Какво е физическа дистрибуция на стоки и защо е важна

Какво е физическа дистрибуция на стоки и защо е важна

Вероятно ви се е случвало да намерите артикул от международен онлайн магазин на много изгодна цена, но високите такси и прекалено дългото време за доставка да ви откажат от поръчка. А след като откриете абсолютно същия продукт в друг сайт, с по-кратко време за доставка и значително по-ниски такси, да се чудите как е възможно да съществува такава разлика в цените. Отговорът се крие във физическата дистрибуция на стоките.

Физическата дистрибуция в управлението на веригата за доставки е начинът, по който търговците на дребно правят своите продукти достъпни за потребителите. Това е и най-слабото звено във веригата за доставки, както и голямо главоболие за мениджърите по дистрибуция, складовите координатори и отделите за обслужване на клиенти.

За щастие, в тази статия ще откриете всичко необходимо, за да овладеете физическата дистрибуция, както и да предложите стоките си на пазара по възможно най-бързия и рентабилен начин

Какво е физическа дистрибуция

Физическата дистрибуция е част от веригата за доставки, включваща поредица от дейности, свързани с доставката на готов продукт от производствената линия до потребителите. Тя е пряко свързана с търговията на едро и дребно, и включва в себе си компоненти, като складиране, контрол на инвентара, обработка на поръчки, обработка на материали, транспорт и обслужване на клиенти.

Физическата дистрибуция и това да се достави продукт до потребителя бързо и евтино, оказва пряко влияние върху удовлетвореността на клиентите. Чрез съхранението на стоки на удобни места и чрез осигуряване на бързи и надеждни транспортни средства за доставка на тези стоки, собствениците на малък бизнес могат да постигнат успех на бързопроменящия се конкурентен пазар.

Работник прави доставка

Какви са компонентите на физическата дистрибуция

Физическа дистрибуция на стоки е термин за прогнозиране и управление на веригата за доставки, който е най-добре да се разглежда като система от канали за дистрибуция, свързани помежду си, и отговорни за ефективното разпространение на продуктите. Тези компоненти са взаимосвързани, което означава, че решенията, взети в една област, влияят върху относителната ефективност на други.

Основните функции във физическата дистрибуция са:

Обслужване на клиенти

Обслужването на клиенти при управлението на веригата за доставки се отнася до точно определения стандарт за удовлетвореност на клиентите, който малкият бизнес предоставя на своите клиенти. След като се установи стандарт (например 60% от всички пратки да бъдат доставени на клиентите в рамките на 48 часа след поръчка), се организира каналът за физическа дистрибуция, така, че да се постигне тази цел при възможно най-ниска цена.

Транспорт

Транспортът е незаменим компонент от физическата дистрибуция. Различните видове транспорт (LTL, интермодален, морски, въздушно карго) позволяват на търговците на дребно да доставят своите стоки в магазини, на търговци на едро или на прага на клиентите.

Камиони чакат да бъдат натоварени

От гледна точка на разходите, доставката възлиза на 25-40% от общите разходи за дистрибуция. За щастие, един търговец на дребно може да използва всеки, или комбинация от следните видове транспорт, за да компенсира част от общите разходи за доставка:

 • Сухопътен транспорт на стоки. Най-предпочитаният метод за доставка от повечето търговци е превозът с товарни камиони. Превозвайки предимно завършени и готови продукти (за разлика от насипните материали), сухопътният транспорт на стоки предлага бърза, честа и икономична доставка до повече дестинации в страната, отколкото всяка друга логистична опция. Товарните камиони са особено полезни за пратки на къси разстояния и предлагат сравнително бързо обслужване както за големи, така и за малки пратки.
 • Превоз на частични товари (LTL). LTL е съкращение от „less than truck load”. Това е вид сухопътен превоз на товари, при който в един камион се превозват малки по обем пратки от няколко различни клиенти. Тъй като всеки камион съдържа пратки от множество клиенти, които пътуват до различно местоположение, често отнема повече време, за да пристигнат.
 • Интермодален транспорт. Собствениците на малък бизнес често се възползват от споразуменията за интермодално транспортиране, които използват комбинация от железопътен и автомобилен транспорт на товари за специфични сегменти от транспорта. Общите разходи често са значително по-ниски при това споразумение, отколкото при едномодов транспорт.
 • Въздушно карго. Поради относително високите транспортни разходи на въздушния превоз на стоки, малките предприятия обикновено го използват само за транспортиране на ценни или бързо развалящи се продукти. Собствениците понякога могат да компенсират високите разходи за въздушен транспорт с намалени разходи за съхранение на инвентара и увеличение на продажбите, които могат да съпътстват по-бързото обслужване на клиентите.
 • Колетни пратки. Доставката на колети се предоставя от повечето пощенски системи, експресна поща, частни куриерски компании и превозвачи.
 • Международен воден транспорт. Той подсигурява транспорт на стоки по вода чрез корабни контейнери. Водният транспорт е най-разпространеният вид транспорт, използван от вносители и износители в страната и по света.

Складиране

Складиране при физическа дистрибуция се отнася до процеса на получаване на входящи пратки, съхраняване на стоки и изпълнение на поръчки от клиенти. Складовете обикновено съхраняват стоките за по-дълги периоди от време, докато фулфилмънт центровете работят като централни дистрибуторски звена за бързи доставки на крайния продукт до клиенти и търговски обекти.

Кашони с пратки във склад

Обработка на поръчки

Обработката на поръчки е физическа дейност, която пряко засяга способността на търговеца на дребно да отговаря на стандартите за обслужване на клиенти, определени от собственика. Ако приемем, че системата за обработка на поръчки е ефективна, то тогава разходите за транспорт и складиране ще намалеят. Методите за обработка на поръчки често варират от индустрия до индустрия, но основната идея е поръчката да бъде доставена така, както клиентът очаква, по начина, по който го очаква, и когато очаква. По този начин точността играе жизненоважна роля за успеха на физическата дистрибуция.

Управление на инвентара

Управлението на инвентара е основен компонент на всяка система за физическа дистрибуция. Контролът на запасите се използва за поддържане на запасите в желано състояние, като същевременно продължава адекватното снабдяване на клиентите. Разходите включват средства, инвестирани в материални запаси, амортизация и евентуално остаряване на стоките.

Защо физическата дистрибуция на стоки е важна

Значението на физическата дистрибуция за една компания може да варира и обикновено е свързано с вида на продукта и необходимостта, която той има за удовлетвореността на клиентите. Стратегическото поставяне на продукти на места за подпомагане на доставките на поръчки и установяване на бърз и последователен начин за доставка на продукта, позволява на компаниите да бъдат успешни на динамични пазари. Физическата дистрибуция се управлява със системен подход и отчита ключови взаимосвързани функции за осигуряване на ефективно движение на продуктите.

Работник доставя пратка до врата

Функциите са взаимосвързани, тъй като всеки път, когато се вземе решение в една област, то има ефект върху останалите. Например бизнес, който предоставя ръчни чанти по поръчка, би обмислил доставката на готови продукти чрез въздушен товарен транспорт спрямо железопътен или сухопътен, за да ускори времето за доставка. Значението на това решение би компенсирало разходите за контрол на инвентара, който може да бъде много по-скъп. Осъществяването на физическата дистрибуция по системен подход може да осигури полза при контролиране на разходите и посрещане на изискванията за обслужване на клиенти.

Какви са ползите от физическата дистрибуция на стоки

Ползите от физическата дистрибуция са свързани с три критични бизнес цели, които влияят на крайния резултат: по-бърза доставка, намалени логистични разходи и висока удовлетвореност на клиентите.

Ето как тя допринася за ефективността на веригата за доставки:

 1. По-бърза доставка
  Възможността да се предлагат на клиентите по-бързи и достъпни опции за доставка доказа, че намалява изоставянето на количките и повишава лоялността на клиентите. Физическа дистрибуция, чрез която да се изпълняват поръчките по-бързо, се постига чрез стратегическо съхраняване на инвентара на няколко местоположения (или централизирано местоположение), въз основа на това къде се намират клиентите ви, вместо да изпращате всички поръчки от един склад.
 2. По-ниски разходи за логистика
  Ако постигнете по-бърза и по-ефективна доставка до крайната дестинация, без нужда от скъпа ускорена доставка, не само намалявате своите разходи, но също така може да облекчите и клиентите си чрез безплатна доставка за поръчки над определена стойност или по-ниска такса.
 3. По-доволни клиенти
  Добре планираната физическа дистрибуция не само подобрява крайния резултат, но в крайна сметка води до по-висока удовлетвореност на клиентите. Чрез оптимизиране на маршрутите за доставка и съхранение на инвентара по-близо до вашите клиенти, вие спестявате пари, като същевременно намалявате времето за транспорт, така че клиентите да получават своите поръчки по-бързо и на достъпна цена.

Работник проверява карго пратките

Аутсорсинг услуги за физическа дистрибуци от bERS

С разрастването на вашия бизнес, логистиката може да стане още по-трудна и времеемка. Определянето на това как да се разпределя инвентар стратегически изисква планиране, логистичен опит, данни, анализи, и достъп до стабилна инфраструктура за изпълнение.

Ето защо, вместо да инвестират в собствен отдел за физическа дистрибуция, повечето бързоразвиващи се компании избират да възложат изпълнението ѝ на логистична компания (3PL), като bERS.

Ето някои от предимствата, чрез които партньорството с bERS може да ви помогне да подобрите ефективността на веригата за доставки:

 • Ефективен фулфилмънт: bERS може да ви помогне с физическата дистрибуция, независимо дали се прави регионално, или интернационално.
 • Възможност за разрастване на вашия бизнес: Това ви позволява да се съсредоточите върху други инициативи, като разработване на продукти, маркетинг, продажби и обслужване на клиенти.
 • Намалява общите ви разходи: С bERS ще спестите пари от логистика, транспортни разходи и разходи за доставка. Това е така, тъй като предлагаме индивидуална стратегия за физическа дистрибуция, от която се нуждаете, за да развиете бизнеса си, без значение размера навашата компания.

Заключение

Физическата дистрибуция е важна, тъй като включва последните стъпки, които бизнесът предприема, преди да постави продукта си в ръцете на клиента. Ето защо толкова много фирми инвестират в логистика на трети страни, за да гарантират, че тяхната физическа дистрибуция се извършва правилно и ефективно.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *