Какво е Логистика

Какво е Логистика
Често срещаният въпрос “Какво е логистика?” има много отговори, част от които, понякога са грешни, тъй като думата се бърка със сходни значения. Всъщност логистиката е термин, който визира планирането, разработването и приложението на стратегия с цел извършване на дадена оперативна дейност и постигането на желан краен резултат. Докато в миналото думата е визирала военни действия, днес най-често тя е обвързана с транспортирането на стоки и услуги. Логистиката включва управление на материали, физическо разпределение, удовлетворение на клиентски нужди и спазване на договорени изисквания. Най-просто казано, тя използва всички налични средства, за да обезпечи наличието на товар, услуга или човек от едно място на друго място, в точно определено време, спрямо дефинираните условия.

Транспорт и бизнес логистика – значение

снимка описваща какво е транспорт и бизнес логистика
значение на транспорт и бизнес логистика
Транспортът и бизнес логистиката се грижат за здравословното функциониране на предприятието и връзката с потребителите. Всяка компания, независимо от сферата на дейност, се нуждае от добро обслужване на клиенти и изгодни транспортни условия. За да предоставя своята уникална стойност, тя търси най-изгодният вариант, в който да доставя до крайния потребител:
 • Навреме
 • На точното място
 • В безупречно състояние
 • Срещу изгодна цена
Транспортът на услугата следва да бъде взаимноизгоден за всяка от страните. Неговата цена е аргументирана тогава, когато той спестява енергия, време и усилия на клиентите. В случай, че стойността му не отговаря на критериите, то логистичния процес се счита за нерелевантен. На пазара се наблюдават редица логистични и спедиторски фирми, които специализират в различни типове услуги. Когато правите своя избор е важно да уточните рамките на професионалните взаимоотношения с изпълнителя, както и да обезпечите гладкото партньорство със стабилен и ясен договор.

Какво означава да бъдеш специалист по логистика и спедиция (спедитор)?

Спедитор с таблет в ръка Историята познава брилянтни специалисти по логистика, които на фона на бурни военни времена са планирали хода на своите войски. Те са разчертавали подробни логистични стратегии, посочващи всяка следваща стъпка, която е нужно да бъде предприета, за да придвижат своите войници. В плановете е влизала и техниката, както и действия, които да обезпечат наличието на постоянна материална сила. Днес специалистът по логистика има различни цели, които, обаче, се изпълняват по сходен начин. Той координира процеси като организация на ресурси, опаковане и разопаковане, товарене и разтоварване, сигурност, преминаване през проверка, управление на инвентар, складиране и още. За целта се изготвя цялостна стратегия за транспорт на:
 • Хора
 • Животни
 • Стоки
 • Превозни средства
 • Услуги
 • Материали
 • Информация
От своя страна специалистът по спедиция – спедитор има задачата да избере най-подходящият вид транспорт и маршрут за изпълнение на задачата. Спедиторът също осигурява превоз от начална до крайна точка, но усилията му се съсредоточават предимно върху пътя, по който действието ще бъде извършено. Той подсигурява наличието на цялостната документация нужна за практическата част от стратегията и познава добре различните маршрутни линии. Както специалистите по логистика, така и спедиторите се съобразяват с всички първоначално уточнени изисквания за постига на целта в срок. Можете да научите повече за разликите между логистика и спедиция в нашия блог пост по темата.

Складова логистика

снимка описваща складова логистика
складова логистика от бЕРС
Складовата логистика съсредоточава своето внимание върху складирането и инвентаризацията на ресурси. Процесът е трудоемък и изисква прецизност поради големите наличности. Той е свързан с получаването и товаренето на стоки. За да бъде информацията винаги точна, днес се използват специализирани софтуери, които следят за наличности, местоположение и състояние на стоките. Тези технологични решения позволяват на клиентите да следят случващото се в реално време, да правят проверки и да проверяват за условията, в които съхраняват. Всички действия се извършват при строго охраняване и няколко нива на проверка и валидация на документацията. Някои стоки, които изискват специално внимание, разполагат с индивидуални пространства, в които температурата, влажността и подредбата са строго специфични. Такива, например, са опасните товари, лекарствата или стоките с ограничен срок на годност. Складовата подредба е важна, за да може да се установи потока на транспортиране. Ето и едни от основните типове складиране:
 • Архивиране на документи Управлява и следи за наличност на документи. Разпределя физически и дигитални активи.
 • Инвентаризация Регулирана складова база, която се грижи за отличното състояние на товарите.
 • Съхранение под температурен режим Изключително важен при съхранение на плодове, зеленчуци, лекарства, козметика и други стоки със специфични изисквания за годност.
 • Сухо съхранение на стоки Удобен, сигурен и просторен вариант, подходящ за индустриални стоки, електроника, дрехи и храни.
Доброто складово разпределение гарантира по-лесно управление на инвентар, подготовка на пратки, опаковане, групиране, изпращане и приемане. По този начин то спестява време и повишава продуктивността на предприятието. Инвестирането в притежание на модерни системи и иновативни софтуери оказва влияние върху цялостното представяне на бизнеса.

Международна логистика

снимка описваща международна логистика
международна логистика от бЕРС
Независимо дали функционирате на национално или международно ниво, е много важно да изберете правилния транспорт за своите стоки. При международната логистика обикновено има нужда от комбиниран тип транспортиране, което много често обединява сухопътен и въздушен транспорт. Корабоплаването е изключително подходящо пък при стоки с голям обем, тъй като пространството позволява тяхното лесно придвижване, а при големи бройки крайната цена става много изгодна. Имайте предвид, че регулациите, действащи в различните държави, водят до допълнителни нужди за изваждане на документи, лицензи, преминаване през проверка и още. Професионалистите в бранша познават тънкостите и избират правилния маршрут, който ще доведе до най-добри осезаеми предимства за бизнеса. По този начин те спестяват много пари и време на производителите и вносителите, а потребителите са истински удовлетворени. Световната политика за икономически отношения и транспорт налага различни правила и практики, за да осигури законен обмен на стоки. Затова когато избирате спедиторска или логистична фирма, с която да работите дългосрочно, е важно да се спрете на надеждно име, което има установени партньорства на международно ниво. Съветваме Ви да се обърнете към фулфилмънт фирма, която предлага цялостно решение за онлайн магазини и търговия. По този начин ще си обезпечите навременно изпълнение на курсовете и отлично обслужване с доволни клиенти. Бъдете съобразителни, търсете алтернативи и работете в направление изграждане на база от лоялни клиенти и фенове на бранда Ви.
ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *