Инвентаризация

Инвентаризация

Управлението на инвентара е системата, използвана за организиране и проследяване на всички стоки на компанията през времето, в което компанията ги притежава. В някои отрасли управлението на инвентара е известно още като инвентаризация.

Инвентаризацията е основна функция, която координира и контролира потока от стоки, необходими за функционирането на един бизнес. Независимо дали става дума за продукти, закупени за препродажба, суровини, които производителят използва за производство или готовите стоки, които продава.

Като част от веригата на доставки, инвентаризацията включва аспекти като контролиране и надзор на покупките – от доставчици, както и от клиенти – поддържане на съхранението на складовите наличности, количествен контрол на продуктите за продажба и изпълнение на поръчките.

Макар и фундаментална, инвентаризацията е само една част от складовата дейност, следователно тя е много по-проста. Тя предоставя важни подробности за общото количество стоки, съхранявани в определено място, в даден момент от време.

Управление на инвентара може да бъде причина за провала или успеха на един бизнес, без значение от неговия размер.

Управление на инвентара за вашия бизнес от bERS

Значението кога да пренареждате, колко да поръчате, къде да съхранявате запаси и т.н. може бързо да се превърне в сложен процес. В резултат на това, ние, от bERS, сме разработили ефективна система за инвентаризация на вашите стоки, които са на съхранение в нашите складове. Ние разполагаме със специализиран складов софтуер за управление на инвентара, с възможности, надхвърлящи ръчните бази данни и формули.

bERS предлага инвентаризация, която е изцяло съобразена с вашите препоръки за обработване на стоки, които ни поверявате. Придържаме се към зададената от вас система, защото знаем, че вие сте най-добре запознати с условията на бизнеса си и характеристиките на стоките, с които търгувате. Можем да се придържаме към един от принципите FIFO (First-In, First-Out), LIFO (Last-In, First-Out) и FEFO (First-Expired, First-Out) съобразно вашите предпочитания и особеностите на складираната стока.

Доверете управлението на инвентара за вашия бизнес на bERS, защото ние предлагаме следното:

Складова система за инвентаризация

Нашата система за управление на инвентара се простира отвъд основното пренареждане и мониторинг на запасите. Ние, от bERS, ви предлагаме система за инвентаризация, която сме разработили, чрез въвеждане на строги, оперативни процедури. Тя дава възможност на складовите ни работници да работят бързо и да не допускат грешки.

Съхранението не е единствената дейност от системата за инвентаризация на bERS. Освен че складираме стоките, ние се грижим и за тях по най-правилния начин. Поставяме етикети, обозначаващи статуса на стоките, и ги обработваме според партидата и срока на годност.

Ангажиментът ни започва от момента на прием, така че сме добре подготвени и винаги сме наясно какви са състоянието, наличността и оставащата годност на всичко, което съхраняваме.

Нашата складова система за инвентаризация помага за:

  • Намаляване на разходите;
  • Оптимизиране на изпълнението на поръчки;
  • Осигуряване на по-добро обслужване на клиентите;
  • Предотвратяване на загуба от кражба, разваляне и връщане на стоката.

Инвентаризация и внезапни проверки

bERS е професионалист с повече от 10 години опит в логистиката и свързаните с нея услуги като управление на инвентара. Ние извършваме своята дейност по инвентаризация напълно “прозрачно”, за да сте наясно със състоянието на продуктите и да сте абсолютно спокойни във всеки един момент.

Ние ви предлагаме организиране на различен вид проверки като годишна инвентаризация или случайна инспекция. Ще направим това с цел, да ви уверим, че посочените от вас изисквания се спазват и складовите наличности съответстват на отчетите.

Във ваше присъствие ние извършваме отговорен процес по инвентаризация, включващ пълно, всеобхватно и прозрачно преброяване. Информацията от проведената проверка на наличността оформяме и ви предоставяме в удобен за вас формат, за да се запознаете в детайли с нея.

Следене на наличности

Ние се фокусираме над точното следене на наличност, при извършване на инвентаризация. Като клиент на bERS, получавате достъп до електронна система, благодарение на която можете, през своя компютър или смартфон, да проследявате складовата наличност в реално време. Проверката може да бъде направена от всяка точка на света и по всяко време на денонощието.

Ежедневните проверки на наличността е нещото, с което сме ангажирани. За тази цел разполагаме с екип от ревизори, изпълняващи циклична програма за преброяване. По този начин ние валидираме наличностите по складова локация на регулярна база. Както ние, така и вие получавате допълнителна сигурност, за точна и изрядна инвентаризация.

Контрол на партиди и статус

Нашата работа е безкомпромисна по отношение извършване на инвентаризация. Извършваме ротация, задаваме и следим по статус стоките и управляваме партидите. Не допускаме грешки и пропуски, защото сме наясно, че това влияе зле на бизнеса ви, а ние имаме за цел да го подпомага.

bERS отговаря на стандартите за качество ISO 9001:2015 и IFS Logistics. Нашият мениджърски екип следва стриктно заложените критериите по този стандарт, като извършва одит на всички критични точки регулярно. Процедурата по одитиране включва внезапни проверки, чрез които се следи дали работата се изпълнява коректно и според посочените заявки за качество на продуктите и др.Управление на инвентара и ротация на стоката с логистична компания бЕРС

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.