Архивиране на Документи

Архивиране на Документи


Всеки бизнес има нужда от добро разпределение на своята документация. С bERS имате възможност да архивирате своите документи в нашите помещения. Съхранете ценната информация, без да се притеснявате за нейната сигурност. Нашите екипи гарантират за Вашата конфиденциалност. В готовност сме да помогнем с управлението на физически и дигитални архиви.

Нашите специалисти ще се погрижат за складирането и разпределението на информацията, за да следите нейното позициониране. Освен, това можем да съдействаме и с въвеждане на данни и унищожаване на архиви. Всяка една от услугите, които предлагаме, е модернизирана и се управлява с помощта на високи технологии и модерни софтуери. По този начин осигуряваме високото, съвременно качество на архивиране, от което имате нужда.

Архивиране на документи

В живота на всяка организация възникват много процеси, които изискват съответните легални описи и съпътстваща, подробна документация в огромни обеми. Знаем, че нейното съхранение и управление може да бъде предизвикателство, затова сме готови да Ви помогнем. Нашите складове за на разположение за цялостно архивиране на документи. Съхранете нужната информация при нас, а ние ще се погрижим тя да бъде на Ваше разположение веднага, щом Ви потрябва. Проследете точното разпределение на ценните книжа, управлявайте, проследявайте и унищожавайте при нужда.

Целта на bERS е да улесни оперативната дейност, която извършвате. С помощта на конкурентни цени и отговорен екип от професионалисти, ние предлагаме цялостно обслужване на документацията, което спестява пари, неволно допуснати грешки, неясноти и човешки ресурс. Ние разполагаме с достъпно и сигурно решение и точните условия за архивиране, съхранение, управление и унищожаване. Подобрете координирането на процеси и повишете нивото на ефективност.

Съхранение и управление на документи

Осъзнаваме отговорността на процеса за съхранение и управление на документи и сме готови да поемем задълженията с помощта на нашите висококвалифицирани служители. За да сме сигурни, че услугата отговаря на Вашите нужди, ние осигуряваме работа с модерен софтуер и възможности за справка. Използваме последните тенденции в технологията, машинното обучение и изкуствения интелект. Крайната ни цел е да бизнес процесите Ви и да съхраним вместо Вас.

  • Физическо съхранение и управление на документи

Разполагаме със специализирани помещения, които ще гарантират правилното складиране и физическо съхранение на документите Ви. Освен това можем да съдействаме и с въвеждане на данни и унищожаване на архиви. Нашият богат опит включва пряка работа с големи компании и държавни институции, които са се доверява ли през годините на нашата експертиза и конфиденциалност.

  • Дигитално съхранение и управление на документи

Веднага след получаване на книжата, те влизат в нашата електронна система за складиране. На наше разположение имаме високотехнологични решения, които ни помагат в процеса на дигитализация на архива. В това отношение, ние можем да съдействаме не само с в организационен план, но и по отношение на съхранение, управление, въвеждане и попълване на данни от различни носители, сканиране, отбелязване, индексиране и т.н.

bERS е подготвен технологично, за да надскочи очакванията Ви и да изпълни заявките в строго определен срок. С помощта на технологията OCR – “оптично разпознаване на символи”, всеки от клиентите ни може да търси в базата данни желания от него документ по заглавие или откъс.. Търсенето отнема минути и спестява прелистване през страници и дълго търсене. Освен това, системите ни са в готовност да допълнят съхранените данни или да ги коригират, за да управлявате постоянно актуален архив.

Унищожаване на документи

Част от нашата специализация включва и услугата унищожаване на архиви. Процесът се извършва изцяло всички регулации и законови разпоредби за правилно унищожаване на книжа, като по този начин гарантира напълно правилен подход за действие. Унищожаването на архива е изключително важна за документацията, за да може тя да бъде винаги в изправно състояние и в готовност за управление. Заедно с дейността подготвяме и цялостен опис на извършената дейност. Внимателното отношение и пълна конфиденциалност при унищожаване са гарантирани!

Сигурни складове с висока степен на защита

Вашите архиви са в добри ръце с нашите сигурни складове. Предлагаме висока степен на защита:

  • 24/7 видеоконтрол;
  • 24/7 жива охрана;
  • Противопожарна защита;
  • Контрол на влажността и температурата;
  • Контрол на достъпа и вътрешен контрол;
  • Различни нива на достъп;
  • Датчици за известяване при наводнение;
  • Допълнителна защита при заявка.

Осигуряваме постоянен контрол, за да сме убедени в сигурността на съхранените стоки. Нашите служители, шофьори и доставчици преминават ежедневна проверка, като за приетата и взетата стока се попълва подробна документация. Готови сме да реагираме и при заявка на допълнително ниво на сигурност. Разчитайте на нас и на конфиденциалността, която можем да осигурим на архивите, които съхраняваме и управляваме.

Архивиране и съхранение на документи дигитално и физически

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.