ВХОДЯЩА СТОКА

ВХОДЯЩА СТОКА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ – ВХОДЯЩА СТОКА

Прием.

Ние разбираме, че наличието на стока повишава Вашите продажби и ние се ангажираме да обработваме всички разпознаваеми входящи доставки навреме и точно, както сме се разбрали. С цел да осигурим плавно приемане на стока, всички доставки са предварително съгласувани в график, с ангажиран времеви диапазон и уникален референтен номер.

Качествен контрол.

Входящите стоки може да пристигат в различна форма и размери, от множество палета до единични кашони. При пристигане всички стоки се инспектират с отчетност на баркодове, разлики в количествата и щети. При нареждане от клиента ние може да извършим различни дейности за случайна проверка на бройки и качествен контрол.

Заскладяване.

Стоките се сравняват с документацията и предварителните нареждания на клиента за валидиране на входящия товар. Всички открити различия се проверяват отново от супервайзор по приема на стока и документацията се оформя. Стоките получават статут за заскладяване и се входират в складовата система.

 Входящи доставки обработвани от логистична компания бЕРС

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.