Интермодален (мултимодален) транспорт - всичко, което трябва да знаете

Интермодален (мултимодален) транспорт - всичко, което трябва да знаете

Интермодалният транспорт представлява превозване на стоки в контейнери чрез два или повече вида транспортни средства по веригата. Това е типичен начин за доставка на стоки в съвремието. Той включва сухопътен, железопътен и морски транспорт, като те могат и да се комбинират. Стоките се намират в стандартизирани контейнери, които се обработват и прехвърлят от едно транспортно средство на друго.

Този процес носи много предимства, като повишена безопасност на стоките и по-бърза доставка. Конкретният вид транспортна система датира от 18-ти век във Великобритания. Британците го използват за транспортиране на въглища, съхранявани в контейнери, по каналната си мрежа. Но едва през 60-те години се превръща в предпочитан избор за морски транспорт.

Днес интермодалният транспорт е доминиращ за световната верига на доставки и логистика. Поради тази причина е изключително важно за всеки, занимаващ се с логистичен бизнес, да разбере тази концепция, която движи международната индустрия за корабоплаване и транспорт. В тази статия ще разгледаме именно характеристиките, предимствата, ползите и недостатъците на интермодалния транспорт.

Интермодален транспорт – дефиниция

Интермодалният транспорт се определя като метод или система, при който се използват множество видове транспорт за превоз на товари. Това може да се осъществява чрез камиони, железопътни линии, кораби и самолети по суша, по вода или по въздух.

Интермодален транспорт - самолет

Как се осъществява интермодалният транспорт

В началото на процеса, на адреса на изпращача пристига празен камион. Отговорният изпращач или превозвач натоварва контейнера със стоката върху задната част на камиона. От този момент до пристигането им на тяхното местоназначение, никой не може да борави с тези стоки поотделно, тъй като контейнерът се запечатва.

Камионът транспортира товара до железопътната гара. Там логистичната компания прехвърля контейнерите на влак. Този влак може да превози контейнера до друга железопътна гара в града на местоназначението, като при международна доставка може да го превози и до пристанище или летище.

Железопътният превоз не винаги е задължителен, защото камионът може директно да достави контейнера до морска или аеро гара, откъдето да отпътува.
Спедиторската компания превозва тези контейнери през морската мрежа или въздушно карго до мястото на местоназначение. Служители разтоварват контейнера и го прехвърлят на камион или влак, които да го доставят до интермодалната станция. Какво се случва след това? Логистичната компания изважда стоките от контейнера и ги доставя до крайния потребител.

Група камиони се движат по магистрала.

Предимства на интермодалния транспорт

Защо все повече компании използват интермодален транспорт? Отговорът е, че той осигурява множество предимства:

 • Бързина– Едно от предимствата на интермодалния транспорт е това, че всички стоки пътуват заедно в един контейнер. Това намалява разходите, както и времето, необходимо за товарене и разтоварване и за издаване на документация. Използването на железопътни линии, фериботи и самолети премахва ненужните спирки, като опашки или задръствания по пътя и води до бързо транспортиране.
 • По-ниски разходи – Възможно е да се минимизират транспортните разходи. Използването на железопътни и сухопътни услуги е значително икономично, тъй като железниците използват най-малко количество гориво от всеки друг вид транспорт. Стандартизираните контейнери спомагат за намаляване на разходите, тъй като усилието за преместване на пратката от едно място до друго е много по-малко.
 • Голям капацитет – Интермодалният транспорт прави транспортирането на големи количества стоки и насипни материали осъществимо, при това възможно най-икономично.
 • Качествено и безопасно обслужване – Най-същественото предимство от използването на интермодален транспорт е неговото качествено обслужване. Той предоставя една от най-бързите услуги, които гарантират сигурна и надеждна доставка на товари. Това че контейнерът остава запечатан по време на цялото пътуване елиминира възможностите за загуба и кражба.
 • Екологично чист – Най-същественото предимство на интермодалния транспорт е намаляването на въглеродния отпечатък. Доказан факт е, че преместването на един тон товар на два километра по железопътните линии ще намали емисиите на въглероден диоксид и въглероден окис с близо 83%, което е огромна разлика.
 • Удобство – Технологичният напредък направи интермодалните превози надеждни и ефективни. Те предлагат възможност за проследяване на пратките от потребителите. Спедиторите са наясно къде точно се намира стоката им във всеки един момент.
 • Гъвкавост – Методът на интермодален транспорт осигурява гъвкавост при транспортирането на товари. Колкото по-ефективен е вашият план, толкова повече можете да спестите.
 • Съхранение – Контейнерът, използван при интермодален транспорт, се явява като вид склад. Той предлага нужната защита на стоките в него.

Какво са интермодални терминали

Интермодален пристанищен терминал

Тези терминали действат като контролни центрове на вашите интермодални транспортни превози. Те гарантират, че с вашите стоки се работи правилно и ефективно чрез комбинираните вериги за доставки. Ето малко основна информация за видовете интермодални терминали, която трябва да знаете:

Пристанищни терминали. По отношение на трафика, пристанищните терминали вземат връх. Те са най-големи и през тях преминават най-много стоки. В тях действат центрове за посредничество на морските товари, които се транспортират и подготвят за наземен транспорт.

Железопътни терминали. Свързани с пристанищните, железопътните терминали са началото на интермодалната мрежа на наземния транспорт. Контейнерите се прехвърлят от корабите на вагоните и потеглят към местоназначението.

Разпределителни терминали. Известни също като дистрибуторски центрове, тези терминали са центъра на индустрията за интермодален транспорт. Те включват съоръжения за товарене, междинни докинги и складови помещения.

Какво е интермодален контейнер

Интермодалните контейнери в транспортната индустрия са така разработени, че да бъдат максимално ефективни за транспортния процес. Те намаляват времето за обработка и разходите за натоварване. Контейнерите са универсални, така че еднакво добре да се вписват в товарното отделение на самолета, върху вагона на влака и на палубата на корабите и доковете.
Те се изработват от алуминий или стомана, което ги прави леки, но все пак много издръжливи.

Стандартните контейнери са с дължина 12 метра, обем 67 кубични метра и товароносимост 22 тона. Използват се и по-малки, 6-метрови контейнери за интермодален транспорт, които струват 20% по-малко, тъй като побират половината товар спрямо 12-метровите.
Според тяхното предназначение петте най-популярни интермодални контейнера са:

Интермодални контейнери

 • Стандартен контейнер: Те се използват за всякакви товари. Обикновено наричани сухи контейнери, те транспортират сухи стоки в насипно състояние. Тези контейнери имат двойни врати в задната част, където товарите се товарят и разтоварват.
 • Open Top контейнер: Те са без покрив и се използват за извънгабаритни товари, които не могат да се поберат в стандартните контейнери. Товарът се покрива с брезент, който да го защитава от метеорологичните условия.
 • Резервоар: Ако изпращате течности, използвате резервоар. Резервоарите могат да съдържат всичко – от храни до химикали.
 • Хладилен контейнер: Той се използва за превоз на товар с контролирана температура, обикновено близо до или под точката на замръзване. Този контейнер притежава изолация и хладилен агрегат, за да поддържа тази температура.
 • Контейнер – платформа: Те са без стени и покрив. Този вид контейнери са достатъчно издръжливи, за да поберат тежки, извънгабаритни товари, които могат да издържат на сурови външни условия по време на пътуване.

Каква е разликата между интермодален и мултимодален транспорт

Въпреки че двата термина се използват взаимозаменяемо, понякога те се различават.
При мултимодалния транспорт имате договор с един превозвач, който осъществява цялото превозване на пратката ви, независимо от броя и вида на участващите транспортните средства. Превозвачът издава коносамент за комбиниран транспорт или мултимодален коносамент.
При интермодалния транспорт има множество превозвачи – различни за водния, въздушния и сухопътния транспорт. Стоката преминава от един спедитор в друг, като всеки издава отделна товарителница.

Кога и защо да изберем интермодален транспорт

Широк изглед на товарно пристанище с интермодален терминал

Интермодалният транспорт е правилният избор за вашия товар, когато:

 • Общото теглото на вашите стоки е по-малко от 25 тона (побира се в един контейнер).
 • Товарът, който се транспортира, не е с висока стойност. Хората обикновено избират директен метод за товари с висока стойност.
 • Ако дадена компания търси безопасен транспорт за стоките си. Факт е, че пратките не напускат контейнера, в който са поставени, и по този начин няма риск от тяхното увреждане при транспортирането им от началната до крайната точка.
 • Интермодалният транспорт е подходящ за превоз на стоки на дълги разстояния.
 • Ако вашият товарен поток е непрекъснат и редовен и се превозва до една и съща дестинация.
 • Ако организацията търси начин за минимизиране на въглеродния отпечатък на своята компания.

Недостатъци на интермодалния транспорт

Както вече изброихме по-горе, интермодалният транспорт има немалко предимства, но освен това той има и някои недостатъци:

Допълнителни разходи: Може ли интермодалният транспорт да намали транспортните ви разходи? Това до голяма степен зависи от вашия продукт. Ако контейнерът е тежък и се нуждае от кран, който да го премести, тогава спедиторите могат да начислят таски, което води до по-високи инфраструктурни разходи. Този проблем е често срещан в някои развиващи се страни, където липсва стандартизация.

подвижен кран, носи интермодален контейнер

Забавяния: Въпреки че много компании предпочитат интермодалния транспорт поради ниската му цена, в някои ситуации той може да бъде по-бавен. Например железопътната линия може да не предлага директни маршрути до всички дестинации, като по този начин увеличава времето за доставка. Времето за разтоварване също може да бъде продължително.

Надеждност: Тъй като интермодалният транспорт зависи от повече от един транзитен режим, това изисква повече логистична координация и увеличава риска нещо с доставката да се обърка. Възможни са неочаквани закъснения поради влошени метеорологични условия или повреда на оборудването.
Трябва внимателно да оцените интермодалния транспорт, като имате предвид индивидуалните си изисквания и премерите всички плюсове и минуси. Когато се извършва правилно, този вид транспорт наистина може да подобри вашите логистични KPI. В много аспекти е по-добре да се избере този вид транспорт поради висококачественото и ефективното обслужване и относително ниските разходи. Въпреки известната непредсказуемост, интермодалните спедитори могат да осигурят по-добра система за доставка, за разлика от други транспортни начини и процеси. С bERS ще получите качествена и бърза услуга!

Заключение:
Чрез интермодалния транспорт се постигат по-ниски разходи, по-бърза доставка, повишена безопасност и подобрена устойчивост. Поради тези силни предимства, този метод на доставка се превръща в предпочитана транспортна система за повечето логистични компании. Тъй като глобалната онлайн търговия се развива, интермодалният транспорт вероятно ще набира все повече популярност следващите десетилетия.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *