Обратна Логистика

Обратна Логистика

Обратна логистика – значение

В рамките на логистичните услуги се включва и процесът, известен като обратна логистика, която често бива пренебрегвана. Въпреки това, нарастващият пазарен натиск, като онлайн търговията на дребно и очакванията на клиентите, увеличава напрежението в тази област на веригата за доставки.

За да станат конкурентоспособни (и дори печеливши), от решаващо значение е компаниите да извършват иновации в тази процес и да се адаптират към променящите се пазарни изисквания. Благодарение на широкообхватния ефект, който често има този сектор на веригата за доставки, всеки, който се занимава с управление или предприемачество, може да се възползва като се запознае с обратната логистика.

И така, какво е обратна логистика? Прочетете, за да се запознаете с един от най-сложните (но съществено важни) сегменти на веригите за доставка.

Това е тази част от логистичните услуги, които обработват всичко, което се връща “назад” по веригата за доставка. Оттук и името обратна логистика.

Примери за обратна логистика са:

  • Връщане на стоки от клиенти;
  • Връщане на непродадени стоки от дистрибуторски партньори поради условия на договора;
  • Замяна с други продукти;
  • Ремонти и поддръжка съгласно гаранционни споразумения;
  • Рециклиране и изхвърляне на излезли от употреба стоки.

Защо да изберете Обратна логистика от bERS?

Независимо дали вашите клиенти купуват за себе си или от името на фирма, те имат големи очаквания към услугите, които предоставят след продажбата. bERS предлага обратна логистика, която ще ви помогне да подобрите удовлетвореността на клиентите ви.

Нашите следпродажбени логистични услуги включват управление на върната стока – рекламация и замяна. Надеждното представяне и бързата реакция на нашия екип подобряват лоялността на клиентите, което е ключово за разрастването на вашия бизнес.
bERS ви предлага обратна логистика, която ще донесе голяма полза за вашия бизнес:

  • Ценна информация. Едно от най-големите предимства на обратната логистика от bERS е, че ви предоставяме информация за върнатите поръчки. Това е от решаващо значение за коригирането на съществуващите проблеми, които могат да бъдат причина за връщане на продуктите.
  • Ограничаване на загубите и увеличаване на приходите. Правилното и рационализирано управление на върнати продукти и материали води до ограничаване на загубите, а в някои случаи и до допълнителни приходи.
  • Намаляване на разходите. Ние контролираме процесите по съхранение, транспорт, замяна и рекламация на върнати стоки. Тези обратни логистични разходи често се разпределят в множество секции от веригата на доставки, което води до това те да не бъдат адресирани и минимизирани, тъй като никой отдел или лице не носи пряка отговорност за тях.
  • Подобрено обслужване на клиентите ви. Професионалният отдел за обратна логистика на bERS ще предостави на разочарованите клиенти превъзходно ниво на обслужване при връщане на техните артикули.
  • Добър имидж на марката. Ние действаме в насока за намаляване на негативното впечатление, което е възможно да се създаде у клиентите, като поддържаме добрия имидж на вашата марка.

Управление на върната стока

Връщането на поръчки по една или друга причина е неизменна част, ако се занимавате с продажби. Способността ви да се справяте ефективно и бързо с управлението на върната стока значително ще повлияе на нивата на удовлетвореност на клиентите и печалбата ви.

bERS може да помогне. Ние предлагаме обратна логистика за управление на върнати стоки, за да улесним вашите клиенти, като удовлетворяваме предявената рекламация и извършваме замяна възможно най-бързо. Ние следваме стриктно посочените от вас изисквания и условия за вътрешна политика, като се съобразяваме с действащото законодателство.

С обратната логистика на bERS, компанията ви подобрява ефективността на своите процеси, проектира ги по удобен за клиента начин и придобива пълна прозрачност. По този начин те се възползват преди всичко от нашите интегрирани решения, които обхващат целия цикъл на управление на върната стока. Ние ръководим всички съответни процеси – от приема на предявената рекламация, до предлагане на изгодно решение за клиента и замяна на стоката.

Замяна на стока

В много случаи, когато клиентите върнат даден продукт, те ще поискат замяна на стоката с друга, като причините за това могат да са най-различни. Удовлетворяването на клиента е важно за развитието и доброто име на вашия бизнес.

bERS предлага обратна логистика и замяна на стока, като се ръководи от определените от вас правила за удовлетворяване на това искане. Ние ще направим преценка обективно ли е искането на клиента и ще предложим най-оптималното решение на проблема.

Благодарени на ефективността на нашата обратна логистика, ще намалим разходите за транспорт и ще ускорим процедурата по замяна на стока.Управление на инвентара и ротация на стоката с логистична компания бЕРС

За повече информация свържете с нас за бърза оферта.