ВЪРНАТА СТОКА

ВЪРНАТА СТОКА

ПОДКРЕПА ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ – ВЪРНАТА СТОКА

бЕРС Ви предлага цялостно решение за продажби към крайни клиенти като всичко от клиентски заявки до детайлно осчетоводяване се изпълнява от нас.

Заложете своите условия за връщане на стока и бЕРС ще направи останалото: клиентите ще може да регистрират своите връщания през портала на бЕРС, да уточняват дата и време за взимане, както и да свалят етикет за връщане.

С този подход върната стока се обработка без времеемка комуникация между клиенти и Вашия екип. При пристигане в бЕРС, върнатата стока се инспектира и обслужва, съгласно изискванията. Където е необходимо ние подменяме опаковката и преместваме стоката обратно в склада.

В зависимост от върнатите стоки според локации, Вие може да помислите да направите локални хъбове за връщане. По този начин ще може да контролирате и намалите разходите за транспорт на връната стока от Вашия (международен) бизнес.


обработка на връщане на стока от краен клиент

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.