Складова логистика: Управление и организация на складовите стопанства

Складова логистика: Управление и организация на складовите стопанства

Складовата логистика е неразделна част от всяка верига на доставки. Когато стоките не се транспортират от едно място на друго, те се съхраняват в складове. В складовете постоянно пристигат стоки, съхраняват се за определен период, след което се изпращат по тяхното местонаправление.
Въпреки че принципите за складиране не са се променили много през годините, складовата логистика се развива бързо. С новите технологии, урбанизацията и непрекъснато нарастващата онлайн търговия, складовете стават все по-търсени – до такава степен, че дори понякога се стига до недостиг на складови площи.
Тази статия ще ви запознае с всички подробности за складирането и защо складовата логистика играе много важна роля в управлението на бизнеса.

Какво е складово стопанство и складиране

Складово стопанство

Склад е „планирано пространство за ефективно съхранение и обработка на стоки и материали“. В този смисъл можем да използваме думата “складово стопанство” като взаимозаменяема. Това, което е важно да се отбележи в дефиницията, е използването на думите „планирано“ и „ефективно“.

Складовете се повече от място, на което трупате стоки и суровини, без планиране и следователно загуба на ефективността. В складовите стопанства влизат суровини от доставчици или готови стоки от производители, които се складират по определен ред. Информацията за тяхното местоположение, наличност и време на престой е от изключително значение за управлението и организацията на складовото стопанство.

Складиране

Складирането е процес на съхранение на физически стоки преди по-нататъшното им разпространение или продажба. В складовете продуктите се складират по безопасен и сигурен начин, за да проследят къде се намират артикулите, кога са пристигнали, колко време са били там и наличното количество.

За малки или стартиращи предприятия складовата логистика може да се извършва от тях самите, докато не надраснат възможностите си. В този момент ще трябва да наемат място за складиране или да възложат складовата логистика на външни изпълнители.

При електронната търговия продуктите се съхраняват докато поръчката не бъде направена онлайн, като при направена поръчка се изпраща директно до потребителя от съоръжението, в което е била съхранявана. В традиционната търговия на дребно инвентарът може временно да се съхранява в склад, преди да бъде изпратен в магазина.

Складова логистика и управление

Ръководен екип на скалд на фона на склада

Складовата логистика представлява управление, планиране и организация на операциите в рамките на един склад. Това включва управление на пространството, планиране на пратки и организиране на информация, така че складът да работи най-оптимално. Важно е да се стремите към по-добра складова логистика, за да можете да предложите на клиентите си точни срокове за доставка и да намалите разходите, когато е възможно.

Ключови компоненти на складовата логистика

Складовата логистика е в основата на всеки бизнес, който продава физически стоки. Някои от най-важните елементи на складирането включват управление на складовите
стопанства, складови услуги, операции и системи за складова логистика.

1. Управление на складовите стопанства

Празен склад

Управлението на складовете включва ежедневно провеждане на операции за насърчаване, подобряване и осигуряване на експлоатационни постижения. Управлението на склад означава надзор над целия персонал, инвентара, оборудването, безопасността и сигурността, взаимоотношенията с превозвачите и други участници.

Отговорностите включват:

 • Прогнозиране и управление на прогнозния обем и труд;
 • Осигуряване на правилното използване на предпазни средства и спазване на най-добрите практики за безопасност по всяко време;
 • Получаване на подходящи лицензи и сертификати за всеки, който работи с оборудване;
 • Поддържане и спазване на изискванията на регулаторните агенции;
 • Непрекъснато планиране и управление на операциите, докато бизнесът расте и става по-сложен;
 • Поддържане на сигурността и достъпността на стоките и извършване на одит на склад, ако е необходимо;
 • Предоставяне на ясни инструкции за получаване, разопаковане, опаковане и изпращане на инвентар;
 • Записване на всички входящи и изходящи пратки и събиране на правилната документация.

2. Складови операции

Работник в склад

Складовите операции се отнасят до процесите, които протичат в склад, като движението на стоки и проследяване на запасите. Принципите на складовата логистика включват получаване и разпределяне на инвентара в специално предназначено място за съхранение (например на рафт или на палет) и изпращане на продукта до следващото му местоназначение.

3. Складова автоматизация

Роботи в склад

Системата за управление на складове е вид софтуер, който предоставя инструментите, необходими за управление на складовите операции и движението на инвентара, за да спести време и да елиминира ръчните процеси. Този тип решения за складова логистика дават безпрецедентна видимост и поглед в реално време за всяко действие, което се случва в склада. Добрата система за складова автоматизация дори ще помогне да се генерират електронни списъци за избор, базирани на поръчки, съхранявани близо една до друга, за да намалят неефективността.

Какви са предимствата на складовата логистика

Предимства на складовата логистика

Ползата от контролирана складова логистика е проста – увеличени приходи. Мислете за това по следния начин: Когато управлението и организацията на складовите стопанства протичат гладко, инвентаризацията се отчита правилно, правилният артикул се изпраща в точното време, запасите се попълват при необходимост, възникват по-малко грешки при избор и всички хора, процеси и системи са на мястото си – вашият склад работи по-ефективно. Има по-малко грешки и по-малко проблеми, а това означава максимални приходи.

Когато добавите и предимствата на софтуера за складова автоматизация за контрол на вашата складова логистика, вие получавате:

 • Подобрена точност на инвентара: Знаете с какви и колко стоки разполагате, както и точното им местонахождение в склада.
 • Ограничаване на разходите: С подобряването на работата на склада се намалява разходът на парични средства, които можете да инвестирате в по-нататъшно развитие.
 • По малко недоволни клиенти: Правилното управление на складовата логистика гарантира, че клиентите получават точно това, което са поръчали.
 • Автоматично попълване на запасите: Не чакайте докато свършат или почти се изчерпат наличностите, за да поръчате отново. Оставете вашия софтуер за складова автоматизация да попълва автоматично запасите.
 • Защита на стоките: Да имате складово помещение, което отговаря на нуждите на вашите стоки, е важно за бизнеса. Ако боравите с нетрайни стоки, които изискват съхранение под температурен режим, трябва да разполагате със склад, който отговаря на този стандарт.
 • Централно местоположение: Когато разполагате със склад в близост до клиент или производствен център, можете да осигурите по-добър транзит на стоки, намалявайки времето за доставка.

Складова логистика от bERS

Logistical center

За да отговорим на различните изисквания на нашите клиенти, ние предлагаме висококачествени услуги за складова логистика. bERS се адаптира към нуждите за складиране на вашия бизнес, предлагайки гъвкави решения. Възползвайте се от складовете ни за съхранение на вашите стоки и специализирания складов софтуер за управление на инвентара, който е по-добър и ефективен спрямо ръчните бази данни.

Изберете услугите за складова логистика от bERS, защото с нас работата протича при спазване на строги, оперативни процедури. Нашата система за инвентаризация дава възможност на служителите в склада да работят по-бързо, без риск за допускане на грешки.

Заключение:
Складовата логистика засяга всеки бизнес, чиято дейност е свързана с търговията на стоки. Правилното управление и организация на складовите стопанства може да помогне да се спестят пари, да се отговори на търсенето на клиентите и да се повиши ефективността. Работата с трета страна – логистична компания – е много често срещана практика от тези, които нямат възможност, или не искат сами да управляват собствени складове.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *