Какво представлява веригата на доставките (supply chain) - услуга от А до Я

Какво представлява веригата на доставките (supply chain) - услуга от А до Я

Правилното изпълнение на всички процеси във веригата на доставките е нещото, което може да направи така, че един търговец да просперира, или да фалира. Това твърдение започва да важи с все по-голяма сила, особено в съвременния свят, където потребителите очакват да получат своите стоки по-бързо от всякога.

Но какво всъщност е веригата на доставки (supply chain)?

Веригата на доставки се дефинира като целия процес на производство и продажба на търговски стоки, включително всеки етап от доставката на материали и производството на стоките до тяхното разпространение и продажба.

Тя е от съществено значение за всеки търговец, който желае да бъде конкурентен на пазара. Продължете да четете, за да научите повече за това какво представлява веригата на доставките, защо услугата за управление на веригата е важна, какви са нейните предимства и как е най-правилно да постъпите.

Какво е верига на доставките (supply chain)

Камион за суровини - верига доставки

Веригата на доставки, наричана също supply chain, е цяла система за производство и доставяне на продукт или услуга, от самото начално ниво на снабдяване със суровини и материали до разпространението на продукта или услугата до крайните потребители.

Тя обхваща всички аспекти на производствения процес, включително дейностите, участващи на всеки етап, природните ресурси, които се трансформират в полезни материали, човешки ресурси и други компоненти, които влизат в крайния продукт или услуга.

Тези процеси и функции, когато се извършват правилно, могат да добавят стойност към всяка индустрия, поради което управлението на веригата на доставки трябва да бъде съществен компонент за изграждането на устойчива бизнес стратегия.

Примери за верига на доставки

Нека разгледаме два различни примера за верига на доставки.

Обща верига на доставки

Верига на доставките - суровини

Общата верига на доставки започва с добива и набавянето на суровини. След това суровините се доставят от логистична компания до посредник, който действа като търговец на едро. След което материалите достигат до производител или вероятно до различни производители, които ги преработват в завършен продукт. Стоките се поемат от дистрибутор, който ги продава на едро, а след това те стигат и до търговците на дребно, които ги разпространяват до крайните потребители. Когато потребителят купи стоката, цикълът е завършен.

Верига на доставки при електронна търговия

В този пример търговецът управлява уебсайт и този уебсайт продава различни продукти. Когато клиент направи поръчка, тя се обработва от електронната системата на сайта и се изпраща заявка до склада за подготовка на пратката. Когато е готова спедиторската компания, я поема и доставя до клиента.

Защо веригата на доставки е толкова важна

Supply chain - планиране

Разпределянето на веригата за доставки е една от критичните стъпки при извършването на външен анализ в процеса на стратегическо планиране. Важността ѝ произтича от там, че тя помага на компанията да определи своя собствен пазар и да реши къде иска да бъде в бъдеще.

Всеки етап от веригата на доставки е по същество различна индустрия, например добив и производство на суровини. Веригата на доставки дава възможност на компанията да разбере другите, които участват във всеки един от етапите, и по този начин осигурява известна представа за конкурентоспособността в отраслите, в които компанията може да иска да влезе в бъдеще.

Какво е логистика и управление на веригата на доставките

Камион натоварен със суровини

Управлението на веригата за доставки е обработката на целия производствен поток на стока или услуга – като се започне от суровите компоненти и се стигне до доставката на крайния продукт до потребителя.

Има пет компонента на традиционните системи за управление на веригата на доставки:

 1. Планиране
  Планирайте и управлявайте всички ресурси, необходими за задоволяване на търсенето на клиентите за даден продукт или услуга на търговеца. Когато веригата на доставки е установена, определете показатели, за да измервате дали тя е ефективна, дали предоставя стойност на клиентите и отговаря на фирмените цели.
 2. Избор на доставчик
  Изберете доставчици, които да предоставят стоките и услугите, необходими за създаването на продукта. След това установете процеси за наблюдение и управление на взаимоотношенията с доставчиците. Основните процеси включват: поръчване; получаване; управление на инвентара и разрешаване на плащанията на доставчика.
 3. Производство
  Организирайте дейностите, необходими за приемане на суровини, производство на продукта, тест за качество, пакетиране и график за доставка.
 4. Доставка и логистика
  Координирайте поръчките на клиентите, планирайте доставките, изпращайте товари, фактурирайте и получавайте плащания.
 5. Връщане
  Създайте мрежа или процес за обратно връщане на дефектни, излишни или нежелани стоки.

Защо управлението на веригата на доставки (supply chain) е важно

Екип планира Верига на Доставките

Ефективните системи за управление на веригата на доставки свеждат до минимум разходите, загубите и времето в производствения цикъл. Един от начините за допълнително подобряване на този процес е да се анализират данните от партньорите по веригата на доставки, за да се види къде могат да се направят допълнителни подобрения.

Ефективното управление на веригата на доставки помага за:

 • Идентифициране на потенциални проблеми. Когато клиент поръча по-голямо количество продукти, отколкото производителят може да достави, купувачът може да се оплаче от лошо обслужване. Чрез анализ на данните производителите могат да предвидят недостига, преди купувачът да бъде разочарован.
 • Оптимизиране на цената. Сезонните продукти имат ограничен срок на годност. В края на сезона тези продукти обикновено се бракуват или продават с големи отстъпки. Авиокомпаниите, хотелите и други бизнеси с нетрайни „продукти“ обикновено коригират цените, за да отговорят на търсенето. Използвайки аналитичен софтуер, подобни техники за прогнозиране могат да подобрят маржовете.
 • Подобряване на разпределението на инвентара. Аналитичните софтуерни инструменти помагат за динамично разпределение на ресурси и планиране на работа въз основа на прогнозата за продажбите, действителните поръчки и обещаната доставка на суровини. Производителите могат да потвърдят датата на доставка на продукта, когато поръчката е направена.

Какви предимства има управлението на веригата на доставки

Предимства на управлението на доставки

Ефективното управление на веригата на доставки предоставя три основни предимства:

1. Намаляване на разходите

Чрез прилагане на софтуер за управление на веригата на доставки, компаниите могат да намалят оперативните разходи, като реагират по-динамично на нуждите на клиентите. Например управлението въз основа на търсенето възпрепятства свръхпроизводството, което не само намалява разходите за труд и суровини, но също така намалява разходите за управление на запасите и транспорта.

2. Увеличаване на приходи

Когато търговците използват софтуерните технологии за управление на веригата на доставки, те знаят по-добре какво търсят клиентите и могат да реагират по-бързо, за да задоволят търсенето. Когато производството е рационализирано, за да произвежда достатъчно стоки с по-малко усилия, това позволява на търговците да посветят време и на разработването на нови артикули, които да предлагат на клиента.

3. Опитмизация на активите

С ефективно управление на веригата за доставки, компаниите могат да използват най-ефективно капиталовите си активи, като производствено или транспортно оборудване. Бизнесът може да избегне свръхпроизводството на стоки, като произвежда според нуждите.

Как правилно да управляваме своята верига на доставки

Човек - спедитор работи на футуристичен холаграмен таблет.
Логистични услуги – бЕРС

В нарастващия глобален пазар може да е трудно да се постигне успех. Правилното управление на веригата на доставките може да изведе напред вашата компания в конкурентната екосистема.

Планиране на веригата за доставки в реално време – Това ви гарантира, че вашата компания не разчита на стари данни при планирането. Ако някакви непредвидени обстоятелства причинят проблеми, може да бъде много трудно да се преодолеят, когато се използват стари статистически данни. Веригата за доставки може да се управлява много по-ефективно, когато е налице планиране в реално време.

Определете къде технологията може да подобри процесите – Силно автоматизираните междуфункционални процеси могат значително да подобрят ефективността и да намалят разходите във вашите операции. Автоматизацията може да помогне на много компании да решат различни проблеми в тяхната верига на доставки. Изборът на правилните технологии и софтуерни решения може да подобри отчитането на данните и стратегическото планиране.

Поддържайте добри взаимоотношения с доставчиците – Взаимоотношенията с доставчици са от решаващо значение за вашата верига на доставки. Създаването на такива връзки изискват постоянство и двупосочна комуникация между купувача и продавача. Трябва да има специална, оптимизирана платформа за разрешаване на конфликти, в случай че възникне такъв, за да не пострадат вашите взаимоотношения.

Управление на верига на доставките от bERS

bERS - Спеиция и Логистични услуги

bERS предлага всеобхватно портфолио от аутсорсинг услуги за управление на веригата на доставки, които помагат на компаниите да постигнат по-голям напредък и развитие.

Независимо дали става въпрос за подобряване на доставката на запаси чрез по-добро планиране, или намаляване на разходите за доставка, чрез ефективно управление на логистиката – bERS ви помага да постигнете резултати.

С bERS ще получите персонализирани услуги за управлението на веригата за доставки. Първо се запознаваме из основни с вашите бизнес нужди, за да разработим решения, отговарящи на вашите изисквания.

Използвайте нашата дълбока експертиза в областта, изградена чрез дългосрочни партньорства с логистични компании по целия свят, за да имате верига на доставки от световна класа, създадена за успех.

Заключение:
Една компанията не може да разгърне изцяло възможностите си, ако стратегията ѝ за управление на веригата на доставки не е съобразена със стратегиите на развитие. Доверявайки си не професиланалните услуги на трети страни, които да управляват вместо вас, това може да намали разходите, да подобри качеството по цялата верига на доставки и да ограничи допускането на грешки.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *