Какво са крос-док платформите

Какво са крос-док платформите

Скоростта на производство и времето за доставки се превръщат във все по-голям фактор за растежа и развитието на компаниите. Конкурентоспособността на производителите и търговците в голяма степен зависи от това колко бързо могат да доставят стоките си до потребителите. Именно затова добрата логистика е задължителна за всяка една компания, която се стреми към дългосрочни партньорства и доволни клиенти.

Крос-докингът е често използвана услуга в съвременната логистика, която улеснява доставките и пести време. Концепцията на услугата се изразява в транспортиране на товарите от производителя до крайния клиент, без да е необходимо допълнителното им съхранение в складове. Когато се прилага правилно и при подходящи условия, крос-докингът може да осигури значително подобрение в ефективността и времето за работа на цялата логистична верига. Стоките, които са най-благоприятни за крос-докинг, са бързооборотните и тези с постоянно търсене. 

Какво е крос-докинг?

Крос-докингът е логистична процедура, при която стоките от доставчик или производител се разпространяват директно към клиент или търговска верига, без допълнително съхранение. На практика представлява разтоварване на стоките от едно превозно средство и моменталното им прехвърляне на друго с цел да отпътуват към дадена дестинация. Това се извършва в докинг терминал за дистрибуция, състоящ се от камиони и врати за докове от две страни – входяща и изходяща. Името “крос-докинг” обяснява и самия процес – получаване на стоки през входящия док и прехвърлянето им до изходящия транспортен док. 

Логистичните центрове служат като пресечни точки, в които се извършват товаро-разтоварната дейност и пренасочването на стоките. Входящите продукти пристигат чрез камиони или ремаркета и се разпределят на приемащия док. Ако се налага, те биват разтоварени, сортирани и екранирани, за да се идентифицират крайните дестинации, до които трябва да пристигнат. След това стоките се преместват с помощта на превозно средство като мотокар и конвейер до предназначения за тях изходящ док. Товарят се на транспортните превозни средства и поемат своя път към крайните клиенти или търговските мрежи.

Работници във фулфилмънт център

Крос-докинг моделът намира най-широко приложение в компании, които се занимават с международна търговия, тъй като позволява оптимизиране на разходите и времето за доставка до различни държави. Той е изключително подходящ за компании, които търгуват със стоки чрез платформи като Amazon, Ebay, Etsy, Emag и др. 

Какво представлява консолидацията на товари?

Консолидацията на товари се изразява в приемането и съхранението на пратки в очакване на следващи доставки, с които да бъдат обединени и транспортирани заедно. Логистичните компании извършват услугата самостоятелно или като част от крос-докинг дейностите. 

Консолидирането на товари е надежден транспортен метод, който има редица ползи за бизнеса. Този процес позволява обединяването на много и различни пратки, които предстои да изминат един и същ маршрут в един курс. По този начин се изпълняват голям брой поръчки едновременно, което намалява разходите по транспорт и улеснява процеса на доставка. 

Какви са предимствата на услугата крос-докинг?

Крос-докинг услугите имат за цел да оптимизират фирмените ресурси като пространство, заетост и време. Всеки един от тези аспекти има пряка връзка с бюджета, който компанията отделя за логистика. Ако не разполагате със собствено пространство за складиране на пратките, ще спестите големи разходи, намалявайки времето, което стоката ви прекарва на дадено място. Това се отразява положително и на времето за доставка, тъй като товарът не се съхранява в складове, а е в постоянно движение. Така той достига по-бързо до точката на разтоварване и до крайния потребител. 

Тези услуги са отлично решение и за drop-shipping модела, при който усвоявате даден продукт, след като сте получили поръчка от крайния потребител. Разликата в случая е, че нуждата от складово пространство отсъства. Стоките преминават директно от производителя към потребителите. Drop-shipping елиминира нуждата от място за съхранение, но често се налага използването на групажни услуги. Те позволяват обединяването на няколко пратки, за да се запълни товарният капацитет на цял камион и да се намалят разходите за транспорт. 

Предимствата на внедряването на принципа на крос-докинг са многобройни, но най-ключовите са:

  • Осезаема оптимизация на веригата на доставките – когато се прилага правилно, този метод може значително да помогне при организацията на доставките;
  • Минимизиране или елиминиране на разходите за складиране – стоката прекарва по-малко (или никакво) време в склада;
  • Съкращаване на сроковете за доставка – стоките достигат до клиента много по-бързо.

Крос-докинг услуги от bERS

Kакто вече разбрахте, крос-докингът е успешен подход при работа с маркетплейс платформи като Amazon, Ebay, Etsy, Emag и др. Ако развивате бизнес в такъв тип платформи, то ние, от bERS, можем да ви бъдем полезни. Ще ви съдействаме с всеки един аспект на бизнеса и най-вече ще ви помогнем да дистрибутирате стоките по възможно най-ефективен начин. Нашите експерти притежават значителен опит в тази област и ще се погрижат за синхронизирането, проследяването и управлението на пратките. Крайната цел е те да достигнат своята дестинация възможно най-бързо. Резултатът от това ще бъдат намалени разходи за логистика и много повече доволни клиенти. 

Логистична компания bERS разполага със складови площи, а вашите стоки ще се съхраняват според условията, които изрично сте упоменали. Ние ще организираме целия  логистичен процес вместо вас. Това включва вземането на товарите от една точка, доставянето им до складовите площи, временното им съхранение и изпращането към следващото звено по веригата.

Всичко това ще ви позволи да се концентрирате върху продаването и развитието на своя бизнес, докато ние се грижим за целия процес по доставката на стоките. Освен логистични услуги, bERS предлага и отчитане на плащания в брой, протокол за приемо-предаване на стоката и фактуриране.