Цени за подготовка на заявки и доставки на бързооборотни стоки до търговски обекти в страната

Цени за подготовка на заявки и доставки на бързооборотни стоки до търговски обекти в страната
Вие доставяте стока в разпределителен център на bERS в София Вие доставяте стока в регионален bERS хъб
Вие предавате обща стока, а bERS подготвя заявки по обект и доставя 17% 12%
Вие предавате подготвени заявки по обект (пратки), a bERS доставя 12% 7%

УСЛОВИЯ НА БАЗА ПРОЦЕНТ (%) ОТ ФАКТУРНА СТОЙНОСТ:

Минимална стойност на фактура за доставка до получател/обект е 75 лв.

Всички цени са в български лева без ДДС.

Доставка на стока до предварително зададена дестинация се извършва според строг график за прием и доставка, определен от bERS, в рамките на София и останалата част на страната.

Географски обхват: София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Велико Търново, както и до прилежащите към тези региони градове в радиус до 70 км.

При събиране и отчитане на кеш пари от получатели/обекти се начислява допълнително така от 1% от фактурната стойност, но не по-малко от 1 лв.

При повреда, загуба или кражба, bERS носи отговорност до размера на цената на услугата. В случай, че желаете bERS да носи материална отговорност за пълната стойност на фактура за доставка до получател/обект, bERS трябва да има възможност да провери съдържанието на пратката (или bERS да е подготвила заявката) и се начислява допълнително такса от 0.26% от стойността на фактура за доставка до получател/обект.

Опаковки за подготовка на заявки се заплащат допълнително или се предоставят от Вас.

При отказ на получателя/обекта да приеме стоката/пратката или получателят/обектът изпраща обратно стока се начислява такса за връщане в размер на 70% от начислената стойност на услугата за подготовка на заявка и доставка.

Съхранение се начислява за всеки ден след деня на приема, ако стоката остане в разпределителен център/склад/хъб.

Цена за търговско администриране: 3% от стойността на фактура за доставка до получател/обект; издаване на фактура от името на bERS по всяка една отделна продажба/доставка към получател/обект; bERS не извършва търговско представителство и не носи отговорност за несъбрани/лоши вземания.

вид съхранение вид на палет за съхранение мерна единица цена
безтемпературнo размери до 120x80x170 см и тегло до 700 кг палетоден 0,40
размери над 120x80x170 см и тегло над 700 кг 0,60
охладено размери до 120x80x170 см и тегло до 700 кг 1,00
размери над 120x80x170 см и тегло над 700 кг 1,50
замразено размери до 120x80x170 см и тегло до 700 кг 1,50
размери над 120x80x170 см и тегло над 700 кг 2,25

Примерен процес:

 • Прием на стока в централен склад – разпределителен център bERS Мусачево
 • Пикинг (подготовка) на заявки за всеки получател/обект
 • Транспорт от bERS Mусачево до регионален bERS хъб
 • Прием на стока в регионален bERS хъб
 • Разпределение по зони и маршрути в региона
 • Доставка до получател/обект в региона
 • Обработка и връщане на документи
 • Събиране и отчитане на кеш пари от получатели/обекти
 • При нужда съхранение на стоки и извършване на услуги с добавена стойност: препакетиране, етикетиране, промоопаковане, бънделиране, стречоване и др., сългасно допълнително договаря с bERS
Вие доставяте стока в разпределителен център на bERS в София Вие доставяте стока в регионален bERS хъб
Вие предавате обща стока, а bERS подготвя заявки по обект и доставя 12.75 + 0.15/кг 9.75 + 0.15/кг
Вие предавате подготвени заявки по обект (пратки), a bERS доставя 9.75 + 0.10/кг 6.75 + 0.10/кг

УСЛОВИЯ НА БАЗА ТЕГЛО:

Минимална стойност на фактура за доставка до получател/обект е 0 лв.

Всички цени са в български лева без ДДС.

Доставка на стока до предварително зададена дестинация се извършва според строг график за прием и доставка, определен от bERS, в рамките на София и останалата част на страната.

Географски обхват: София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Велико Търново, както и до прилежащите към тези региони градове в радиус до 70 км.

При събиране и отчитане на кеш пари от получатели/обекти се начислява допълнително така от 1% от фактурната стойност, но не по-малко от 1 лв.

При повреда, загуба или кражба, bERS носи отговорност до размера на цената на услугата. В случай, че желаете bERS да носи материална отговорност за пълната стойност на фактура за доставка до получател/обект, bERS трябва да има възможност да провери съдържанието на пратката (или bERS да е подготвила заявката) и се начислява допълнително такса от 0.26% от стойността на фактура за доставка до получател/обект.

Опаковки за подготовка на заявки се заплащат допълнително или се предоставят от Вас.

При отказ на получателя/обекта да приеме стоката/пратката или получателят/обектът изпраща обратно стока се начислява такса за връщане в размер на 70% от начислената стойност на услугата за подготовка на заявка и доставка.

Съхранение се начислява за всеки ден след деня на приема, ако стоката остане в разпределителен център/склад/хъб.

Цена за търговско администриране: 3% от стойността на фактура за доставка до получател/обект; издаване на фактура от името на bERS по всяка една отделна продажба/доставка към получател/обект; bERS не извършва търговско представителство и не носи отговорност за несъбрани/лоши вземания.

вид съхранение вид на палет за съхранение мерна единица цена
безтемпературнo размери до 120x80x170 см и тегло до 700 кг палетоден 0,40
размери над 120x80x170 см и тегло над 700 кг 0,60
охладено размери до 120x80x170 см и тегло до 700 кг 1,00
размери над 120x80x170 см и тегло над 700 кг 1,50
замразено размери до 120x80x170 см и тегло до 700 кг 1,50
размери над 120x80x170 см и тегло над 700 кг 2,25

Примерен процес:

 • Прием на стока в централен склад – разпределителен център bERS Мусачево
 • Пикинг (подготовка) на заявки за всеки получател/обект
 • Транспорт от bERS Mусачево до регионален bERS хъб
 • Прием на стока в регионален bERS хъб
 • Разпределение по зони и маршрути в региона
 • Доставка до получател/обект в региона
 • Обработка и връщане на документи
 • Събиране и отчитане на кеш пари от получатели/обекти
 • При нужда съхранение на стоки и извършване на услуги с добавена стойност: препакетиране, етикетиране, промоопаковане, бънделиране, стречоване и др., сългасно допълнително договаря с bERS.
ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *