Какви товари се превозват с цистерна 

Какви товари се превозват с цистерна 

Превозите на всеки един вид стока се осъществяват при определени условия, специфични изисквания и спогодби, базирани на международни системи и регламенти. Затова и компаниите, които осъществяват логистични услуги, са напълно наясно с правилата, които регламентират дейността на територията, на които се осъществява транспортната дейност.

В тази категория със специфични изисквания попада и превозът на опасни товари в цистерни. Това е особен вид дейност, при която необходимите изисквания за безопасност са много строго регулирани от различните институции, отговорни за дейността в международен аспект.

Още през далечната 1968 г. създадената в Женева „Европейска Спогодба за превоз на опасни товари по шосе“, т. нар ADR, се подписва от 5 държави. Тя регламентира изключването от общите правила само на превозни средства, принадлежащи на въоръжените сили на договарящите се страни. Тази Спогодба е валидна за всички превози на опасни товари, които са извършени от собствено или чуждо превозно средство, дори и за страните, които не са присъединени към ADR. Необходимо е да бъде спазено условието превозът с цистерна да се извършва на територията на най-малко две договарящи се страни.

Класове на опасни товари

С термина опасни товари се описва вещество или продукт, което се превозва при спазване на специални мерки в зависимост от класа на категорията, в която товарът попада. В този смисъл се различават следните класове опасни товари:

Клас 1

Към този клас опасни товари спадат експлозиви, които се разграничават в 6 подкласа: боеприпаси, патрони, фойерверки, сигнални ракети, пиротехника, детонатори, детонаторни шнурове, възпламенители, ракети, TNT/TNT смеси и др.

Клас 2

В клас 2 попадат газове, които от своя страна се делят на 3 подкласа. Те включват сгъстен въздух, аерозоли, газове за пожарогасители, газови патрони, пропан, бутан, диметил етер, етан, етилен и пропилен.

Клас 3

Тук попадат течни запалими вещества, които са обект на превоз с цистерна. Те включват алкохол, ацетон, парфюмерийни продукти, бензин, авиационно гориво, дизел, керосин и др.

Клас 4

Към този клас спадат твърди запалими вещества, делящи се на три подкласа. Те включват натриеви батерии и клетки, запалки, кибрити, целулоид, камфор, копра, алуминиев фосфид и др.

Клас 5

В този клас попадат окисляващи се вещества като нитрати, хлорати, перманганат, водороден прекис, алуминиев нитрат и др.

Клас 6

В тази категория попадат токсични вещества като медицински отпадъци, багрилни вещества, биологични култури, крезоли, цианиди и др.

Клас 7

Тук спадат радиоактивните материали. Това са медицински изотопи, радиоактивна руда, иридиеви нуклеиди или изотопи, както и плутонови изотопи и нуклеиди.

Клас 8

Към тази категория се причисляват всички корозионно активни вещества като киселинни разтвори, течност за акумулатори, разредители, бром, формалдехиди, азотна киселина и др. Този тип транспорт се осъществява с помощта на превоз на опасни товари в цистерни.

Клас 9

В последния девети клас са включени видове като литиево-йонни батерии, сух лед, намагнетизирани материали, животоспасяващи апарати, както и екипировка за бърза помощ.

Повечето от горепосочените класифицирани материали се извозват посредством цистерни. Някои от тях подлежат и на друг вид превоз, но и при двата случая се касае за превози на опасни товари.

Превозни средства, които осъществяват транспортиране на опасни товари

Изглед отгоре на голям метален камион - цистерна, превозващ гориво.

Всички превозни средства, които се използват за превоз на опасни товари, включително цистерните, преминават през задължителна проверка. Тя има за цел да установи дали транспортното средство отговаря на необходимите изисквания и на регламентите, установени в уредбата. Като основно изискване може да бъде отбелязано, че пътно превозно средство, което извършва превоз на опасен товар, т.е. цистерната, не трябва да има повече от едно ремарке или полуремарке.

На превозвача, собственика или ползвателя на пътното превозно средство, което ще превозва опасния товар, се издава от Автомобилна администрация специално одобрение по образец със срок на валидност от една година. За да бъде издадено подобно одобрение, е необходимо да бъдат подадени документи, които доказват годността на превозното средство.

Още една необходимост е пътното превозно средство, което ще превозва опасния товар, да бъде надлежно маркирано, за да е ясно какъв конкретно вид опасен товар превозва. Допълнително изискване, свързано с маркировката, е пожарозащитата. Това е регламент, който осигурява поне 15 минути издръжливост при наличие на огън по маркировката. Освен това е необходимо тя да е ясно четима и устойчива на средата на пътуване.

Ето и превозните средства, които са обект на превоз на опасни товари:

 • Цистерни

Цистерните са най-разпространените превозни средства, които превозват по-голямата част от различните видове опасни товари. Те служат за превоз на течни и газообразни вещества, като отговарят на предварително заложените изисквания за всеки един продукт, който се превозва в тях.

 • Контейнери

Контейнерите превозват пакетирани и насипни опасни товари. Те също са с много широко приложение в практиката на логистика на опасни товари.

 • Малки контейнери

Характерно за тях е, че те превозват радиоактивни и медицински опасни материали.

Видове цистерни

Зареждане на камион-цистерна за доставка на химикали в завод за химикали.

Класификациите, които обуславят различните видове цистерни, могат да се обединят в следните категории според предназначението, метода на инсталиране, метода на разтоварване, както и тяхната структура:

1. Цистерни, според тяхното предназначение:

 • Резервоари с течности. Те представляват автомобили с цистерни, които превозват течности като гориво, смазочно масло, тежко масло, алкали, киселини, течни торове, вода, храни и напитки. По-голямата част от транспортирането на тези материали се осъществяват посредством цистерни за гориво;
 • Танкери за прах. Те представляват автомобили с цистерни, които превозват прахообразни материали като цимент, каменна пудра и брашно;
 • Автомобилни резервоари. Те са автомобили с цистерни, които превозват газообразни предмети като нефт, аргон, азот;
 • Гранулирани цистерни. Те се използват за превоз на гранулирани товари като зърнени храни, сол, захар, както и гранулирана пластмаса. Такъв тип транспорт, превозващ продукти за хранителната промишленост се осъществява с помощта на транспорт с хранителни цистерни;
 • Други специални танкери. Това са всички пожарни автомобили, спринклери, бетонобъркачки и смукателни камиони.

2. Цистерни, съгласно формуляра за инсталиране на превозното средство на контейнера на резервоара:

 • Хоризонтална цистерна. При нея резервоарът може да бъде еднокамерен или да е разделен на няколко единични камери. Тази цистерна има редица предимства, породени от простата конструкция, която позволява висока степен на използване на материала. Тя е и най-широко използваната в момента цистерна;
 • Вертикална цистерна. Тук също могат да бъдат монтирани един или няколко резервоара. Те също притежават своите предимства, свързани с цялостно разтоварване, както и лесна комбинация от агрегати и лесно формиране на стерилизирано производство;
 • Резервоар с кофа. Тук предимствата се обуславят от комбинацията между хоризонтална и вертикална цистерна. Тя притежава висока адаптивност и представлява бързорастящ танкер.

3. Цистерни, според налягането на употреба в контейнера на резервоара. Според този критерии те се делят на автомобили с ниско, средно и високо налягане:

 • Тези с ниско налягане се използват главно за превоз на вода, смазочни масла, леко гориво и растителни масла;
 • Автомобилите с цистерни със средно налягане се използват за превоз главно на концентрирана сярна киселина;
 • Цистерни с автомобили с високо налягане се използват главно за зареждане на втечнен газ и течен хлор.

4. Цистерни, според метода на разтоварване на контейнера на резервоара. Според този критерий цистерните са разделени на такива като гравитачно разтоварване,                        разтоварване на мощност и вакуумно разтоварване.

Предимства от логистичните услуги на компания bERS

bERS притежава повече от 10 години опит в логистичната индустрия. Има изградена богата мрежа от клиенти и партньори, която поддържа с иновативен подход и внимание към всеки детайл.

Складовите пространства, които фирмата притежава, са контролирани от Изпълнителната агенция по лекарствата и Българската агенция по безопасност на храните. Фирмата разполага с автопарк както със собствени, така и с наети превозни средства. Сред тях са и такива, които предлагат транспорт с контролиран температурен режим.

bERS предлага на своите клиенти транспорт на единични артикули и транспорт с хладилни камиони на територията на няколко области в страната.

Доверете се на доказаното качество на услугите на екипа от специалисти на фирма bERS в областта на логистичните, складовите и фулфилмънт услугите.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *