ще се съобразим изцяло с условията Ви и ще направим всичко възможно процесът в този случай да бъде гладък и безпроблемен за всички. Ако са възникнали проблеми с дадена покупка, потребителите могат спокойно да упражнят правото си и да я изпратят обратно. Ние ще съобразим дейността си както с вътрешната Ви политика, така и с действащото законодателство, за да осигурим коректно отношение, което да се превърне в база за бъдещите взаимодействия на фирмата Ви с клиентите.

Непрестанно оптимизираме процесите си, за да бъдат те достъпни, лесни и максимално ефективни. Клиентите ще могат да регистрират своите заявки за връщане през портала на бЕРС, след което да уточнят дата и време за вземане, както и да свалят етикет за връщане. Това е един утвърден подход, който елиминира нуждата от комуникация между клиентите и Вашия екип, с което пести време и ресурси на всички. Знаем от опит, че всяка оптимизирана стъпка в комуникационната верига спестява допълнителни усилия, които можете да насочите в други дейности.

Управлението на върната стока не се изчерпва само до това. Когато продуктите пристигнат при нас, ние ще ги индексираме и обслужим съгласно всички изисквания. Според спецификата на бизнеса и конкретния случай, ще подменим опаковката и ще върнем продуктите обратно в склада, за да заемат отново своето място в инвентара. Ще поддържаме детайлна информация относно всяка една стъпка, за да можете да генерирате статистики и ако се налага, да адаптирате политиката си своевременно.

Замяна на стока

Управлението на върната стока се отнася също така за замяна на стоката, ако това отговаря на условията, вписва се в бизнес модела Ви и е съобразено с механизмите, заложени в законодателството. Ние предоставяме качествени възможности да отговорите на очакванията на клиентите по най-ефективния начин.
Ако имате наблюдения върху тенденциите или преценявате, че имате нужда от това, можете да помислите и за създаване на локални хъбове за връщане на продукти, с което да оптимизирате транспортните разходи и да забързате процедурата осезаемо. Това Ви дава възможност да контролирате разходите и е напълно приложимо и за международни бизнеси.

Стараем се да удовлетворим очакванията както на Вас, нашите клиенти, така и на потребителите на Вашата компания. Затова сме коректни и бързи, като предоставяме надеждна информация и съблюдаваме изискванията на законодателството.

Свържете се нашия екип, за да научите повече. Ние с удоволствие ще обсъдим с Вас възможностите за партньорство и ще намерим практически решения за проблемите на бизнеса, с които се сблъсквате.Управление на върната стока с помощта на логистична компания бЕРС

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.