Ползи от комбинирания транспорт

Ползи от комбинирания транспорт

Комбинираният транспорт, известен още като интермодални или мултимодални превози, се характеризира с това, че за осъществяването му се използва пасивно превозно средство, за да се транспортира активното превозно средство, в което стоките са натоварени. Когато се извършват комбинирани превози, използваните транспорти могат да бъдат два или повече.

Комбинираният транспорт – оптималната алтернатива

Осъществяването на комбиниран транспорт е една добра алтернатива на комбинирана транспортна система за придвижване на пътни превозни средства в съчетание с железопътен, воден и въздушен транспорт. Това осигурява и удобство при транспортирането на стоки с превозни средства, които не подлежат на правила, важащи за автомобилния транспорт, като спиране от движение в някои държави в почивни и празнични дни или шофиране, спазвайки наложените часове за работа и почивка. Не на последно място е и факторът околна среда – комбинираните превози намаляват значително емисиите на въглероден диоксид, което осигурява една по-чиста среда.

Приоритизиране на комбинирания транспорт от Европейския съюз

Европейският съюз се обединява около идеята за насърчаване и развитие на комбинираните транспорти. Правят се големи инвестиции в подкрепа на организирането и развитието му, като се отделя специално внимание на развитието на железопътния, вътрешния воден транспорт, както и максимално използване на въздушното пространство. С това се цели да се изградят общи европейски транспортни коридори. За постигането на по-голяма безопасност, ефективност и екологичност на трафика, системата за комбинирани превози използва интермодалните терминали като опорни точки.

Видове комбинирани превози

ВИДОВЕ КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗИ - bers

Съществуват различни варианти на комбинираните превози, групирани според документацията и технологичните средства, с които ще ви запознаем.

Комбинирани превози, според броя на придружаващите документи

 • комбинирани превози, които се извършват в обикновено съобщение – при тези превози се използват отделни документи;
 • комбинирани превози, които се извършват в директно съобщение – при тях транспортирането се осъществява с помощта на един документ.

Видове комбинирани превози според технологичните средства

Според конструкцията и вида на технологичните средства комбинираните превози се извършват с помощта на следните системи:

 • пакетни и палетни системи;
 • контейнерни системи;
 • „търкалящо се шосе”, което е комбинация между автомобилни ремаркета и железопътни платформи;
 • баржеводни системи;
 • фериботни системи;
 • трейлеровозни и ролтрейлеровозни системи;
 • лифтеровозни системи.

Ползи от комбинирания превоз

Ползи от комбинирания транспорт - bers

Съществуват много предимства при осъществяването на комбинираните транспортни дейности, заради което и те са широко предпочитани. Ето и някои от тях:

Себестойността на превозите се намалява

Комбинираните превози дават възможност за осигуряване на най-оптималните варианти за осъществяването им. Това от своя страна осигурява намаляване себестойността на превозите. Постига се чрез използването на различни видове транспорт. За да бъде транспортирането максимално ефективно, понякога се налага изчакване за попълване и оползотворяване на мястото в пълен състав.

Възможност за организиране на различни дейности по транспортиране от един спедитор

Дава се възможност на един спедитор да организира всички дейности по подготовката и транспортирането на товари. Това от своя страна носи големи предимства за изпращачите, като им осигурява най-добри условия по организирането на целия процес.

Спестява проблемите, които съпътстват автомобилния транспорт

Автомобилните превози са едни от най-рисковите. При тях често се стига до инциденти, задръствания и други забавяния. С комбинираните превози този елемент, породен от форсмажорни обстоятелства, бива избегнат. Така се намалява драстично вероятността за неспазване на поети ангажименти и срокове при транспортирането на стоки.

Свеждане до минимум на дисбаланса, породен от различните видове транспорт

Установено е, че на територията на Европа съществува сериозен проблем по отношение на комбинирането на различните видове транспорт. Повече от 70% от транспорта се осъществява посредством автомобилен транспорт. С помощта на комбинираните превози този проблем се свежда до минимум и дейността става в пъти по-облекчена. С помощта на комбинация между автомобилни превози и въздушен, воден и железопътен транспорт се организира необходимата бързина и най-оптималната цена за превоз на дадените стоки.

Намалява се вредното въздействие върху околната среда

Автомобилните превози са съпроводени от отделянето на много вредни емисии в атмосферата, което води до изключително голямо замърсяване на околната среда. Използването на комбинирани превози осигурява възможност за използване на по-чисти видове транспорт, което облекчава значително замърсяването на планетата.

България и извършването на комбинирани превози

България и извършването на комбинирани превози - bers

За съжаление, България все още не е сред страните, в които комбинираните превози са предпочитани и  редовно осъществявани. Причините за това не са една или две. Незадоволителното състояние на инфраструктурата, неефективната интеграция на железопътната мрежа в страната с тази на Европа и малкото връзки с водните пристанища са сред основните причини за забавяне на възприемането на този вид транспорт на територията на България.

Повечето налични и съществуващи терминали за обработка на контейнери са остарели и не отговарят на съвременните изисквания за безопасност на товаро-разтоварни дейности, съхранение и складиране. За да се избегне това, е необходимо своевременно обновяване на железопътната инфраструктура и на терминалите. Това ще гарантира по-добра координация между различните видове транспорт и ще насърчи именно извършването на комбинирани превози. Ще се осигури на логистичния бизнес възможност за осъществяване на така необходимите превози с поглед към използване на по-чист и екологичен вариант.

Средства за наземен транспорт, който може да се комбинира в извършване на комбинирани превози

 • Камион

Тези превозни средства позволяват да се предостави услугата от врата до врата. Те покриват късите разстояния между фабриките и терминалите и дават възможност да бъдат използвани предимствата на автомобилния превоз.

 • Контейнери

Дължината на контейнерите е стандартна – между 25 и 30 фута. Това дава възможност да се използва максимално вместимостта им за товарене и разтоварване на стоки. Имат твърда структура, която позволява да се подреждат един върху друг до 6 броя.

 • Полуремарке

Предимство при полуремаркетата е, че те могат да бъдат прикачени директно към влекач, което означава, че не изискват пътно шаси. То е необходимост при контейнерите и сменяемите каросерии.

 • Терминал

Терминалите представляват обемни възли, намиращи се между автомобилния и железопътния трафик. Тяхното оборудване дава възможност за бърза и ефективна обработка и претоварване от един транспорт до друг – складови площи, модерни компютърни системи, мобилни кранове, зони за претоварване и връзки с магистрали и пътища.

Предимства от услугите на логистична компания bERS

bERS е логистична компания, която оперира повече от 10 години както на българския, така и на международния пазар. С помощта на иновативния си подход и установени местни практики, компанията поддържа богата и ефективна партньорска мрежа. Екипи от специалисти се грижат за навременното и качествено извършване на работния процес, осигурявайки прецизност и към най-дребния детайл.

Складовите пространства на компанията са регулирани от Изпълнителната агенция по лекарствата и Българската агенция по безопасност на храните, което я прави предпочитана за стриктното съхранение на тези видове стоки. Фирмата разполага с автопарк със собствени и наети транспортни средства. Сред тях са такива, които предлагат транспорт с контролиран температурен режим.

Екипът на bERS извършва доставки на единични артикулни пратки, като предлага транспорт с хладилен камион на територията на няколко области в страната.

Доверете се на доказаните специалисти в областта на логистичните, складовите и фулфилмънт услугите.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *