УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРИ

ИЗПРАЩАНЕ НА ПРАТКИ – УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРИ

Ние имаме широк и независим опит при предоставяне на персонализирани и професионални услуги във всички аспекти на управление на сухопътни и морски товари, включащо операци по импорт/експорт и превози в страната.

На Вас Ви се гарантира солиден партньор, който има знанията и увереността да Ви предостави коректна информация при взимане на информирани решения как най-добре да изпратите Вашия товар, изпълнявайки законовата рамка.

Морски транспорт.

Работейки тясно с всички големи и специализирани оператори на морски транспрот, ние може да координираме и администрираме товари независимо от техния произход, дестинаци и комплексност. Вие може да имат увереност в нас, че не само ще предоставим конкурентни цени, но и ще осигурим ефективно управление на Вашите товари от място на товарене до крайна точка на разтоварване, включително:

 

  • LCL (групажни контейнери)
  • FCL (цели контейнери)
  • общо ползване и температурно-контролирани
  • опасни товари

Сухопътен транспорт

Ние може да предоставим надеждна и конкуретна дистрибуция на Вашите товари, използвайки стандартни и експресни услуги на цели и групажни товари, включително:

 

  • вътрешни и международни услуги врата/врата
  • групажни товари (LTL)
  • цели товари (FTL)
  • нестандартни товари (Out of Gauge Haulage)
  • опасни товари

 Управление на товари: Сухопътен и морски транспорт

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.