Същност и значение на дистрибуцията - видове, канали

Същност и значение на дистрибуцията - видове, канали

Световните вериги за доставки трябва да започнат да мислят по различен начин. Техниките за планиране, използвани в миналото, не отговарят на днешната бързоразвиваща се реалност. Електронната търговия се разраства с изключително бързо темпо и веригите за доставки трябва да повишат ефективността, за да могат да бъдат в крак с времето.

Очаква се електронната търговия да нараства с по 9% всяка година, а клиентите искат бързи и евтини доставки. И все пак, 50% от всички товарни камиони в Европа пътуват през континента полупразни. Много камиони и влакове се движат по едно и също направление, без капацитетът им за товар да е запълнен.

В тази статия ще научите повече за дистрибуцията, нейната същност, метода на функциониране, както и какви са ползите и предимствата. Изпъкнете пред конкуренцията, като направите изпълнението на бизнеса си по-ефективно, а ние, от bERS, ще ви помогнем да го постигнете!

Какво е дистрибуция

Дистрибуцията е дейност, която обхваща както продажбата, така и доставката на продукти и услуги от производител до клиент. Това може да се нарече и дистрибуция на продукти. Тъй като бизнесът става все по-глобален, е важно тя да се подобри, за да гарантира, че клиентите и всички участници в канала са доволни. В зависимост от дължината на канала за дистрибуция е възможно той да включва участието на много хора.

Ние, от bERS, определяме дистрибуцията като „взаимосвързана група от складови съоръжения и транспортни системи, които получават запаси от стока и след това ги доставят на клиентите.” Това е междинна точка за доставяне на продукти от производителя до крайния клиент, директно или чрез търговска мрежа. „Логистична мрежа“ и „мрежа за доставка“ са други използвани термини, които обикновено се отнасят за глобална мрежа от морски услуги.

Камион и Карго контейнери

В нашия контекст дистрибуцията е комбинацията от транспортни, терминални и складови услуги, които сме създали, за да обслужим най-добре нуждите на нашите клиенти и да доставим стоката от точка А до точка В по най-ефективния начин.

Накратко: Дистрибуцията е системата, която вие, като производител, използвате, за да доставяте продуктите си до крайните клиенти чрез посредници.

Какво е значението на дистрибуцията за бизнеса

Дистрибуцията е важен елемент от търговията, тъй като без фигура, която проследява и подобрява взаимоотношенията между производители и клиенти, една компания не може да осигури възможно най-доброто обслужване. Ако доставките не достигат в уговорените срокове, е възможно да загубите доверието на клиентите, търговците и доставчиците, с които работите.

Непрекъснатата обратна връзка е ключова за успешната дистрибуция на продукта, както и за ефективността на целия процес. Необходимо е дистрибуционният канал винаги да предоставя навременна и адекватна информация за предлаганите стоки, особено когато се отнася за дропшипинг и клиентите, които пазаруват онлайн, тъй като те нямат физически досег с продукта. Потребителят разчита на личната отговорност на търговеца. Затова, ако искате да запазите положителното мнение и нагласа за своя бизнес, е задължително да представите своите продукти в максимално добра светлина, което, разбира се, да отговаря и на истината!

Предимства на дистрибуторската мрежа за производителите

Дистрибуцията е ключов двигател за вашата цялостна рентабилност, тъй като пряко влияе както на разходите по веригата на доставки, така и на това доколко клиентите ви са доволни от вашите продукти и услуги. Поради тази причина създаването на гъвкава и надеждна дистрибуторска мрежа все повече се счита за критичен актив за успеха на всеки бизнес.

Работник в склад

Когато се извършва правилно, дистрибуцията може да се използва за постигане на различни цели на веригата за доставки, като например:

 • По-ниски разходи;
 • По-строг фокус върху вашите основни качества и предимства;
 • По-широк обхват на клиентите;
 • Логистична поддръжка;
 • Леснодостъпна обратна връзка;
 • По-бърз растеж.

Сътрудничество и прозрачност

Едно от основните предимства на използването на дистрибуторска мрежа за доставка на вашите продукти е ефективността на разходите. Да знаете, че всички транспортни средства, напускащи логистичния център, са напълно натоварени, е по-рентабилно от изпращането на полупразни камиони. Това оптимизира разходите за транспорт, както и вредните емисии. Също така, това сътрудничество при дистрибуция може да подобри вашите правила и условия при преговори с доставчици на логистични услуги.

Ако имате нужда от бърза, ефективна и надеждна дистрибуторска мрежа, за да отговорите на изискванията на клиентите си, обикновено е необходимо споделяне на ценна информация в реално време с вашите партньори. Като си сътрудничите в отворена, вместо в затворена мрежа, вие получавате пълен контрол над дистрибуцията. Докато в затворената мрежа приемате изцяло правилата и условията на мрежовия оператор.

С дигиталната система за управление, която логистиката предоставя, може лесно да си взаимодействате с всички партньори във вашата дистрибуторска мрежа. Това ви дава информацията, от която се нуждаете, за да удовлетворите клиентите си и да доставите правилния продукт на точното място в точното време.

Карго работници

Какви дейности включва дистрибуцията

Управлението на дистрибуцията се отнася до основните дейности по разпространението на продукта, което включва:

 • Опаковане: Осигуряване на подходяща опаковка за продукта, така че да се транспортира безопасно.
 • Управление на инвентара: Поддържането на добро ниво на инвентара е изключително важно за дистрибуцията. Управлението на складовата наличност е една от основните отговорности за управлението на дистрибуцията.
 • Обработка на поръчки: След като постъпи поръчка от клиент, управлението на дистрибуцията трябва да планира доставката. Това включва намиране на артикула в склада, опаковане, изпращане и навременното му доставяне. Трябва да се изпрати одобрение и да се извърши фактуриране, за да бъде валидна тази стъпка.
 • Логистика: Начинът на транспорт е важно да се вземе предвид за всички поръчки. Ако те изискват доставка в чужбина, трябва да има споразумения за бързо одобрение на разрешенията. Товаренето и манипулирането трябва да бъдат организирани така, че цялото оборудване, което може да е необходимо, да бъде на разположение.

Какви са различните видове дистрибуция

Двата основни типа дистрибуция са директна и индиректна. Има обаче и други видове, които попадат в тези категории – физическа, интензивна, селективна и онлайн. Но какво точно включва всяка от тях? Нека да разгледаме особеностите на всеки вид дистрибуция, за да може да определите коя от тях е най-добра за вашата основна клиентска база.

Какво е физическа дистрибуция

Физическата дистрибуция представлява поредица от действия за придвижване на крайните продукти от производителя към потребителя. Тя включва складиране, контрол на инвентара, обработка на поръчки, обработка на материали, транспорт и обслужване на клиенти. Физическата дистрибуция и способността да се достави продукт до потребителя бързо и икономично, оказва пряко влияние върху удовлетвореността на клиентите. Чрез съхраняване на стоки, на удобни места и чрез създаване на бързи, надеждни средства за транспортирането им, собствениците на малък бизнес могат да си гарантират стабилни позиции и постоянен успех на бързо променящия се, конкурентен глобален пазар.

Карго палет и камион

Директна дистрибуция

При директна дистрибуция самият производител продава и изпраща продукти на потребителите. Има няколко различни начина за прилагане на този метод. Някои организации може да изберат да предприемат по-модерен подход и да използват уебсайт за електронна търговия, където потребителите могат да направят покупка онлайн. Това е ефективен вариант за компании с клиентска база, която е средно запозната с технологиите, изисква конкретно решение за задоволяване на нуждите или е посветена на конкретна марка.

Друг метод за директна дистрибуция е чрез каталози или поръчки по телефона. Тази опция може да е насочена към по-стара клиентска база или потребители в специфични индустрии, които са настроени да правят поръчки по този начин.

Един важен фактор, който трябва да се вземе предвид при прилагането на директна дистрибуция, е размерът на необходимата инвестиция. Например, производителите ще трябва да поддържат складове, товарни превозни средства и персонал за доставка, за да дистрибутират ефективно стоките сами.

Индиректна дистрибуция

Терминът „посредник“ често получава лоша репутация, но в този случай, тези организации могат да бъдат полезни при доставянето на стоки до потребителите. Каналите за индиректна дистрибуция включват посредници, които подпомагат логистиката и пласирането на продуктите, така че те да достигат до клиентите бързо и на най-удобното място, въз основа на навиците и предпочитанията на потребителите.

Ще обсъдим различните видове посредници и техните специфични предимства по-късно в тази статия, но бизнес нуждите, целевите клиенти и видът на продукта обикновено стоят зад мотивите за използване на тази стратегия. Ниската ангажираност или рутинните покупки често са нещо, което клиентите грабват разсеяно в универсален магазин, без конкретна лоялност към марката.

Комуникация

Интензивна дистрибуция

С интензивната дистрибуция продуктите се разпространяват във възможно най-много търговски обекти. Например дъвките са артикул, за който обикновено се използва тази стратегия. Може да намерите дъвки в бензиностанции, хранителни магазини, павилиони. Този метод разчита на предоставянето на голям брой стоки на различни места. Тези продукти обикновено не налагат вземане на решение при покупка, при което клиентът прави проучване, преди да ги закупи. По-скоро тези продажби представляват рутинни покупки с минимални усилия.

Ексклузивна (изключителна) дистрибуция

Когато производителите изберат ексклузивна дистрибуция, те сключват договор с търговец на дребно за продажба на продукт само през точно определен търговски обект. Производителят също така може да продава стоките си директно през собствените си фирмени магазини, което е друг пример за ексклузивна дистрибуция.
Тази практика обикновено е широко разпространена в автомобилната индустрия, където нова кола може да се закупи единствено от представителен офис на марката.

Селективна дистрибуция

Селективната дистрибуция е средна опция между интензивната и изключителната. С тази стратегия продуктите се разпространяват на повече от едно място, но не толкова, колкото при стратегия за интензивна дистрибуция. Например облекло от различни марки може да се предлага избирателно. Обикновено този вид дистрибуция се прилага при луксозните марки облекло, които си партнират само с избрани универсални магазини, и не могат да бъдат закупени навсякъде.

миниатюрни фигурки работници

Онлайн дистрибуция

Онлайн дистрибуцията е електронното разпространение на продукти като софтуер и дигитално съдържание. Такива са видео игри, компютърен софтуер, филми, музика и електронни книги. Поради лекотата на закупуване и незабавното получаване на продукта, тази индустрия се развива бързо и е много печеливша. За разлика от физическата, онлайн дистрибуцията трябва да бъде незабавна, за да бъде успешна. Клиентите, които не получат връзка (линк) за изтегляне на закупените от тях софтуер и дигитално съдържание в рамките на минути след покупката, могат да се обърнат към доставчиците, за да я получат.

Канали за дистрибуция

Каналът за дистрибуция представлява движението, което вашата стока или услуга следва от вас до крайния потребител/купувач. За да предоставите своите продукти или услуги на пазара и да ги направите достъпни за потребителите, е необходимo да създадете ефективен канал за дистрибуция. Връзката между вас, като производители, и крайния потребител са така наречените посредници, като търговци на едро, търговци на дребно или дистрибутори.

Ваши посредниците могат да бъдат физически лица или фирми. Каналите за дистрибуция пряко влияят върху цените на стоките и тяхното позициониране на съответните пазари. Това означава, че транспортните и другите логистични изисквания трябва да се извършват максимално ефективно и на възможно най-ниските цени.

Видове канали за дистрибуция

Каналите за дистрибуция са директни или индиректни. Индиректните канали могат да бъдат разделени по признака ширина на канала/брой посредници на ниво.

Карго работник отваря контейнер

Директни канали за дистрибуция

В канала за директна дистрибуция не участват никакви посредници. Производителят продава директно на крайния потребител. Директната форма обикновено се използва от производители на нишови продукти, скъпи стоки и артикули, както и такива, които са нетрайни.

Индиректни канали за дистрибуция

Съществуват три типа канали за индиректна дистрибуция според броя на посредниците в тях:

 • Канал с едно ниво

Той включва продукт, идващ от производител към търговец на дребно, и след това се насочва към краен купувач. Търговците на дребно купуват продукта от производителя и го продават на крайните купувачи. Каналът с едно ниво е идеален за производители на мебели, дрехи, играчки и др.

 • Канал с две нива

При него процесите са следните. Търговците на едро купуват стоки в големи количества от производителя и след това продават на търговците на дребно. След това търговците на дребно продават стоките на крайните купувачи. Каналът с две нива е подходящ за по-достъпни и дълготрайни стоки с по-голям целеви пазар.

 • Канал с три нива

Той е подобен на двустепенния, но с изключение на това, че стоките преминават от производител към агент и едва след това към търговец на едро. Агентите помагат при продажбата на стоките и бързото им разпространение на пазара. Те обикновено получават комисионна и им се възлага задачата за дистрибуция на продукти в определена област. Каналът на три нива е подходящ за стоки, които са с голямо търсене и с целеви пазар, който се простира в цялата страна.

Бизнес връзки

Участници в канала за дистрибуция

За компаниите, които изберат да използват метод за непряка дистрибуция, има различни начини да доставят продуктите до клиентите. Ето кои са участниците в един канал за дистрибуция:

Търговци на едро

Ролята на търговеца на едро е да доставя продукти на едро от производителите и след това да ги продава на търговците на дребно. Те обикновено се стремят да получат артикули на относително ниска цена, за да ги препродадат с печалба на търговците на дребно, които след това допълнително повишават цената на артикула, за да генерират приходи. Търговците на едро обикновено имат свои собствени складове и каталог с артикули, от които търговците на дребно могат да избират, когато вземат решения за покупка. Много търговци на едро също изискват търговците на дребно да купуват определено количество от даден продукт.

Търговци на дребно

При стратегията за индиректна дистрибуция търговците на дребно са последното звено от веригата преди клиентите да закупят артикула. Търговците на дребно могат да купуват стоки директно от производител или от търговец на едро. Търговците на дребно обикновено купуват продукти на ниска цена, която след това се увеличава, за да реализират печалба. Търговците на дребно невинаги са физически търговски обект – те могат да работят по телефона, онлайн и дори чрез каталог. С разпространението на интернет много търговци на дребно решават да продават посредством уебсайт за електронна търговия вместо чрез физически магазин.

Канали за дистрибуция

Дистрибутор

Ролята на дистрибутора е да получава и доставя артикули от производители до търговци на дребно или до други крайни потребители. Предимството от използването на специализиран дистрибутор е, че производителите не трябва да се занимават с логистиката на транспорта или с разходите за поддържане на персонал и материали за доставка. Дистрибуторите комплектоват различни стоки в един обект за продажба от търговец на дребно. Например, ако вашата компания произвежда дистанционни за телевизори, а друга – батерии, чрез съчетаването на тези артикули заедно, дистрибуторът може да създаде по-привлекателен продукт и да подобри вероятността от продажба.

Трудно ли е да се създаде ефективна дистрибуторска мрежа

Ние, от bERS, предлагаме на компаниите услуги за управление на логистика, сигурна дистрибуция и складиране, което им помага да постигат всичките си цели бързо, достъпно и ефективно. Наша основна задача е да предоставяме на клиентите си добавена стойност и ползи във всяка услуга, която можем да предложим.

При нас ще откриете всичко, от което вашият бизнес се нуждае – сигурно складиране, ефективна дистрибуция и многобройни услуги с добавена стойност. Компанията bERS е доставчик на логистични решения с пълен набор от услуги, който винаги е на ваше разположение, за да изпълни логистичните изисквания на бизнеса ви, и да ви донесе възможно най-добрите резултати бързо и ефикасно!

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *