Какво е сухо съхранение на стоки и как се организира в складовете на bERS

Складов служител - усмихната млада жена, на фона на пълно складово помещение

Замисляли ли сте се  къде се съхраняват хранителните продукти преди да стигнат до магазините? А хилядите кутийки с лекарства в аптеките? Или пък обемните строителни материали? Или всяка стока, която употребявате в ежедневието си, без значение дали става дума за плодове и зеленчуци, яйца, брашно и други. За всички тези стоки е нужно огромно пространство, за да бъдат съхранени правилно и според необходимите изисквания. 

Не всяка фирма разполага с необходимото пространство за съхранение на продукти. Когато става дума за малко количество материали или готова продукция, повечето фирми имат възможност да ги съхраняват в собствени помещения и складове. Когато обаче говорим за големи мащаби от стоки, мястото за съхранение играе огромна роля. То трябва да бъде организирано, всеки подобен склад или помещение има специфични условия, спрямо които да бъде запазен както външния вид на стоката, така и качеството.

Какви са условията за съхранение?

Всички складове, в които се помещават стоки, трябва да отговарят на определени изисквания за строителни норми и санитарни правила. Едни от най-взискателните стоки за съхранение са хранителните продукти и медицинските изделия, тъй като при тях съществуват редица разпоредби за начина, по който трябва да бъде организирано тяхното безопасно съхранение.  

Какви начини за съхранение съществуват?

Склад за сухо съхранение на стоки - стелажи

Съществуват редица начини за съхранение на различните стоки. Най-широко разпространеното съхранение при стоки и услуги е сухото съхранение. То е сигурно, подходящо и приложимо в различни сфери. Такива са хранително-вкусовата промишленост, медицината, строителството и други специални товари. 

Съхранение на хранителни стоки

Складирането на хранителните продукти трябва да се извършва в съответствие с определени разпоредби и техническа документация. Съществуват множество изисквания относно влажност на въздуха в помещението и светлинни условия за всяка стока. Не трябва да се допускат колебания във влажността, тъй като това води до кондензация и уврежда голяма част от хранителните продукти. Затова  стоките се класифицират според вида им и споделеното съхранение е недопустимо. Не е разрешено да се съхраняват  бързоразвалящи се стоки – риба, меса, колбаси, заедно с пакетирани или разсипни храни.

Съществува изискване и за съхранението на хранителните продукти върху стелажи, които се намират най-малко на 15 см от пода. А между отделните редове подредени продукти трябва да бъде организирано достатъчно пространство, за да циркулира въздухът по-добре. Стоки, които са насипни, като брашно, зърнени храни, захар, се поставят в чували или други контейнери върху палети и на разстояние най-малко 50 см от стените. 

Съхранение на медицински консумативи

Съхранението на медицинските продукти също е съпроводено от редица изисквания, регламентирани от Изпълнителната агенцията по лекарствата и медицинските изделия. Инструментите, веществата и материалите могат да бъдат опаковани или неопаковани, но винаги се складират на сухо и чисто място, защитено от прах. Срокът им на съхранение зависи именно от условията, при които се поддържат. Някои медицински изделия изискват относителна влажност на въздуха не повече от 60%, други постоянна температура от 25°C.

Съхранение на други стоки и продукти 

Съществуват и други категории продукти, като всяка от тях притежава определени норми и изисквания при съхранение и опазване. В зависимост от естеството на стоката, тя може да бъде складирана по различни начини. Най-често това става посредством използването на стелажна система с различна височина (стелажи) или подредба на свободни площи (на земята). Стоките и материалите, които изискват по-високо ниво на контрол при съхранение, биват подсигурени с допълнителни мерки за сигурност. 

Складова логистика

Услугата складова логистика е все по-предпочитана от организациите, тъй като им предлага редица ползи. Доверявайки се на услугите на фирма за сухо съхранение на стоки и цялостно фулфилмънт обслужване, фирмите спестяват много време, средства и усилия на своите работници. Освен това във всеки момент може да получите справка за местонахождението на определена стока или продукт. Организира се подготовка, опаковане, пакетиране и изпращане на всяка стока след получаване на нейната заявка. Услугата се изпълнява в уговорените срокове до нейното финализиране с гаранция за безопасно придвижване и предаване. 

Цялостна дейност по съхранение и придвижване на вашите стоки от bERS

Работник премества стоки в складово помещение

Ние от bERS предлагаме на своите клиенти складови помещения, в които да разположите своите стоки по начин, който ще запази техния външен вид и годност. Пространствата са пригодени за голямо портфолио от продукти в конвенционални стелажни системи, подходящи за:  

  • Храни и хранителни продукти;
  • Медицински изделия;
  • Електроника;
  • Индустриални и строителни материали;
  • Специализирани помещения за опасни и други видове специализирани товари.

Избирайки bERS, вие ще намалите оперативните процеси във фирмата си и големите обеми документация, които съпътстват ежедневната ви работа. Освободете време за себе си и своя бизнес, като оставите на нас да свършим останалото. Нашите специалисти ще организират правилното съхранение на вашите стоки. 

Разполагаме със специални помещения, в които всички условия могат да бъдат строго регулирани, като например температура и влажност. Имаме готовност да складираме всякакъв стоки, различни по химичен състав. Те ще бъдат отделени в специализираните за това помещения. 

Нашите складови пространства отговарят на всички правни наредби и регулации. Ние работим с активни регистрации в  Българската агенция по безопасност на храните, както и в Изпълнителната агенция по лекарствата и медицинските изделия. Нашите складове използват сертифицирано оборудване, което е гаранция за качествено изпълнение на процесите по съхранение и придвижване на стоките. 

Екипът ни от професионалисти се грижат за вашите стоки, като ги разпределят на подходящите за тях места, и във всеки един момент могат да ги локализират. Осигурен е денонощен контрол и високи стандарти на сигурност. 

Защо да изберете bERS

Ние притежаваме дългогодишен опит в областта на логистичните, складовите и фулфилмънт услуги.. Работим надеждно и ефективно, като осигуряваме пълна прозрачност и отчетност. Това ви позволява да предвижите наличностите си и да планирате следващите си действия.