Кога е необходим транспорт с контролиран температурен режим

Кога е необходим транспорт с контролиран температурен режим

Логистиката с контролиран температурен режим е специализирана услуга за съхранение и транспорт на карго, което е силно чувствително към атмосферни условия и има нужда от поддържане на постоянна температура.

Транспортът с контролиран температурен режим е от особено значение за стоки с по-къс срок на годност като плодове и зеленчуци, месо, фармацевтични продукти, кръв и хигиенни продукти.

Такъв транспорт би бил изключително подходящ за превозване на цветя с цел запазване на свеж и красив вид. Подходящ е и за транспорт на пакетирани продукти като шоколадови изделия, които са много чувствителни на температурни промени. При неправилно съхранение и превоз те могат да нарушат своята цялост.

Транспортът с контролиран температурен режим е задължителен за стоките от фармацевтичната индустрия. Лекарствата и медицинските изделия задължително трябва да бъдат превозвани при най-строго спазвани условия.

Когато продукти от този тип се изложат на неправилен температурен режим, започва процес на разлагане. Това не само би довело до разваляне на лекарствата и финансови загуби, но би могло да застраши здравето на хората и дори да доведе до тежки реакции и смърт.

Затова е от изключителна важност да се спазват указаните температурни индикации и да се следи те да се поддържат през цялото време на съхранение и транспорт.

Видове транспорт с контролиран температурен режим 

Съществуват следните видове транспорт с контролиран температурен режим.

Шофьор настройва температурата на хладилно полуремарке

Транспорт с хладилен камион

При този вид транспорт ремаркето, превозващо товара, има вградена хладилна система, която поддържа необходимата температура вътре в камиона. Тази хладилна система, т.н. агрегат, се захранва от мощност, произведена от движението на камиона. Системата има и допълнителен генератор, за да може дори и при покой на основния двигател, тя да продължи да поддържа необходимия температурен режим.

Хладилният камион е изключително добре оборудван за защита срещу разваляне и неблагоприятни метеорологични условия. Подходящ е за транспорт на неголеми количества стоки на по-къси разстояния като растения, лекарства, медицински продукти и продукти за лична хигиена.

Транспорт с хладилен контейнер

Транспортът с хладилен контейнер е подходящ за превоз на големи разстояния на стоки с по-голям обем. Обикновено се използва за морски или железопътен транспорт, затова и се захранва от железопътните и корабни електропроводи. Хладилният контейнер има свой дизелов агрегат и може да издържи в продължение на седмици, без да бъде свързан с друг външен източник на енергия.

Особености на транспорта с контролиран температурен режим

Транспортът и съхранението на продукти, нуждаещи се от контролиран температурен режим, имат своите специфики. Най-често се срещат следните режими на работа:

 • Охладен режим – между 1 и 3 градуса;
 • Режим за плодове и зеленчуци – между 8 – 10 градуса;
 • Замразен режим –  -22 градуса;
 • Индивидуален специфичен режим, според характеристиките на транспортираните стоки;

Тези режими на работа гарантират, че независимо какъв тип стоки се транспортират, те ще достигнат крайната си точка в отлично състояние и със запазени качества.

Как да изберете фирма за транспорт с контролиран температурен режим

Когато избирате фирма за извършване на транспорт с контролиран температурен режим, е добре да проверите дали фирмата отговаря на следните критерии:

 • спазва високи стандарти за качество;
 • складовата зона има постоянна възможност за наблюдение и съответно фирмата може да реагира бързо при промяна на обстоятелства или възникване на проблеми;
 • има голям складов капацитет, подходящ за вашите нужди;
 • може да организира транспорта на стоките до крайния потребител и така да ви спести време и усилия, като същевременно ви спечели повече доволни клиенти;
 • има прозрачен процес на изпълнение – можете да проверите какво се случва с вашите стоки на всеки един етап от процеса по съхранението и доставката им;
 • има всички нужни документи и спазва регулаторните рамки за транспорт с контролиран температурен режим;
 • има условия и опит в съхранение на лекарства и медицински изделия.

Една от малкото фирми на българския пазар, която разполага с международния IFS Logistics сертификат, гарантиращ прозрачност на движението на един продукт от момента на неговото производство до предаването му на краен потребител, е фирма bERS.

Фирмата има над 10-годишен опит в сферата на транспорта и съхранението на продукти с контролиран температурен режим. Винаги се стреми да предоставя на клиентите си най-добрите условия за съхранение на достъпни цени.

С bERS  вашите стоки са съхранявани и транспортирани до крайния клиент в перфектно състояние. Дори ако са по-специфичен вид стоки, имащи нужда от отделно съхранение, фирмата разполага с множество складови площи, в които вашата продукти да бъдат отделени.

С bERS може да съчетаете всички етапи по логистика – складиране, превоз и фулфилмънт на достъпни цени, без компромис в изпълнението. 

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси относно транспорта на ваш продукт, нуждаете се от повече информация или искате да  получите персонализирана оферта.