Какво е аутсорсинг

Какво е аутсорсинг

Аутсорсинг, това е прехвърляне на отделни задачи, подзони или бизнес процеси на трета страна, като по този начин вашата работа се върши от друга компания. Изпълнението на услугите, за които вашата компания е отговаряла, се прехвърлят на специализиран доставчик на 3PL аутсорсинг услуги. Тези задачи често са второстепенни функции на бизнеса: задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да може една компания да се съсредоточи върху своята основна дейност.

Продължете да чете, защото ще научите повече за това какво е значението на аутсорсинга, кои дейности могат да се прехвърлят за изпълнение от трета страна, примери, както и какви са предимствата и недостатъците на тази практика. Това и още много полезна информация, съвети и решения.

Аутсорсинг – значение и примери

При аутсорсинга една или повече задачи или процеси обикновено се възлагат на външен партньор. При определени обстоятелства обаче някои задачи се изпълняват вътрешно (вътрешен аутсорсинг). Например, ако сте дали задача в различна област на вашата компания, или на отдел, специализиран в нея. За разлика от това, задача, дадена изцяло на външна компания, е известна като външен аутсорсинг. Външната компания може да е базирана в региона или може да бъде чуждестранен изпълнител. Акцентът е върху потенциалните икономии на разходи.

Как функционира аутсорсингът

За да може една компания ефективно да възлага отговорности на външни изпълнители, е важно да се съсредоточи върху бизнес партньорството, колкото и върху логистиката. Аутсорсингът е свързан с управлението на отношенията повече от споразуменията на ниво обслужване. Поддържането и осигуряването на доверени отношения е от съществено значение за успешен аутсорсинг.

ръце по клавиатура на лаптоп - аутсорсинг

Някои експерти препоръчват да се постави допълнителен акцент върху клаузата за излизане от договора за услуги. Важно е компаниите да знаят кога договорното споразумение неизбежно изтича и да гарантират, че участващите страни изпълняват задълженията си и се придържат към тях до изтичане на договора.

Кои дейности са подходящи за аутсорсинг

Това зависи до голяма степен от нуждите на бизнеса и индустрията, в която е зает. Дейностите, които най-често се прехвърлят на външен изпълнител, са:

 • Логистични услуги;
 • Писане на съдържание;
 • Маркетинг;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Счетоводство;
 • Инженерство;
 • Инвентаризация;
 • Изследвания и дизайн;
 • Архивиране и съхранение на документи;
 • Финанси;
 • IT услуги.

ИТ специалист на работното си място

Примери за аутсорсинг

Ето няколко примерa за това как компаниите възлагат на външни изпълнители определени функции:

Компания А бързо се разраства и се нуждае от повече складови площи, обаче няма място за разширяване. Компанията може да възложи инвентаризацията на външен доставчик на услуги, които да управлява складирането на стоките. Така компанията няма да има нуждата от допълнително пространство.

Компания B се радва на голям успех през последната година и в момента се опитва да изпълни всички поръчки и заявки за връщане и замяна от клиентите. Компанията обаче разполага с ограничено количество работници, които не смогват с работата. Следователно, за да разреши проблема, компания В може да се възползва от фулфилмънт услугите на 3PL аутсорсинг доставчик.

Фирма С е производител на стоки, които продава не само в страната, но и в чужбина. За да може пратките да пристигат безопасно и навреме, фирмата трябва да организира товарния превоз. За да се фокусира върху производството, да минимизира разходите за транспорт и да осигури навременна доставка, най-удачният вариант е да повери логистичните услуги на 3PL аутсорсинг доставчик.

Какви са причините за аутсорсинг

Компаниите често възлагат дейности на външни изпълнители като начин за намаляване на разходите, подобряване на ефективността и увеличаване на скоростта. Компаниите, които решават да възлагат на външни изпълнители, разчитат на експертния опит на 3PL доставчиците на аутсорсинг услуги за изпълнение на възложените задачи. Основният принцип е, че тъй като доставчикът се фокусира върху тази конкретна задача, той е в състояние да го направи по-добре, по-бързо и по-евтино, отколкото би могла компанията, която го наема.

жена която показва дигитални икони

Като се имат предвид тези предимства на аутсорсинга, компаниите често решават да възложат на външни изпълнители, поддържащи функции в рамките на своя бизнес, за да могат да съсредоточат ресурсите си по-конкретно върху основните си компетенции, като по този начин постигат конкурентност на пазара.

Някои компании избират аутсоринга поради други причини.

Например те възлагат на външни изпълнители, защото не могат да наемат служители на пълен работен ден, със специализирани умения и опит, необходими за извършване на определени дейности.

Предимства и недостатъци на аутсорсинга

В допълнение към по-ниските разходи и повишената ефективност, аутсорсингът има и други ползи.

Чрез аутсорсинг компаниите могат да освободят ресурси (т.е. пари, персонал, съоръжения), които могат да бъдат пренасочени към съществуващи задачи или нови проекти, които осигуряват по-висока доходност за компанията от функциите, които са били възложени на външни изпълнители.

Компаниите също могат да открият, че могат да рационализират производството и/или да съкратят времето за производство, тъй като 3PL доставчиците на услуги могат по-бързо да изпълняват възложените им задачите.

Бизнесмен в работна среда

Въпреки предимствата на аутсорсинга, практиката има и недостатъци, като например:

 • Риск от загуба на поверителност;
 • Загуба на управленски контрол и невъзможност да се контролират операциите, дейностите или процесите, които са възложени на външни изпълнители;
 • Недобросъвестните аутсорсинг компании могат да наложат скрити или неочаквани разходи чрез създаване на продължителни договорни споразумения с много дребен шрифт;
 • Липса на контрол на качеството, тъй като някои изпълнители се ориентират към печалба, а не се фокусират върху вършенето на добра работа.

Как да изберем надежден доставчик на аутсорсинг в българия.

Смятате, че аутсорсингът е най-добрата стратегия за вашия бизнес, но не знаете как подходите? Просто казано, не съществува един-единствен правилен подход. Както компаниите се различават една от друга, така и стратегиите за аутсорсинг. Следният метод обаче се е доказал в много ситуации:

 • Анализирайте текущото състояние: Анализирайте текущото състояние на задачата или бизнес процеса. От анализа ще може да определите най-добрия курс на действие и да оцените потенциала на аутсорсинг стратегията.
 • Подгответе се: Организирайте начална среща с всички заинтересовани страни, за да извлечете максимума от вашия аутсорсинг проект. На срещата може да поставите основите за бъдеща съвместна работа. Трябва да обсъдите ползите от проекта, времето за изпълнение и следващите стъпки.
 • Изберете доставчик на услуги: Сравнете потенциалните доставчици на 3PL аутсорсинг услуги. Кои от тях са достатъчно компетентни да се справят с възложената работа.
 • Придържайте се към сроковете за изпълнение: След като договорът е сключен, изпълнението може да започне. Важно: договорете конкретен график за изпълнение на договора. Като част от управлението на проекта, редовно проверявайте дали са постигнати договорените етапи.

аутсорсинг иконка

Висококачествени 3PL аутсорсинг услуги от bERS.

За разлика от други изпълнители, които са специализирани само в една или две области, bERS предлага разнообразни аутсорсинг услуги.

3PL аутсорсинга на bESR, фокусирани върху транспортните услуги, обработват пратки с инвентар между производителите и вашия склад, или между вашата компания и вашите купувачи.

Ние предлагаме също фулфилмънт услуги, складова и обратна логистика, както и складиране на стоки, включително архивиране на документи. Този вид 3PL аутсорсинг услуги са най-предпочитани от нашите клиенти.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *