ЗА бЕРС

Умни решения при управление на логистика

От създаването си през 2005 г. bERS Logistics предоставя висококачествен 3PL аутсорсинг на интегрирани логистични услуги

Партньори в бизнеса

Ние работим тясно с някои от водещите вносители на бързооборотни стоки, супермаркет вериги, дистрибутори, организации от публичния (държавен) сектор, както и фармацевтични компании. Днес ние продължаваме да разширяваме нашата мрежа посредством професионални, гъвкави и нагодени към клиента интегрирани логистични услуги.

Екип от професионалисти

Нашият екип е от хора с над 10 години опит в международната и местната логистична индустрия. Познанията на местния пазар и международното know-how в съчетание с иновативен подход към установени местни практики са в основата на изградената ни широка мрежа от клиенти и партньори.

Разумни разходи

Ние се стараем да предоставяме нашите услуги на разумни цени, до колкото е възможно, предоставяйки възможност малки и големи компании в Европа да заявяват нашите логистични услуги.

Логистични ресурси

Компанията оперира складови пространства, регулирани от Изпълнителната агенция по лекарства и Българската агенция по безопасност на храните, с модерна инфраструктура и автопарк от собствени и наети транспортни средства.

Награда "Гепард" на Капитал за 2021 година

Лидер за 2021 година в класацията на “Капитал” за най-динамичните малки и средни предприятия. През тази година компанията отбелязва ръст с 333% спрямо предходната.

Международен IFS Logistics сертификат

bERS Logistics е една от малкото български фирми, които притежават този сертификат, гарантиращ прозрачност на движението на потребителските продукти от момента на тяхното производство до предаването им на крайния потребител.

проекта

души

години

услуги

bERS Eкип и Кариери


bERS EКИП


Николай Николов
Директор Бизнес планиране и развитие

nikolai.nikolov@bers.bg
+359 882 662 750

Иван Шопов
Изпълнителен директор

ivan.shopov@bers.bg
+359 878 610 294

Владимир Белчев
Директор Финанси

vladimir.belchev@bers.bg
+359 888 528 824

Мартин Йорданов
Ръководител технологии

 martin.yordanov@bers.bg
+359 888 205 507

Иван Джамбазов
Оперативен Мениджър

ivan.djambazov@bers.bg
+359 886 80 28 20

Димитринка Андреева
Мениджър Вътрешен Транспорт

dimitrinka.andreeva@bers.bg
+359 879 811 806

Камелия Вълева
Мениджър Обслужване на клиенти

kamelia.valeva@bers.bg
+359 888 02 88 44

Андрей Василев
Ръководител Търговия

аndrey.vasilev@bers.bg

+359 894 461 638

bERS КАРИЕРИ

Тук е твоето място
?

people@bers.bg
0 700 900 29

JOBS.BGHR


 

bERS ЦЯЛОСТНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА:

 


ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ

 

Онлайн търговията набира скорост във всеки бизнес сектор и за да може да оперирате успешна e-commerce компания, на Вас Ви трябва не само удобен за потребителя онлайн магазин и добра онлайн маркетинг стратегия, но и също така необходимите логистични ресурси за операциите на Вашия бизнес.

 

ФАРМА и ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Ние разбираме отговорността и предизвикателствата, пред които се изправят фирмите опериращи с живото-поддържащи и живото-спасяващи продукти в сравнение с типичната среда на веригата от доставки.

 

ХРАНИ И НАПИТКИ

 

От 2005 година насам компании за производство и търговия с храни и напитки се доверяват на нас при предоставянето на логистични услуги в регистрирани от БАБХ складове.

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОДУКТИ

 

Ние работим с най-големите производители на бързообортни стоки в света и следваме IFS Logistics стандарти, така че разбираме всяка фаза от Вашата верига от доставки. Ако Вашата мисия е да развивате, маркетирате и продавате най-добрите възможни продукти, то нашата е да изпълняваме всички останали дейности.