Какво е обратна логистика?

Какво е обратна логистика?

Обратната логистика е важна част от веригата на доставки и може да бъде използвана за подобряване на крайния резултат. След като разберете какво представлява тя, ще узнаете, защо може да оптимизира веригата на доставки.

Много хора смятат, че обратната логистика се отнася единствено до връщането на стоки, но тя е много повече. Освен отговора на въпроса „какво е обратна логистика“, важно е да се разбере какви са ползите и защо това е нарастваща практика, особено в отраслите за следпродажбено обслужване.

Междувременно обратната логистика става все по-сложна. Тя се превръща в ключов компонент на всяка успешна, рационализирана верига на доставките. Прочете тази статия, за да се запознаете с всичко, което трябва да знаете за обратната логистика.

Обратна логистика – същност и определение

Обратната логистика включва всички операции, свързани с връщането и повторната употреба на продукти и материали. Това може да е: замяна, рециклиране на суровини, обновяване и препродажба на стоки, които са били върнати от потребителите. Обратният логистичен процес включва още управление и продажба на излишъци, както и върнато оборудване, като машини на лизинг.

Обикновено логистиката се занимава със дейности, които насочват продукта към клиента. В случай на обратна логистика, процесът върви назад – стоките се връщат от клиента към дистрибутора или производителя.

Всеки процес след продажбата на продукта включва обратна логистика. Ако продуктът е дефектен, клиентът ще го върне. Тогава производителя ще трябва да:

 • организира доставка на дефектния продукт;
 • извърши тестване на продукта;
 • отбележи има ли и какви са недостатъците на върнатия продукт;
 • замени, ремонтира или унищожи върнатия артикул.

Същият процес може да се използва за повторно използване / повторно изпращане на продукти и нетрайни стоки, за да се предотврати разваляне.

Защо е необходима обратна логистика

Рабитник обсъжда работа с шефа си

Обратната логистика завършва жизнения цикъл на продукта в подкрепа на повторното използване и пренасочване на продукти и материали. Може да възвърнете стойността, като препродадете артикули, ремонтирайки ги или продавайки на ликвидатор с отстъпка. Някои материали могат да бъдат рециклирани или изпратени за окончателно унищожаване по екологичен начин.

Как работи обратната логистика

Зависи от бизнеса, но по същество обратната логистика включва всеки процес след продажбата на продукта. Започва с причината за връщане, като клиентът се свързва със съответната страна, за да инициира връщането. За много продукти на дребно производителят иска от крайния потребител да се свърже директно с него, вместо да връща продукта в магазина. Отговорната страна организира транспортирането на върнатия продукт. Артикулът трябва да бъде върнат в същото състояние, в което е получен.

Какво представлява обратният логистичен процес?

Процесът варира значително в различните отрасли. Например търговците на дребно могат да обединяват палети с върнати дрехи за експедиция до ликвидатор. Производителят на металорежещи машини може да приеме инструменти за повторно заточване. Търговецът, който се занимава с електронна търговия, може да приема върнати стоки в отделно съоръжение, или конкретни докове за възстановяване или ликвидация. Всеки артикул трябва да се проследява със същото ниво на видимост и прозрачност като изходящата пратка.

Какви са целите на обратната логистика

Добре планираната, персонализирана политика за обратна логистика, може да намали разходите за съхранение и дистрибуция, да подобри репутацията на компанията, да задоволи нуждите на клиентите и да създаде по-устойчива верига за доставки. Много компании използват своята политика за връщане като конкурентно предимство.

Какви са предимствата на обратната логистика

Добре организираните процеси за обратна логистика могат да намалят административните и транспортните разходи за поддръжка. Добрата политика за връщане и замяна на стоки е ключов фактор за удовлетвореността на клиентите, което води до увеличен пазарен дял. Веригата на доставки ще работи най-ефективно, когато е оптимизирана и в двете посоки.

Обратната логистика не трябва да бъде оперативно предизвикателство. С правилната стратегия вашият бизнес може да отговори на предизвикателствата, пред които го изправя пазара на стоки.

Работник разтоварва стока

Предимствата от правилната стратегия за обратна логистика включват:

 • Подобрено обслужване и удовлетвореност на клиентите: Когато работите в сферата на търговията, искате клиентите ви да бъдат щастливи. Когато клиентите върнат дефектни, повредени, или нежелани продукти, те искат от вас да реагирате възможно най-бързо. Това ще задържи потребителя и той ще продължи да купува от вас. Отзивчивостта при обратната логистика е от съществено значение. Въпреки че обслужването на вашите клиенти е важно, трябва да следите крайния резултат. Обратната логистика може да играе огромна роля за печалбите ви.
 • Намалени разходи за дистрибуция и складиране: Връщането на стоки може да доведе до допълнителни разходи за труд, за обслужване на клиенти, транспортни и транзакционни разходи. Въпреки това обратната логистика може да помогне за намаляване на тези разходи чрез автоматизация и ефективност.
 • Възползвайте се максимално от възвръщаемостта на инвестициите: Вашият бизнес може да се възползва от обратната логистика, за да получите възвръщаемост на инвестицията от вашите продукти. Върнатите продукти, които са дефектни, могат да бъдат рециклирани, за да се произведат нови такива. Стоките, които са върнати, защото са нежелани, могат да бъдат преподадени.

Как обратната логистика намалява риска за бизнеса

Стратегията за устойчива обратна логистика предоставя редица ползи, от избягване на глобите от държавните организации за неправилно изхвърляне до подобряване на общественото възприятие на компанията, както и възстановяване на стойността от активите. Обратната логистична стратегия трябва да включва планове за справяне с излязло от употреба оборудване, изземвания, преработка и неизправности на оборудването. С изградена система, компанията може да реагира бързо, намалявайки риска от съдебни спорове, регулаторни действия и недоволство от страна на клиентите.

Каква е цената за обратна логистика

Обратната логистика варира в зависимост от обхвата на програмата, доставчика на 3PL и нуждите на бизнеса. Всяко решение е персонализирано според нуждите на клиента. Без обратна логистична стратегия, компанията ще пропусне потенциалните приходи от възстановяване на активи и удовлетвореността на клиентите, тъй като не разполага със система за рециклиране, повторно използване, или безопасно унищожаване на върнатите продукти. Успешното решение за обратна логистика увеличава удовлетвореността на клиентите и лоялността към марката, защото клиентите са по-способни да върнат или да получат заместващ продукт в разумен срок.

Защо обратната логистика е важна за целостта на услугите

Работник тегли количка в склад

 

Обратната логистика е важна част от подобряването на услугите при електронна търговия. Всъщност много потребители разглеждат възможностите за връщане и замяна на стоките на онлайн търговеца преди да направят поръчка. Компаниите, които нямат рационализирана политика за обратни логистични процедури, губят клиенти.
Има много причини, поради които обратната логистика е важна за оптимизирането на услугите:

 • Складова логистика: Обратната логистика трябва да работи безпроблемно и ефективно, точно както традиционната складова логистика. Това е свързано с намаляване на разходите и увеличаване на ефективността. В много случаи върнатите пратки се отварят на ръка, изследват, сортират, ремонтират, преопаковат и преразпределят. Доверявайки се на логистичен партньор, като bERS, който да отговори на вашите нужди за изпълнение, разпределение и обратна логистика, може да си спестите време и пари.
 • Устойчивост: При електронната търговия много стоки биват върнати, защото пристигат повредени. Когато повредената стока се върне обратно в склада, тя ще бъде изследвана. Тогава ще бъде взето решението дали тя може да бъде ремонтирана, или трябва да бъде рециклирана, или изхвърлена. Според докладите, продукти на стойност милиарди долари се изхвърлят всяка година. Това означава, че обратната логистика може да има огромно въздействие върху околната среда.
 • Обслужване на клиенти: Връщането на стоки не може да бъде избегнато. Съвременните купувачи се възползват от улеснената политика за връщане и замяна. Някои купувачи дори поръчват множество артикули с намерението да върнат някои от тях. Обратната логистика е от съществено значение за подобряването на вашия бизнес. Един от начините да осигурите отлично обслужване на клиентите е да сте сигурни, че опаковката на вашия продукт е готова за обратния логистичен процес.

Защо да изберете услугите на bERS за обратна логистика

Ние, от bERS, знаем, че върнатите стоки могат да бъдат във всякакви форми и размери. Услугите ни за обратна логистика могат да помогнат на вашия бизнес да бъде една крачка пред конкуренцията. Ние ви помагаме при:

 • Връщане на стоки от клиенти;
 • Връщане на непродадени стоки от дистрибуторски партньори поради условия на договора;
 • Замяна с други продукти;
 • Ремонти и поддръжка съгласно гаранционни споразумения;
 • Рециклиране и изхвърляне на излезли от употреба стоки.

Имате нужда от решение за обратна логистика? Нека bERS бъде вашия избор. Съществуват редица причини, поради които да работите с нас, включително:

Работник връща стока в склада

 

 1. Помощ от член на нашия екип, когато имате нужда от нея;
 2. Гъвкаво работно време;
 3. Усъвършенствана система за управление на складове (WMS) за проследяване на стоки и други;
 4. Създадени операционни системи за товарни превози;
 5. Ние сме на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
 6. Услуги за складиране и фулфилмънт според вашите нужди;
 7. Складове в големи пристанища и транспортни възли.

Свържете се с нас или ни се обадете! Ние разбираме какво представлява обратната логистика и сме в състояние да помогнем на вашия бизнес да се възползва от този важен процес.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *