Транспорт на бързооборотни стоки – особености и изисквания

Транспорт на бързооборотни стоки – особености и изисквания

Бързооборотните стоки представляват голямо процент от логистичните превози, извършвани в световен мащаб, поради което логистиката на бързооборотните стоки е от съществено значение за търговските обекти и техните дистрибутори. 

Производителите на този тип стоки разчитат на навременното и правилното им транспортиране и логистика, за да достигнат те до търговските обекти в добър търговски вид и в рамките на срока на годност. Съществуват редица нормативни изисквания за осъществяване на вноса и логистиката на бързооборотни стоки, с които ще ви запознаем в следващите редове. 

Превоз на бързооборотни стоки – нормативни изисквания

Фирмите, производители на бързооборотни стоки, са изправени пред сериозно предизвикателство, свързано с добри логистични решения за тези стоки, за да могат те да достигнат до дистрибуторите и търговските обекти навреме и в непокътнат вид, като същевременно запазят нужните си качества и отличен търговски вид. 

Превозът на бързооборотни стоки се осъществява чрез собствен транспорт на фирмите производители или чрез партньорски компании, които осъществяват спедиция и логистика, както и чрез сътрудничество с местни дистрибутори. Всички те следват предварително заложени правила при осъществяване на транспорта на бързооборотни стоки. Те са съобразени с нормативни изисквания, заложени от страните, на територията на които се осъществява тяхното придвижване. 

Кои са бързооборотните стоки

Като бързооборотни стоки могат да бъдат определени всички стоки, които се характеризират с кратки срокове на годност. Заради този им белег те трябва да бъдат реализирани в кратки срокове. Това изисква редица специфики при осъществяване на логистиката им и тяхното съхранение. 

Те се потребяват всеки ден и са най-разпространените продукти, които се предлагат в търговската мрежа. Към тях спадат хранителни продукти, хигиенни артикули, медикаменти, перилни и почистващи препарати, козметични продукти, цигари, алкохол, газирани напитки, бира, опаковани храни, суровини за производство на храни и др. 

Тъй като бързооборотните стоки включват в себе си стоки, които лесно губят качествата си и имат малък срок на годност, като замразени храни и такива, които лесно се развалят, за превозите им се използва специализиран транспорт. 

За транспортирането на някои бързооборотни стоки от хранителен произход е необходимо логистичната услуга да се извърши от специализирано транспортно средство, осигуряващо изискването за транспорт на стоките под  контролиран температурен режим. Затова такъв тип превози се извършват с хладилен транспорт. 

Нормативна уредба на логистика на бързооборотни стоки

Както вече споменахме, логистиката на бързооборотните стоки се извършва под контрола и спецификата на редица изисквания. Превоза на тези стоки се извършва съгласно Спогодбата за международни превози (UNECE). Работната група по превозите на бързооборотни стоки – WP.11 – организира международни срещи веднъж годишно, на които се осъвременяват текстовете на спогодбата. Това е необходимо, за да може превозите да се извършват в съответствие с текущите наредби, правила и административни процедури и изисквания за документация в световен мащаб. 

Изискванията на спогодбата определят с какви параметри трябва да бъдат следните фактори, за да се извърши безопасно транспортиране на бързооборотните стоки в съответствие с техните характеристики и качества: 

 • Оборудване на транспортните средства при осъществяване на превозите. 

При транспортирането на бързооборотните стоки е необходимо използването на устройства, които измерват температурата, наречени термографи или логери. Те записват стойностите на температурата по време на транспорта на стоките. 

 • Температурните граници в транспортното средство, които са отговорни за запазване качеството на стоките.
 • Отличителни знаци на оборудването.
 • Средата за съхранение на стоките.
 • Кога е необходимо да бъдат инсталирани допълнително хладилни системи. 
 • Персоналът, който придружава стоките по време на транспортирането им. 

Други инструкции за превоз на бързооборотни стоки:

 • хигиената на транспортното средство, с което се осъществява превоза. Съдовете и контейнерите, в които се съхраняват стоките по време на превоза е необходимо да се поддържат чисти, като редовно, след всеки транспорт, се извършва необходимата дезинфекция. Транспортното средство се използва само по предназначение и извършва превоз на предварително упоменатите стоки.

Особености при транспорта на бързооборотни стоки

Камион за превоз на бързооборотни стоки

Както вече споменахме, при придвижването на повечето бързооборотни стоки има изисквания относно температурата на превозното средство, което ги превозва. Установено е, че стоки, които изискват специален температурен режим при превоз, могат да търпят транспорт в разстояние на не повече от 70 км без наличието на такъв. В противен случай техните качества и характеристики ще бъдат нарушени и изискванията за безопасност и организираност на превоза няма да бъдат спазени. 

Най-честите превозвани бързооборотни стоки, които изискват специализиран транспорт и организирана среда за пренос са месо, риба, мляко, плодове, зеленчуци, вина, цветя, лекарства, хигиенни продукти, медицински проби и др. Много от тях навлизат на територията на страната ни чрез внос от други страни. 

Особености на превоза при внос на бързооборотни стоки

Тъй като повечето бързооборотни стоки, които влизат в България са хранителни продукти, пакетирани стоки, напитки и биологични продукти, за тях следи БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните). Дейността на БАБХ се осъществява чрез Областните дирекции по безопасност на храните, на чиято територия се намира пункта (Митническото бюро). 

Контролът се осъществява от длъжностни лица, които извършват следните проверки на пратките – документална, идентификационна и физическа, след което заверяват сертификата за инспекция. 

По отношение на етикирането на бързооборотните стоки, които са обект на внос от хранителен произход, е необходимо да се следват следните изисквания: 

 • изписват се данни за наименованието, под което храната се продава, списък на съставките ѝ и количеството на някои от тях;
 • количествено съдържание на генетично модифицирани организми и съответния им код;
 • срокът на трайност на храната и условията, при които трябва да се съхранява;
 • нетното количество на предварително опакованите в съответствие на потребителя храни – име/фирма, седалище и адрес на производителя или на лицето, което пуска храната на пазара, държавата на произход, маркировка на обозначение на партидата, към която принадлежи храната, указания за употреба.

Превоз на бързооборотни стоки в България

Кашони с бързооборотни стоки, които се товарят в камион за транспортиране.

За да се транспортират правилно и според санитарните изисквания в България бързооборотните стоки е необходимо да се спазват някои основни правила за логистика на този тип стоки:

 • превозните средства или използваните съдове и контейнери за съхранение по време на транспорт, трябва да бъдат поддържани чисти и  да предоставят условия, които не позволяват замърсяване на храните. При необходимост трябва да могат да се реконструират така, че да позволяват редовно почистване и дезинфекция;
 • забранено е отделенията на превозните средства да се използват за превоз на други стоки, освен храни;
 • храни, които са в насипно състояние или във вид на течности, гранули или прахообразна форма се транспортират в съдове, контейнери, танкери или цистерни, които са специално пригодени за транспорт на храни. Те трябва да бъдат обозначени с ясен и четлив надпис на български език, че са предназначени само за хранителни цели.

Предимства на транспорта на бързооборотни стоки от логистична компания bERS

Шофьор на камион, който ще транспортира бързооборотни стоки, поздравява складовия служител след подготовката на товара.

Логистична компания bERS притежава повече от 10 години опит в международната и местната логистична индустрия. Изградената стабилна клиентска и партньорска мрежа фирма bERS поддържа с иновативния си подход към установени местни практики. Екип от специалисти се грижи за качеството на извършваните дейности в съответствие с всички установени изисквания и правила. 

Складовите пространства на компанията са регулирани от Изпълнителната агенция по лекарствата и Българската агенция по безопасност на храните. Фирмата разполага с автопарк със собствени и наети транспортни средства. Сред тях са такива, които предлагат транспорт с контролиран температурен режим.

Екипът на bERS извършва доставки на единични артикулни пратки, като предлага транспорт с хладилен камион на територията на няколко области в страната. 

Доверете се на доказаните специалисти в областта на логистичните, складовите и фулфилмънт услугите.