Тенденции, които ще направят революция в логистиката през 2018

Тенденции, които ще направят революция в логистиката през 2018

Автор: Kushal Nahata | Dec 26, 2017

Публикация в: GLOBAL SUPPLY CHAIN

http://www.mhlnews.com/global-supply-chain/trends-will-revolutionize-logistics-2018

Технологията промени много индустрии и транспортът и логистиката не правят изключение. С навлизането на дигитализацията, веригата на доставките претърпява пълна промяна. С превръщането на логистиката в гръбнак на всяка  индустрии като търговия на дребно, електронна търговия, търговия с потребителски стоки и здравеопазване, светът на бизнесът днес определя стратегиите си за развитие с поглед към непрекъснато навлизащите нововъведения в логистиката като роботика, изкуствен интелект /AI – от английски artificial intelligence/ и алгоритъм за „учащи“ се машини.

Технологии, които преди изглеждаха футуристично като например Гугъл очилата и дроновете, сега се използват, за да улеснят клиентите. С последните технологични нововъведения компаниите се стремят да подобрят удовлетвореността на клиентите си и да постигнат по-високо качество на обслужване.

Основани на нашите наблюдения през последните 2 години, следва преглед на тенденциите, които ще доведат до революционни промени в логистичната индустрия през 2018.

Блокова верига или блокчейн /Blockchain/

Blockchain /система за проследяване на компютърни записи, силно застъпена при работа с крипто валути/ и изкуственият интелект за първи път навлизат в логистичната индустрия през 2017 година. Сигурността и прозрачността, които блоковата верига осигурява, се дава възможност за съхранение на данни, като в същото време се минимализира възможността за допускане на грешки.

Например, ако личните данни на клиента са съхранени дигитално в блокова верига,  те не биха могли да бъдат замаскирани по време на доставката. Аналогично, възможно е да се проследи всяка блокова верига – например съвместимост на регистрационния номер на всяко превозно средство, спрямо идентификационния код на доставката. До 2021, не по-малко то 25% от международните компании вече ще са въвели изкуствен интелект и процес на обработване на доставките чрез блокови вериги.

Предоставяне на избор

Ако до момента клиентите са разглезени по отношение но избор на портал, от където да пазаруват, или на продукти и различни отстъпки, то вече ще могат да правят избор между доставчици на логистични услуги, които да организират транспорта.  През 2017 година само дузина компании за онлайн търговия предоставяха тази възможност, но броят им през 2018 многократно ще нарасне.

Това сменя правилата на играта за логистичните компании, тъй като те вече не могат да си позволят да стоят на заден план. Те трябва да се конкурират помежду си с диференцирани, насочени към клиента услуги.

Гъвкава логистика

„Гъвкава логистика“ означава възможността да се разшири или свие капацитетът в зависимост от търсенето за определен период. Променливи автоматизирани процеси водят до повишаване на гъвкавостта и еластичността на логистичната инфраструктура, за да може да се отговори с рентабилни решения на пазарните промени. Вече не е приложим вариантът „един размер отговаря на всички“. Все пак се осигурява персонализирано решение на изискванията за контрол на разходите, управление на складовете, преодоляване на географските ограничения, каналите за дистрибуция, избор на приоритети и много други.

Зависимостта между търсене и предлагане определя ежедневните операции в логистиката. За поемане на постоянно променящото се търсене и промени в доставките, фирмите занимаващи се с логистика придават еластичност на операциите си, за да може капацитетът им да отговаря на търсенето. Все повече фирми ще преотстъпват ресурси чрез 3PLs. Чрез оптимално оползотворяване на  ресурсите, фирмите ще предоставят навременни услуги, като в същото време ще запазват разходите си непроменени, независимо от повишаващото се търсене. Накратко, ползите от гъвкавата логистика са следните:

  • по-добро взаимодействие с клиента
  • възможност за наблюдаване на процесите в реално време
  • осигуряване на свързаност между бизнес процесите
  • осигуряване на гъвкавост и всеобхватност на процесите

Качество на изпълнение на поръчката – перфектни поръчки

Друга тенденция, която продължава да добива значимост е стремежът към перфектност в изпълнението на поръчките. Сложността в организирането на пълен капацитет до последния километър дава отражение на качеството на услугата, но фирмите вече си дават ясна сметка, че перфектното изпълнение на поръчките е крайната цел при измерване на задоволеността на клиентите.

„Перфектни поръчки“ е процентът заявки, доставени на правилното място, с точните продукти, в определеното време, в идеално състояние, в точната опаковка, в заявеното количество, с правилна документация, до правилния клиент и с правилна фактура. През 2018 година, доставянето не проста на правилни, а на перфектни доставки, ще е още по-важно отколкото е понастоящем.

Дронове и „умни стъкла“

С автоматиката и мобилните приложения като спомагателен елемент в стремежа да се изпревари конкуренцията, „умните стъкла“ и дроновете ще изведат логистиката на следващо ниво. С вградена информация, интеграцията с „умни стъкла“ ще направи доставките много по-лесни като се премине на хендс фрий търсене на маршрут, както и лицево разпознаване за избягване на грешки и персонализиране на доставките.

С добиването на популярност на дроновете и въвеждането на „умните“ стъкла, операционната ефективност на процеса от- до- може да бъде подобрена, заедно с постигане на гъвкавост и скорост на доставките дори в гъсто заселените мегаполиси.

Основаващата се на данни логистика води до предсказуемост на резултата

С предвиждане на търсенето и анализ на данните, фирмите могат да прогнозират заявките и по този начин да плануват операциите си напред във времето. В постоянно променящата се пазарна ситуация, запазването на водеща позиция чрез от ключово значение, така че логистиката, основана на анализ на данните е бъдещето на индустрията. Компаниите ще въведат алгоритми за Обем данни, техники за визуализиране на данните и „умни“ начини за анализ, за да се подобри ефективността на процесите и качеството на услугата чрез намаляване на времето на доставки.

Голямата промяна през 2018 година обаче ще бъде, че фирмите ще използват търсачки на географски принцип, за да предвидят търсенето на определен продукт в определен район и да го доставят предварително. Например, ако много хора в Ню Йорк търсят нова книга, заради пускането й на пазара след седмица, допълнителни бройки могат да се изпратят в най-близкия разпределителен център, за да може да се постигне максимална полза от предвиждането на потенциала.

Изграждане на устойчиви и доходоносни логистични вериги

Логистичните компании обвързват бизнеса си с идеята за устойчиво развитие. С цел намаляване на въглеводородните емисии, фирмите се стремят да въведат процеси, чрез които да не оставят следи в атмосферата. Парижкото Споразумение и  Световният Икономически Форум отправят сериозни предупреждения за високите нива на въглеводород в атмосферата. Според Световният Търговски Форум, компании като UPS, DHL, SABMiller и Нестле са измежду основните фирми, които са се посветили на устойчиво развитие, с увеличаване на приходите с 20% и същевременно намаляване на разходите, свързани с веригата на доставки с 16%.

За да постигнат ефективност и намалят въглеродните емисии, фирмите ще си сътрудничат с логистичните компании, които предлагат „интелигентен“ транспорт и по-умни процеси.

Като цяло, логистичната индустрия върви към опростяване на най-тромавите процеси чрез елиминиране на дублиращи се дейности, за да се създаде по-ефективна организация, същевременно задоволяваща нуждите и потребностите на своите клиенти.

Кушал Нахата /Kushal Nahata/ е основател и Изпълнителен директор на FarEye, доставчик на технологични решения, които позволяват проследимост в реално време на процесите за фирми с предмет на дейност потребителски стоки, здравеопазване, търговия и др.

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *