Превоз на извънгабаритни товари – начини на осъществяване и организация

Превоз на извънгабаритни товари – начини на осъществяване и организация

Извънгабаритните товари представляват товари с размери и тегло, по-голямо от това на товарите, които се превозват с обикновени транспортни средства. Превозът на извънгабаритни товари е много спецефична дейност, която се осъществява според редица изисквания и норми. По този начин тя се осъществява безопасно и под необходимия контрол от компетентните органи, отговарящи за нея.

Превозът на извънгабаритни товари се осъществява от специализирани превозни средства, ръководени от квалифицирани специалисти. Този тип превоз на товари се извършват съвместно с институции като пътна полиция и АПИ.

Кога товарът е извънгабаритен и как се превозват извънгабаритни товари

Камион, превозващ каменна маса за строеж.

За да се осъществяват извънгабаритни превози, е необходимо да е осигурен разрешителен режим. За всеки такъв превоз се издава разрешително на превозвача от Агенция „Пътна инфраструктура“ – АПИ.

Извънгабаритен товар – размери и обозначаване

Ще посочим стойностите, при надвишаването на които един товар се счита за извънгабаритен. Ето и техните параметри:

 • Широчината на ППС е повече от 2,55 м. Ако превозното средство е хладилно или има изотермична надстройка, тогава стойността на ширината е 2,60 м; 

 • Височината на всички видове ППС надвишава 4,00 м; 

 • Дължината на всяко превозно средство е 12,00 м. Стойностите за ремарке, съчленено ППС и МПС с едно и повече ремаркета са съответно: 12,00 м, 16.50 м и 18,75 м.

На територията на България всички пътно превозни средства, които надвишават обща маса 45 тона, както и горепосочените габарити, могат да се придвижват единствено и само след издаване на разрешително. За случаите, когато транспортното средство надвишава 4,5 м, издаването на разрешително за транспорт се съгласува и с НЕК – Национална Електрическа Компания, с МТИТС – Министерство на транспорта и съобщенията и с Железопътна инфраструктура.

Знак „Извънгабаритен товар“ съпровожда товарите и е необходима при следните ситуации:

 1. Ако товарът излиза отпред или отзад извън габарита на ППС с повече от 1 м;
 2. Ако излиза отстрани на най-издадената част на ППС с повече от 20 см.

Нормативни изисквания към превоза на извънгабаритни товари

Съществуват строги изисквания, упоменати в наредба за извънгабаритни товари, и регламентиране на точно определени правила при техния превоз.

Изисквания при превишаване на максимално допустимите габарити и маса на ППС

Гледна точка зад волана на тежкотоварен автомобил.

В случаите, когато ППС или товарът му имат размери, по-големи от ширина 3.50 м и дължина 22 м, височина 4.50 м и общо тегло над 30 тона, движението му се извършва с разрешение, издадено от Главно управление на пътищата при Министерството на транспорта и от МВР. При тези случаи пред превозното средство с извънгабаритен товар се движи съпроводителен автомобил, който носи знак „Извънгабаритен товар“. От лявата страна се обозначава с развят червен флаг.

Администрацията, която управлява пътя, може да изиска съпровождане на извънгабаритни ППС – та и с габарити по-малки от горепосочените. Това се случва, когато органите преценят, че товарите представляват опасност за пътя и съоръженията, които се намират на него, или пък могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

Администрацията, която издава разрешителното, може да изиска повече от един или два съпровождащи автомобила в някои частни случаи. Такива могат да бъдат:

 • Когато превозът се извършва по двулентов път, на който широчината на платното за движение е по-малка от 6 м, пътят е с висока интензивност на движение, т.е. над 4000 автомобила на ден, или условията са трудни за движение;

 • Когато масата на извънгабаритния товар е по-голяма от 74 тона;

 • Когато превозът на извънгабаритния товар се извършва с две или повече извънгабаритни ППС-та.

Разрешителни за превоз на извънгабаритни товари

Всички необходими издадени разрешителни за превоз на извънгабаритни товари са съгласувани задължително със съответната служба за контрол при МВР. Необходимите документи за съгласуване на разрешителни за превоз на извънгабаритни товари от отдел „Пътна полиция“ са:

 • Разрешително за движение на извънгабаритни товари или тежко ППС, издадено от АПИ. В документа се вписват номера на Разрешителното със съответните дати, подпис и печат от Агенцията. Необходимо е да се опомене лицето, което съпровожда товара и неговата валидност;

 • Оригинал на платежния документ за извършеното плащане за осъществяване на извънгабаритния превоз;

 • График за движение. Той се изработва от собствениците на ППС-то или лицата, извършващи превоза.

Изисквания за извънгабаритен транспорт в ЕС

Всяка страна има своите изисквания за превозни средства, които минават през нейната територия, превозвайки извънгабаритни товари. Тези изисквания са свързани с ограничаването на извънгабаритните товари през деня и през почивните дни. В страни като Австрия, Германия, Белгия и Франция има възможност за издаване на годишни разрешителни. Те са валидни обаче само в случаите, когато извънгабаритните товари имат ширина до 3 м и височина до 4 м. Ако размерите са по-големи от тези, е необходимо спазването и на допълнителни изисквания. В Гърция и Румъния забраните обхващат почивните дни и светлата част на деня. През това време има ограничения за осъществяване на превози на извънгабаритни товари.

Предимства на транспорта на извънгабаритни товари от логистична компания bERS

bERS е компания с повече от 10 години опит, както в логистичните услуги на територията на страната, така и в международен аспект. Фирмата има изградена стабилна клиентска и партньорска мрежа, създадена и поддържана благодарение на иновативния си подход. Екип от квалифицирани специалисти се грижи за качеството на извършваните дейности в съответствие с всички изисквания и правила.

Складовите пространства на компанията са регулирани от Изпълнителната агенция по лекарствата и Българската агенция по безопасност на храните. Фирмата разполага с автопарк със собствени и наети транспортни средства. Сред тях са такива, които предлагат транспорт с контролиран температурен режим.

Екипът на bERS извършва доставки на единични артикулни пратки, като предлага транспорт с хладилен камион на територията на няколко области в страната.

Доверете се на специалистите в логистиката, складовите и фулфилмънт услугите от bERS.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *