Всичко за автомобилния транспорт: видове, предимства и недостатъци

Всичко за автомобилния транспорт: видове, предимства и недостатъци

Почти всички технически устройства, които притежавате, а също и немалка част от храната, която се намира в хладилника ви, са пристигнали в дома ви от далечни държави. И всичко това благодарение на товарния автомобилен транспорт. Темата е важна, защото тя засяга всички ни. Ето защо в днешната статия ще обърнем специално внимание на това какво представлява товарният автомобилен транспорт, какви видове са познати на хората и какви са предимствата и недостатъците им.

А ако останете с нас до края, ще разберете и повече информация за възможното развитие на автомобилния транспорт и съществува ли възможност да бъде намалено замърсяването.

Какво е автомобилен транспорт

Камион насред жълти полета

Нека да започнем с това що е то автомобилен транспорт. Казано по най-прост начин – товарният автомобилен транспорт представлява физическият процес на транспортиране на товари по шосе с помощта на моторни превозни средства. Ако трябва да сме максимално прецизни в определението си обаче, то трябва да добавим, че това е целесъобразно организирана, динамична и сложна система от технически средства, съоръжения и специално подготвени за целта кадри.

Този вид транспорт е от изключително значение за икономиката на страната, защото благодарение на него се осъществяват икономическите връзки между отделните отрасли, като те могат да бъдат в регионален, национален и дори световен мащаб. Но преди да се запознаем със същинските ползи на товарния автомобилен транспорт и да ви обясним защо всъщност той е наистина толкова важен, нека се запознаем с различните видове сухопътен транспорт, които се използват с цел доставка на определени стоки от една точка до друга.

Видове автомобилен транспорт

Сухопътният автомобилен транспорт се разделя на различни видове според два основни критерия – според начина на протичане и според товара. Нека се запознаем по-подробно какви видове включват двата критерия:

Според вида

Тук се има предвид начинът на протичане на транспорта – в национален или в международен трафик.

  • В национален трафик – Към транспорт в национален трафик спада осъществяването на връзка между две населени места, които се намират изцяло в рамките на територията на една и съща държава.
  • В международен трафик – Тук дефиницията ясно гласи, че точката на тръгване и крайната дестинация могат да се намират на териториите на две различни държави. Това означава, че транспортът се извършва между две различни държави, като съществува възможност и за транзит на една или повече други държави, различни от първоначалната точка на тръгване и финалната дестинация.

Камиони - тунели

Според товара

При този критерий разнообразието от видове товарен автомобилен транспорт е значително по-голямо. Тук се включват следните категории:

  • Автомобилен транспорт на хранителни стоки – включва в себе си хладилен транспорт с охлаждане и хладилен транспорт със замразяване;
  • Автомобилен транспорт на общи товари;
  • Извънгабаритен транспорт;
  • Автомобилен транспорт на отпадъци;
  • Автомобилен транспорт на живи животни;
  • Автомобилен транспорт на опасни товари ADR.

Автомобилен транспорт на хранителни стоки

Шофьор настройва температурата на хладилно полуремарке
Хладилен транспорт

Един от най-важните видове транспорт, който движи икономиката на всяка държава. В зависимост от това дали продуктите са с висока или ниска степен на трайност, те могат да се нуждаят от пространства с контролирани температурни единици и хладилен транспорт.

  • Хладилен транспорт с охлаждане – Използва се при превоз на храни, изискващи поддържането на постоянна температура през цялото пътуване. Тук се включват всички млечни продукти, пресни плодове и зеленчуци и прясна риба и месо.
  • Хладилен транспорт със замразяване – Използва се при превоз на замразени храни, включително – замразена риба и замразено месо. Обичайните температури са от -18° C до – 20° C.

Автомобилен транспорт на общи товари

Камион на път

Тук се включват изключително богата гама от продукти и стоки от всекидневието. При тях транспортът може да бъде извършен със стандартно транспортно средство. Позволява се транспортиране както с групажен транспорт, така и с пълен транспорт. Изключват се продукти, които по редица причини – размер, обем, тегло, други характеристики и свойства, могат да бъдат транспортирани само със специализирани транспортни средства.

Извънгабаритен транспорт

Извънгабаритен товар

Характерно за този вид транспорт е, че трябва да бъдат получени допълнителни разрешения за извършването му. Понякога може да бъде съпътстван от полицейски ескорт. Специфичното е, че за него се налагат предварителни маршрутни проучвания. При тях се правят измервания на пътните участъци, всякакви криви и разстояния между мостовете. Това се прави с цел безопасно преминаване на стоките. Основни примери за извънгабаритен транспорт включват: транспорт на военноморско оборудване, на промишлени халета, на резервоари, на цилиндри, на трактори, на машини за добив на нефт, на вятърни инсталации, на селскостопанска и строителна техника и т.н.

Автомобилен транспорт на отпадъци

Тук се включват всички процеси – от събирането на боклука до транспортирането му до съоръженията за рециклиране. Освен автомобилен, транспортът на отпадъци може да бъде железопътен и морски. За автомобилния транспорт се използват специализирани камиони за събиране и транспортиране.

Автомобилен транспорт на живи животни

Включват се всички процеси, започващи от натоварването на животни и свършващи с доставката им до планираното местоположение. Могат да бъдат превозвани всякакви селскостопански животни, като птици, овце, говеда, прасета и прочее. Използват се специализирани транспортни средства, чиято основна характеристика е да осигуряват безопасността на животните и да ги предпазват от евентуални наранявания по време на пътуването.

Автомобилен транспорт на опасни товари ADR

Транспорт на опасни товари ADR

Какво се разбира под термина опасни товари? Всички вещества, които заради своето физично естество или своя химичен строеж, могат да навредят както на околната среда, така и на всички лица, част от превозването. Видът на транспорта може да варира в зависимост от това дали веществото е в течно или твърдо състояние. За превоза на такива товари се назначават специализирани лица, които трябва да притежават удостоверение ADR. Сред основните класове опасни товари, установени от ADR, спадат газ, токсични субстанции, органични пероксиди, запалими субстанции, корозивни субстанции, субстанции, които при контакт с вода отделят запалими газове и други.

Предимства на автомобилния транспорт

Микробуси на паркинг

Като всяко нещо, товарният автомобилен транспорт има и предимства, и недостатъци. Но преди да преминем към недостатъците, нека си поговорим за предимствата. Най-основното предимство, разбира се, е възможността с този вид превоз да се достигат малки и отдалечени населени места, до които няма друг начин да се доставят необходими продукти от първа необходимост. Същността на този вид транспорт позволява доставки да се извършват и при сравнително влошени метеорологични условия, което не е възможно при въздушен или морски транспорт. Налице е също и по-голяма маневреност и приспособимост към условията на превозите. Значително могат да се скъсят сроковете за доставка, особено на къси разстояния, позволявайки удобното транспортиране на бързоразвалящи се стоки.

Недостатъци

Що се отнася до недостатъците, както при всеки вид транспорт и тук съществуват проблеми със сигурността и безопасността на превоза. Заради по-малката товароспособност, в сравнение с други видове транспорт, разходите по амортизацията на съоръженията са значително завишени. Освен тях и разходите за гориво за произвеждане на единица транспортна продукция също са по-големи. Въпреки това, когато става дума за товарен автомобилен транспорт, замърсяването е един от най-големите недостатъци. Замърсяването на въздуха с вредни газове – оловни аерозоли, въглеродни, азотни и сернисти газове, е изключително високо. Една от основните идеи за развитие на автомобилния транспорт е създаването на електрически камиони, които да се използват в транспортната индустрия. Някои компании вече произвеждат такива товарни автомобили, които са предназначени за доставки на стоки в градски и крайградски райони.

Автомобилен превоз на товари от bERS

Камиони

Ако ви се налага да изпращате стоки до далечни разстояния, е важно да се доверявате на професионалисти. Екипът на bERS ви предлага да се погрижи за превоза на вашите товари. Ние внимателно изготвяме маршрута за всяка поръчка, като той, заедно с всички необходими процедури, ще бъдат допълнително съгласувани с вас. Ние ще се погрижим за всички национални и международни актове, които са необходими за извършване на превоз, като дори ще изготвим застраховка и митнически документи на вашия товар.

Можете да се възползвате от транспортните ни сухопътни предложения за превоз на международни товари, на опасни товари ADR, на извънгабаритни товари, на тежки товари и на насипни товари. Доверете се на услугата на bERS за превоз на товари, за да получите качествено, надеждно и бързо обслужване!

Заключение:
Изпращането на пратки никога не е било по-лесно и достъпно от сега. Бърз и удобен, този вид транспорт е отличен вариант както за транспорт на национално ниво, така и за международен такъв. Ако пък освен за товарния автомобилен транспорт, желаете да научите повече и за въздушния или международния воден транспорт, можете да посетите блога ни.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *