Видове транспорт, товарни кораби (контейнеровози) и контейнери

Видове транспорт, товарни кораби (контейнеровози) и контейнери

„Водата е безплатен дар от природата“. Човешката цивилизация, чрез постепенно прилагане на науката и технологиите, започва да използва водните ресурси за икономически, политически и военни дейности. Забележителен напредък се постига във водния транспорт поради значително подобрение в конструкцията, двигателната сила, скоростта и безопасността на товарните кораби и лодките.
Водният транспорт е най-евтиният и най-старият вид транспорт. Той се извършва по вода и следователно не изисква големи капиталови инвестиции в изграждането и поддръжката на пътища, освен в случаите на канали.

Разходите за експлоатация на водния транспорт също са много по-ниски. Той има най-голямата товароносимост и е най-подходящ за превоз на обемисти товари на дълги разстояния. Товарни кораби пътуват до различни части на света и са незаменими за външната международна търговия.
От тази статия ще научите какви са най-често използваните видове воден транспорт в логистиката. Ще ви запознаем също с видовете товарни кораби според предназначението им, как техните характеристики допринасят за максимизиране на ползите за клиента, а също и какви са видовете контейнери за морски транспорт.

Видове воден транспорт

Ето и основните видове воден транспорт и характерните за тях процеси и принципи:

Вътрешен воден транспорт

Вътрешният воден транспорт се осъществява по реки и канали.

Товарен кораб навлиза в речен канал.

 • Речен транспорт: Реките са естествен воден път, подходящ за малки лодки. Там, където реките са достатъчно дълбоки, по тях могат да се движат и големи кораби. Речният транспорт играе много важна роля при развитието на съвременните наземни транспортни средства. Значението им постепенно намалява поради по-надеждни и по-евтини транспортни услуги, предлагани от железниците.
 • Канали: Те са изкуствени водни пътища, направени с цел напояване или плаване, или и двете. Транспортните канали изискват огромни капиталови инвестиции за изграждане и поддръжка. Следователно цената на водния транспорт през тях е по-висока от тази на речния. В допълнение към това, разходите за осигуряване на вода за каналите понякога е проблем.

Океански и морски воден транспорт

Морски - океански транспорт

Океанският и морският воден транспорт играят важна роля в развитието на икономическите, социалните и културните отношения между страните по света. Международната търговия дължи своя растеж именно на тези два вида воден транспорт. Те са изключително евтини. Ролята им при транспортирането на нискокачествени, обемисти товари на близки или далечни разстояния е незаменима. Океанският и морският воден транспорт се делят на:

 • Крайбрежен транспорт. Това е едно от най-важните транспортни средства за пренасяне на стоки от една част на страната до друга. Този вид воден транспорт е по-евтин и по-бърз и е най-подходящ за транспортиране на тежки, обемисти товари като въглища, желязна руда и др.
 • Международен воден транспорт, който включва:

Трампово корабоплаване. Този вид воден транспорт се използва за превозване на масови товари като желязо, суров нефт, дърва, въглища и др. Корабите пътуват в различни направления между различни пристанища, където биват разтоварени и отново натоварени със суровини.

Линейно корабоплаване. За разлика от предходния вид воден транспорт, линейното корабоплаване се използва за осигуряване на редовна, точна и силно контролирана услуга. Корабите следват фиксирани и предварително определени маршрути, плават на равни времеви интервали между предварително определени пристанища и следват ясен график. Пратките се извършват независимо дали корабите са пълни или не. Ro – Ro трафикът и пратките в контейнери са част от него.

Видове товарни кораби

От общата класификация се разграничават следните, най-често срещани видове товарни кораби:

Kонтейнеровози

Напълно натоварен контейнеровоз в открито море.

Контейнеровозите са вид товарни кораби, проектирани да превозват товари в стандартизирани ISO контейнери. Дължината на контейнеровозите варира от 80 до 400 м, товароносимостта между 8 000 и 20 000 тона, а капацитетът – 250 до 18 000 контейнера. Тези товарни кораби са снабдени с висока степен на автоматизация, поради което се нуждаят от 10 до 14 души екипаж.
Трюмът на контейнеровозите е оборудван с вертикални греди, които улесняват товаренето на контейнери.

Контейнерите се подреждат един върху друг и така се предотвратява тяхното преместване по време на плаване. След като контейнерите се натоварят в трюмовете, те се преместват на палубата чрез товарно устройство на кораба.

Процесите на товарене и разтоварване на контейнеровозите са десет пъти по-бързи, отколкото при корабите за насипни товари с общо предназначение, тъй като трюмовете се зареждат със стандартни товарни контейнери. Разтоварването на такъв товарен кораб се извършва с помощта на пристанищно оборудване за обработка на товари – портален кран с максимална товароподемност 25 тона.

Бълкери

Товарен кораб булкер

Бълкер е кораб за насипни товари (свободни товари), предназначен за транспортиране на стоки, които не са опаковани, а се превозват в насипно състояние, като въглища, строителни материали, зърнени култури, пясък, трошен камък, руда и др. Бълкерите са конструирани от една палуба и се характеризират с висок дедуейт (общ, брутен) тонаж (около 150 000 тона) и бавна скорост.
Трюмът има специално проектирани преградни стени за сортиране на сухи, насипни товари. По-голямата част от тези товарни кораби нямат оборудване за товарене, така че се използват наличните на дока машини. Някои бълкери са оборудвани с конвейери за разтоварване – така наречените саморазтоварни кораби.

Танкери

Тамкер в открито море

Друг, често срещан тип, използван при морски товарни превози, e танкера. Това е товарен кораб за течни горива (нефт, петролни продукти и природен газ). Танкерите могат да превозват и всякакъв друг вид течни храни (като вино и растително масло). За целта, тези товарни кораби разполагат със специално проектирани цистерни за транспортиране на течности. Танкерите представляват почти половината от всички морски товарни превози. Ако вашата компания трябва да достави химикали или нефт, товарният кораб за течни горива е най-добрият вариант.

Автомобиловози

Товарен кораб - автомобиловоз

Автомобиловози или Ro – Ro кораби (Roll on, Roll off) са предназначени за транспорт на колесни превозни средства. Автомобилите могат да се качват директно на кораба или да се товарят с пристанищни кранове с максимална товароподемност от 30 тона. Дедуейт тонажът им е от 1 000 до 10 000 тона. Едно от основните предимства на автовозите е бързата скорост на товарене / разтоварване, защото разполагат с множество рампи за тази цел. Този вид товарни кораби се срещат в две разновидности:

 • Автомобиловози за превоз само на леки коли (Pure car carrier);
 • Автомобиловози за превоз на камиони и влакове (Pure Car and Truck Carrier).

Рифери

Въпреки факта, че морските товарни превози отнемат много време, те са подходящи за превоз на нетрайни стоки. Риба, месо и млечни продукти, плодове и зеленчуци могат да се транспортират на хладилни кораби, или така наречените рифери, които разполагат с хладилни контейнери. Поради поддържания температурен режим вътре, товарът няма да се развали по време на воден транспорт.

Видове контейнери за морски транспорт

Знаете какво представляват контейнерите? Интермодалните и контейнерите за морски транспорт са едно и също нещо. Те могат да се използват в множество видове транспорт, без да е необходимо да се разтоварват / презареждат предметите вътре. Тези контейнери за морски транспорт са произведени съгласно насоките на Международната организация по стандартизация (ISO), което включва:

 • Структурна цялост;
 • Качества за издръжливост на различни метеорологични условия;
 • Стандартизирани размери.

Съществуват общо 6 вида контейнери за морски транспорт:
Видове контейнери

 1. Стандартни контейнери. Най-често срещаните контейнери с общо предназначение. Те превозват всякакви видове товари, без специални изисквания. Сухите товарни контейнери са херметически затворени и нямат никаква вентилационна система. Около 90% от контейнерите, използвани по целия свят за морски транспорт, са именно такива.
 2. Хладилни контейнери. Те са оборудвани с агрегата и имат по добра изолация, за да осигуряват контролирана температура (топъл и студен въздух). Хладилните контейнери се използват за морски транспорт на нетрайни стоки, като лекарства и хранителни продукти.
 3. Отворени контейнери (Open-Top). Както подсказва името им, тези контейнери за морски транспорт нямат покрив. Те са проектирани да транспортират извънгабаритни товари и големи машини, които не се побират в стандартен контейнер.
 4. Flat rack контейнери. Малко по-различни от останалите – без покрив и странични стени по дължина. Имат две къси стени, които позволяват flat rack контейнерите да се редят един върху друг. Тези страни могат да бъдат сгънати, за да се получи равен, подобен на платформа модел. Този вид контейнери за морски транспорт се се използват главно за транспортиране на високи / широки стоки, като дървени трупи, тръби, тежки машини и др.
 5. Контейнери-платформи. Представляват платформа, без никакви стени. Те се използват за всякакви тежки и извънгабаритни товари по дължина, ширина и височина.
 6. Tank контейнери (цистерни). Цистерните, или tank контейнерите, се правят от антикорозионни материали, за да бъдат устойчиви на транспортираните в тях течности, химикали и др. Според указанията, този тип контейнери за морски транспорт трябва да са пълни най-малко на 80%, за да се предотврати изливането на течности, но не повече от 95%, заради възможното термично разширение на течностите.

Размери на контейнери за морски транспорт

Всички контейнери за морски транспорт имат стандартизирани размери, за да могат да се използват еднакво добре при железопътен, сухопътен и морски превоз. Контейнерите биват два вида, с дължина 20 фута (5890 мм) или 40 фута (12015 мм), с различна ширина и височина. Най-често срещаните размери на контейнери за морски транспорт, които логистика използва, са:

 • 1 TEU: 20 фута x 8 фута x 8 фута 6 “ ( 5890 х 2340 х 2390 мм)
 • 2 TEU: 40 фута х 8 фута х 8 фута 6 “ ( 12015 х 2340 х 2345 мм)

TEU (двадесет футова еквивалентна единица) е стандартната мерна единица, показваща вместимостта на контейнера.
Забележка: Производителите проверяват контейнерите на всеки 30 месеца, за да поддържат качеството и стандартизацията.

Международен воден транспорт от bERS

Контейнеровоз на пристанище

Като цяло има много различни възможности за избора на подходящия товарен кораб за вашата пратка. Можете да използвате най-изпитания метод за международен воден транспорт, като разчитате на контейнеровози, но ако имате насипен товар, бълкерите (кораби за насипни товари) може да са по-подходящ за вашите нужди.

Ако имате много специфична индустрия или бизнес, може да не разполагате с повече от една опция, която ви подхожда най-добре. Но ако вашият бизнес доставя играчки или други стоки, сте в състояние да избирате. bERS е логистична компания с дългогодишен опит, която разполага със специализиран отдел за международен воден транспорт. Ако не сте сигурни какъв товарен кораб да използвате за вашата пратка, ние имаме отговори на тези и други въпроси. бЕРС предлага интегрирани логистични услуги.

Заключение:

Водният транспорт, който е 22 пъти по-евтин от въздушния, 7 пъти по-евтин от сухопътния и 3,5 пъти по-евтин от железопътния, през историята непрекъснато се променя и адаптира към различните нужди на логистиката. В световен мащаб оборотът на повече от половината от всички стоки и продукти се осъществява чрез международен воден транспорт.
С напредване на онлайн търговията, значението на водния транспорт се очаква да се увеличи още през следващите години. Следователно международният воден транспорт ще даде значително предимство за компаниите по отношение на конкуренция и устойчивост.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *