Превоз на Товари

Превоз на Товари

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Товарният превоз е физическият процес на транспортиране на товари по шосе, с помощта на моторни превозни средства. В този случай пътят е връзка / маршрут между отправната точка и точката на местоназначение.

В сравнение с други видове транспортни системи, например морската и въздушната, разходите за поддържане на пътищата са по-ниски. Сухопътният превоз на товари може да бъде в определени случаи единствения начин на транспорт в / до селските райони, където не е наличен друг вид транспорт.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ bERS

Сухопътният транспорт е класически метод за превоз на товари и днес остава универсален вариант, подходящ за много нужди. В bERS предлагаме всички видове вътрешен и международен транспорт.

  • Маршрут: Внимателно изготвяме маршрута за всяка поръчка, което включва и разработване на график за транспорт, избор на средства, товарене и разтоварване на стоки, както и всички допълнителни необходими процедури, съгласувани с клиента.
  • Застраховка: Специалистите на bERS ще помогнат за застраховането на товара “срещу всички рискове”, както и за съставяне на митнически и придружаващи документи.
  • Качество: Експертите в компанията познават всички правила за превоз на товари, включително процедурата за транспорт на тежки и извънгабаритни товари, с което гарантират за тяхното висококачествено и навременно доставяне.
  • Бързина: Доставката на товари се извършва с технологични транспортни средства. Освен това извънгабаритните товари не се нуждаят от допълнителни документи, те се товарят и по този начин преминават границата по-бързо. Така се доставят за по-кратко време.
  • Ниски разходи: Транспортните разходи, в сравнение с други видове товари, са ниски, което позволява преразпределение на средства за други цели.
  • Познаване на закона: Съществуват редица национални и международни регулаторни актове, уреждащи условията на превоз, лицензионни дейности, стандарти за митническа документация, правила за превоз на определени стоки и др. Ние познаваме законодателството, което ни помага при наблюдението на извършване на корекции по всички документи, необходими за правилното транспортиране.

МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

bERS предлага модернизирана услуга за сухопътен международен превоз на товари с гарантирана сигурност и точна доставка. Благодарение на нашата логистична система, можете да изпращате стоки из цяла Европа на разумни цени. Ако искате вашите стоки да стигнат до която и да е част от континента, bERS е правилният избор.

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Сухопътният превоз на опасни товари, известен също като ADR транспорт, изисква особена предпазливост и внимание. Той е предмет на редица законови изисквания и спецификации. Авариите, свързани с транспортирането и обработката на опасни товари, могат да доведат до сериозни последици за хората и околната среда. Ето защо транспортът от този вид трябва да се извършва от компания, способна да контролира стоките на всички етапи от транспортната верига.

bERS предлага сухопътен превоз на опасни товари, за да задоволи вашите нужди от ADR пратки, гарантирайки пълна надеждност и в съответствие с всички стандарти, изисквани от закона. Работата ни е обвързана със специално разработени методи за опаковане, етикетиране и превозване, като едновременно с това ние ви даваме гаранция за безопасност при товаренето и складирането на вашите стоки.

ПРЕВОЗ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ

Превозът на извънгабаритни товари е важна част от логистичните услуги на една спедиторска мрежа. Към тази графа спадат всички видове товари, чиито физически параметри надвишават допустимия за транспортиране размер. Ние организираме превоз на товари, съобразен с нормите, установени от правилата за движение. Превозните средства, които използваме за тази цел, са с по-голяма маса и дължина, което позволява оптимизираното извършване на спедиторски услуги от гореспоменатия вид.

Нашите служители, с години опит в сферата, вземат предвид нуждите на всеки отделен клиент и характеристиките на неговия товар. По този начин те разработват оптимални маршрути за доставка, които да минимизират разходите за превоз на тежки товари. bERS организира своевременна доставка на всеки товар, независимо от географската дестинация. Благодарение на ползотворното сътрудничество с международни транспортни компании, ние предлагаме гъвкави цени.

ПРЕВОЗ НА ТЕЖКИ ТОВАРИ

При изпращане на твърде тежка стока, може да се наложи използване на оборудване като кранове или подемни платформи за транспортиране. Ако използвате нашите услуги, това няма да бъде никакъв проблем за вас. Ние имаме дългогодишен опит в обработката и извършването на превоз на товари като тежки машини, промишлени или строителни материали.

Ние можем да осигурим специално одобрени превозни средства за този вид товари, както и квалифицирани работници за извършване на операцията. По този начин, ние гарантираме, че вашият тежък товар ще пристигне безопасно до уговореното местоназначение в рамките на договорения срок.

ПРЕВОЗ НА НАСИПНИ ТОВАРИ

Насипният товар се транспортира в големи количества, без да се опакова. В тези случаи самото транспортно средство играе ролята на контейнер. Твърдите и течните насипни товари изискват особено внимателно складиране, за да се намалят и предотвратят загубите.

Ние предлагаме както сухопътен превоз на насипни товари, така и машини и инструменти, които да послужат за тяхната обработка при необходимост. Такава би се наложила, ако въпросният товар е опасен и се състои от гориво или химикали.Влекач с полуремарке по тесен път.

За повече информация свържете се с нас за бърза оферта.