Нормативни изисквания към етикирането на стоки

Нормативни изисквания към етикирането на стоки

Всяка една стока, без значение от какъв вид е, е необходимо да бъде етикирана преди да бъде пусната в продажба в търговската мрежа. Това не е необходимо изискване само от институциите по регулиране на правилата и законите за хранителни и нехранителни стоки, а и необходимост за всеки потребител. 

Етикетите на различните стоки показват пълна информация за съдържанието, състава, срока на годност, цената, произхода, начина на съхранение и експлоатация, както и други важни параметри, необходими на потребителите.

Етикиране – какви са изискванията към търговците на хранителни и нехранителни стоки

Двойка разглежда етикета на бутилка с вино.

Изискванията, наложени от Европейския съюз, свързани с етикирането на стоки, са изключително подробни и се променят и допълват ежедневно с цел увеличаване информираността и защитата на потребителите. Причина за високите изисквания, които Европейският съюз налага по повод етикирането на стоките, е за да задължава производителите да бъдат отговорни за правилното и навременно информиране на потребителите. 

Различните видове стоки предполагат и различни условия за тяхното етикиране. За лекарствата и козметичните продукти, например, е от изключително голямо значение на етикета да бъдат упоменати точните съставки, съдържащи се в тях, както и тяхното количество. За опасните стоки е необходимо етикетът да съдържа символ, показващ, че е налично съдържание на опасно вещество. Дрехите пък е необходимо да показват състава на тъканите, от които са ушити, изискванията за поддръжка и пр. 

Друг важен елемент, свързан с етикирането на стоки, е поставянето на цени. Производителите или търговците, които предлагат стоката, не бива да заблуждават потребителите относно цените. Ако стоката е намалена, е необходимо на етикета да бъде изписана старата цена, новата цена, както и процентното изражение на самото намаление. Това изискване също е свързано с осигуряване на необходимата информираност на потребителите и клиентите. 

Изисквания за етикиране на храни

Млада жена чете етикета на стоките в супермаркет.

Изискванията за етикиране на храни, наложени от Европейския съюз, са насочени към предоставяне на необходимата информация към крайния потребител, за да може той да вземе информирано решение дали да закупи, или не дадения продукт. Тази информация трябва да бъде:

 • вярна;
 • неподвеждаща;
 • незаличима;
 • лесна за виждане и разбиране.

Ето и задължителните елементи, които етикетът на храните трябва да съдържа:

1. Задължителна информация

Етикирането на хранителни продукти налага да бъдат четливо посочени следните особености:

 • Наименование на храната;
 • Списък на съставките;
 • Съдържащи се в състава алергени;
 • Количество на някои от съставките;
 • Датата на производство и срока на годност;
 • Държава на произход;
 • Име и адрес на стопанския субект в хранителната област, установен от Европейския съюз или на вносителя;
 • Нетно количество;
 • Условия за съхранение и употреба;
 • Съдържание на алкохол за напитките;
 • Обявяване на хранителната стойност;
 • Инструкции за употреба, ако е необходимо.

Съществуват стоки, които съдържат опасни елементи и не са годни за употреба от малки деца. Това задължително трябва да бъде упоменато на етикета на стоката. 

2. Списък на съставките

Задължително е списъкът от съставки да е с название „Съставки“. В него трябва да бъдат посочени всички, съдържащи се в храната съставки:

 • Да бъдат обозначени с юридическото им наименование;
 • Количество на някои от съставките – в проценти трябва да бъде посочено количеството на всички съставки, които: 
 1. се появяват в наименованието на продукта;
 2. са от значение за характеризирането на храната и за разграничаването ѝ от други храни;
 3. са посочени върху етикета с графика, изображение или с думи;
 • Информация за алергени: 
 1. всички алергени, които се съдържат в състава, трябва да бъдат посочени с различен шрифт, цвят или фон; 
 2. ако липсва списък със съставките, посочването на алергени трябва да включва думата „съдържа“, следван от наименованието на алергена.

Шрифтът, с който се отпечатва информацията, трябва да бъде с минимална височина на буквата от 1,2 мм. 

Изисквания за етикиране на нехранителни стоки

Разглеждане на инструкции върху етикет на дреха.

Нехранителните стоки се предлагат на потребителите с прикрепен към тях етикет, в който задължително присъства информация, описана на български език.

Задължителни реквизити са:

 • Производител или вносител;
 • Наименование на стоката, контролен или друг идентификационен номер;
 • Цена;
 • Състав или основни характеристики;
 • Предупреждения и рискове от употреба, ако има такива;
 • Изисквания за съхранение, манипулиране и употреба;
 • Указания за ползване, когато е необходимо.

Информацията, която задължително трябва да присъства на етикета на нехранителните стоки, може да бъде обозначена и с всеобщо познати указания, символи и знаци.

Когато нехранителните стоки се поставят в транспортна опаковка, е необходимо тя също да бъде етикирана с данни за наименование на стоката, име и адрес на производителя или вносителя, нетното тегло, брой на единичните опаковки вътре, както и предупредителни знаци за транспортиране. 

Нормативни документи

Млада жена работи с документи.

За осъществяването на правилното етикиране на хранителни и нехранителни продукти, съобразно изискванията, предоставени от закона, е необходимо да се спазват наредбите, установени и наложени от Европейския съюз. 

Наредба за етикиране на хранителни стоки

Наредбата е нотифицирана по реда на Директива от Европейския съюз, която установява процедура по предоставяне на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество. С нея се определя следното:

 1. Изисквания, насочени към означенията или маркировката на партидата, към която принадлежи хранителният продукт;
 2. Национални мерки за предоставяне на информация за храната за потребителите, контролирани от редица Директиви и Разпоредби, регламентирани и контролирани от Европейския съюз.

Наредба за етикиране на нехранителни стоки

С наредбата се определят изискванията за етикиране на нехранителните стоки, предлагани на потребителите. Наредбата не се отнася за етикирането на нехранителни стоки, за които съществуват специални изисквания, които са посочени в друг нормативен акт. Наредбата посочва изискванията към етикирането на нехранителни стоки, които подробно описахме по-горе. Всяко нейно пренебрегване и неспазване на посочените в нея изисквания се контролира от Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на търговията и туризма и нейните регионални структури, както и към органи на общинската администрация. 

Предимства на услугите, извършени от bERS

Избирайки bERS, вие се доверявате на компания с дългогодишен опит и позиции в логистичната индустрия както на територията на страната, така и на международната сцена. 

Екип от квалифицирани специалисти отговаря за осъществяваните от компанията дейности по логистични услуги, фулфилмънт услуги, складиране и всички съпътстващи тези процеси дейности. 

Фирмата разполага с автопарк със собствени и наети превозни средства, с които осъществява логистични услуги на високо ниво с прецизност към индивидуалните нужди на клиентите ни. Изградили сме стабилна клиентска и партньорска мрежа благодарение на иновативния си подход. 

Доверете се на опита и прецизността от логистична компания bERS.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *